Polecają nas

Polskie Stowarzyszenie Fundraisingu w liczbach

Wybrane organizacje, których przedstawiciele brali udział w naszych szkoleniach

Polskie Stowarzyszenie Fundraisingu w ciągu tylko ostatnich dwóch lat, tj. w latach 2019-2021 przeprowadziło:

  • 17 dwudniowych szkoleń z zakresu podstaw fundraisingu, zarządzania organizacjami, komunikacji i innych kompetencji managerskich, które ukończyło łącznie 220 osób,
  • Zawodowy Kurs Fundraisera CFR10 (22 osoby) i CFR11 (30 osób), trwający 5 miesięcy oraz kończący się egzaminem zawodowym uprawniającym do otrzymania Certyfikatu European Fundraising Association. Kolejna edycja kursu – CFR12 – trwa obecnie i bierze w niej udział 22 uczestników,
  • 12. i 13. Międzynarodową Konferencję Fundraisingu, podczas których ponad 600 osób miało możliwość wysłuchania wykładów prelegentów z Polski, USA i Kanady,
  • Szkolenia z zakresu podstaw fundraisingu dla 300 szkół w całej Polsce, zrealizowanych wspólnie z Fundacją Instytut Edukacji Pozytywnej w ramach projektu „Myślę Pozytywnie”,
  • Kilkadziesiąt webinariów związanych z tematyką pozyskiwania funduszy, planowania strategicznego i zarządzania organizacjami,
  • Szkołę Trenerów i Konsultantów Fundraisingu, którą ukończyło 18 osób,
  • Projekt „Liderzy-Fundraiserzy NGO”, w którym wzięło udział 24 przedstawicieli lokalnych organizacji pozarządowych prowadząc swoje kampanie fundraisingowe.
  • 13 trzygodzinnych warsztatów pod tytułem „Akcja Motywacja”, przeprowadzonych w trybie online dla uczniów małopolskich szkół średnich, na zlecenie Związku Centralnego Dzieła Kolpinga w Polsce w ramach projektu „Aktywni Młodzi”.
  • Na przełomie 2021 i 2022 roku zrealizowaliśmy dwa, duże cykle szkoleniowe:

 

Akademia Fundacji ORLEN, czyli seria 13 szkoleń dla beneficjentów Fundacji ORLEN. W projekcie udział wzięło kilkadziesiąt organizacji pozarządowych.

Cykl szkoleń dla 11 organizacji, będących beneficjentami działalności Fundacji Valores. W zajęciach udział wzięło prawie 30 osób.

Nasza działalność to od 16 lat głównie szkolenia i doradztwo, więc mamy duże doświadczenie w rekrutacji uczestników, organizacji i prowadzeniu szkoleń dla organizacji pozarządowych.

Wybrane organizacje, których przedstawiciele brali udział w naszych szkoleniach

Wybrane recenzje dwudniowych szkoleń z fundraisingu

Wybrane opinie uczestników naszych szkoleń

Opinie uczestników Zawodowego Kursu Fundraisera CFR

Masz pytania? Skontaktuj się z nami

fundraising

Polskie Stowarzyszenie Fundraisingu
ul. Szewska 20/4, 31-009 Kraków
szkolenia@fundraising.org.pl
+48 12 423 80 07

Obserwuj nas w mediach społecznościowych.