Najbliższe Wydarzenia oraz szkolenia

Polskie Stowarzyszenie Fundraisingu
ul. Szewska 20, 31-009 Kraków
KRS 0000256735
NIP 6782996317
REGON 120253047