Fundacja Polska Wielki Projekt poszukuje osoby na stanowisko fundraisera.

Wymagania:

 • Doświadczenie w pracy fundraisera,
 • Łatwość w nawiązywaniu kontaktów oraz komunikatywność,
 • Umiejętność pisania tekstów/ofert kierowanych do darczyńców,
 • Skrupulatność w obsłudze dokumentacji,
 • Dobra organizacja pracy,
 • Kreatywność, pomysłowość, rzetelność, terminowość, samodzielność, dokładność, staranność,

Zakres obowiązków:

 • Znajomość specyfiki funkcjonowania organizacji pozarządowych
 • Poszukiwanie nowych partnerów do pozyskania finansowania projektów prowadzonych przez instytucję,
 • Nawiązywanie i podtrzymywanie relacji partnerskich z firmami i instytucjami,
 • Obsługa dokumentacji wynikającej z zawieranych umów z darczyńcami,
 • Współpraca z działem medialnym w zakresie tworzenia kampanii informacyjnych.
 • Ścisła współpraca z Zarządem w realizacji zadań zawodowych

Oferujemy:

 • Elastyczną formę zaangażowania (umowa cywilnoprawna, możliwe rozliczenie w oparciu o fakturę)
 • Atrakcyjne wynagrodzenie – 5 400,00 zł brutto
 • Możliwość realizacji autorskich, twórczych pomysłów,
 • Realny wpływ na rozwój organizacji,
 • Przyjazną atmosferę pracy
 • Elastyczny grafik  

 

Miejsce pracy: Warszawa (sporadyczne wyjazdy służbowe na terenie kraju)

Praca od grudnia 2021 

Osoby zainteresowane pracą prosimy o przesłanie CV oraz listu motywacyjnego na adres mailowy: fundacja@polskawielkiprojekt.pl

 

Zastrzegamy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami. Szczegółowa informacja w zakresie przetwarzania danych osobowych kandydatów znajduje się w końcowej części ogłoszenia.

 

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH:

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednakże jest konieczne do prowadzenia procesów rekrutacyjnych z Pani/Pana udziałem, pozwalające w efekcie końcowym na Pani/Pana zatrudnienie oraz udział w działaniach statutowych Fundacji. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Fundacja Polska Wielki Projekt (adres do korespondencji: 00-544 Warszawa, ul. Wilcza 31 m.9). W sprawach związanych z Pani/Pana danymi prosimy kontaktować się z inspektorem ochrony danych, e-mail:  fundacja@polskawielkiprojekt.pl. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na stanowisko, na które Pani/Pan aplikuje, jak również w przypadku wyrażania Pani/Pana zgody także dla celów przyszłych procesów rekrutacyjnych, które będą przeprowadzone przez Fundację. Pani/Pana dane osobowe, będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, c oraz f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą pracownicy i współpracownicy Fundacji. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do chwili zakończenia procesu rekrutacyjnego, w ramach którego złożyła Pani/Pan aplikację, a w razie wyrażenia przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych, do chwili wycofania przez Panią/Pana zgody na ich przetwarzanie. Bez uszczerbku dla innych administracyjnych środków ochrony prawnej przed sądem posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli sądzi Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza ogólne rozporządzenie o ochronie danych. W odniesieniu do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych dla potrzeb przyszłych rekrutacji Fundacji ma Pani/Pan prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją wobec przetwarzania dotyczących Pani/Pana danych osobowych. Ma Pani/Pan prawo wycofać zgodę na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych, przy czym wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Wycofanie zgody może nastąpić w formie pisemnego oświadczenia złożonego na adres odpowiedniego administratora danych osobowych.