Joanna Głodek

Specjalista ds. szkoleń

Animator społeczno-kulturalny, koordynator projektów, organizator kursów i obozów Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej, w którym działa od 15 lat. Aktualnie zarządza 150 osobowym hufcem.

W Polskim Stowarzyszeniu Fundraisingu od 2020 roku na stanowisku specjalisty ds. szkoleń. Swoje doświadczenie w dziale HR pogłębiała w Polskim Instytucie Filantropii na stanowisku specjalisty ds. rekrutacji. Ukończyła studia licencjackie na kierunku Zarządzanie na AGH.