Łukasz Janiszewski

Ekonomista, główny księgowy, fundraiser, nauczyciel i wykładowca, instruktor sportu i rekreacji ruchowej, certyfikowany trener i konsultant. Absolwent finansów i rachunkowości (Uniwersytet Łódzki), doktorant pasjonujący się rozwiązywaniem problemów organizacji pozarządowych (Instytut Ekonomii i Finansów SGGW). Od ponad 6 lat prowadzi Fundację Aktywnego Kształcenia i Rekreacji SALIX, która zajmuje się tworzeniem więzi z przyrodą poprzez edukację i wypoczynek dzieci i młodzieży oraz wzmacnianiem kompetencji cyfrowych u seniorów.