Formularz zgłoszeniowy na kurs CFR13

Cena kursu to 13 000 zł. Opłaty należy dokonać na rachunek bankowy. Dane do przelewu: Polskie Stowarzyszenie Fundraisingu, ul. Szewska 20/4, 31-009 Kraków, nr konta: 45 1600 1462 1886 0483 8000 0003.

Dane podstawowe
Formularz zgłoszeniowy CFR13
Zgoda *
Zgoda *
Zgoda na przetwarzanie danych *