Specjalista/ka ds. marketingu i fundraisingu

Fundacja Onkologiczna Alivia powstała w 2010 roku, aby pomagać chorym na raka. Misją fundacji jest mobilizowanie i aktywizowanie chorych do bycia odważnym, aktywnym pacjentem, poszukującym najlepszych terapii, lekarzy i ośrodków, najkrótszych kolejek do badań diagnostycznych i wszelkich innych informacji, które mogą poprawić ich wyniki leczenia i stan zdrowia. Fundacja Alivia edukuje i reprezentuje pacjentów onkologicznych w debacie publicznej oraz daje narzędzia, dzięki którym mogą oni odważniej decydować o swoim zdrowiu, miejscu i sposobie leczenia. Prowadzone przez Alivię kampanie społeczne zdobywały prestiżowe nagrody – w tym Effie Award. Obecnie Fundacja Alivia jest największą polską organizacją pozarządową działającą w obszarze onkologii.

Jeśli szukasz pracy, która zmienia Świat na lepszy, ma sens i jest ważna dla innych – dołącz do nas!

Specjalista/ka ds. marketingu i fundraisingu

Wymagania:

 • umiejętność tworzenia treści (tekst i grafika) o charakterze fundraisingowym;
 • umiejętność logicznego i analitycznego myślenia;
 • łatwości w nawiązywaniu kontaktów oraz komunikatywność;
 • świetna organizacja pracy;
 • dobra znajomość języka angielskiego;
 • wyższe wykształcenie.

Dodatkowe atuty:

 • doświadczenia w pracy na podobnym stanowisku;
 • znajomość programów do tworzenia grafiki;
 • znajomość sektora organizacji pozarządowych w Polsce.

Najważniejsze obowiązki:

 • wdrażanie skutecznej i wielokanałowej strategii pozyskiwania funduszy;
 • pisanie i redagowanie tekstów o silnym przekazie fundraisingowym;
 • współpraca z podmiotami i agencjami świadczącymi usługi fundraisingowe;
 • inicjowanie nowych projektów fundraisingowych;
 • kontakt mailowy i telefoniczny z firmami oraz osobami indywidualnymi.

Oferujemy:

 • pracę w biurze w Warszawie;
 • realny wpływ na rozwój organizacji i możliwość realizacji własnych pomysłów; 
 • zatrudnienie w ramach umowy o pracę w wymiarze pełnego etatu;
 • wynagrodzenie w przedziale 3000-4000 zł netto w zależności od posiadanych kompetencji;
 • pracę w wyjątkowym zespole, gdzie liczy się każda osoba;
 • możliwość dalszego rozwoju zawodowego.

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV na adres praca@alivia.org.pl. W tytule e-maila prosimy wpisać „Specjalista/ka ds. marketingu i fundraisingu”. Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

Informujemy, że przesyłając dokumenty aplikacyjne, wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zawartych w tych dokumentach, w zakresie niewskazanym w przepisach prawa pracy, przez Fundację Onkologiczną ALIVIA z siedzibą w Warszawie, ul. Wąwozowa 11, 02-796 Warszawa, w celu udziału w prowadzonym procesie rekrutacyjnym. Mają Państwo prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę, kierując informację o jej wycofaniu do Fundacji Onkologicznej ALIVIA na adres e-mail: daneosobowe@alivia.org.pl. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Administratorem danych osobowych jest Fundacja Onkologiczna Alivia, ul. Wąwozowa 11, 02-796 Warszawa (dalej Administrator), jako pracodawca. Mogą Państwo skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem poczty elektronicznej: daneosobowe@alivia.org.pl lub na ww. adres siedziby Administratora. Dane osobowe przetwarzane są w celu przeprowadzenia przez Administratora procesu rekrutacyjnego. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 22(1) Kodeksu pracy jest obowiązek prawny spoczywający na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO). W przypadku podania danych osobowych w zakresie szerszym niż określony w przepisach prawa pracy podstawą prawną ich przetwarzania w ww. celu jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO), która może zostać w dowolnym momencie wycofana. Odbiorcami danych osobowych jest personel Administratora oraz podmioty świadczące usługi na rzecz Administratora (tj. usługi IT i wsparcia technicznego), które muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki. Podmioty te mają dostęp do danych tylko w zakresie niezbędnym do realizacji spoczywających na nich zadań. Dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończenia procesu rekrutacji. W przypadku wyrażonej przez Państwa zgody na wykorzystywanie danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji dane będą przechowywane przez 12 miesięcy.

Przysługuje Państwu prawo do:

 • żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;
 • wycofania zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Podanie danych jest dobrowolne, jednak jest warunkiem wzięcia udziału w prowadzonym procesie rekrutacji. Niepodanie danych będzie skutkowało brakiem możliwości wzięcia w nim udziału. Dane osobowe nie będą wykorzystywane do podejmowania zautomatyzowanych decyzji, w tym profilowania.