Michał Rżysko

Trener

Certyfikowany trener organizacji pozarządowych. Koordynator projektów, ekspert w programach grantowych, fundraiser.  Członek Polskiego Stowarzyszenia Fundraisingu od 2007 r. Prowadzi szkolenia, warsztaty, konsultacje i współtworzy strategie dla organizacji pozarządowych w obszarze promocji, komunikacji, reklamy społecznej, przygotowania projektów i zarządzania, współpracy z biznesem i darczyńcami prywatnymi.

W latach 2004 – 2011 związany z Fundacją Świętego Mikołaja, gdzie był odpowiedzialny za kampanię 1% podatku, współtworzył kampanię społeczną i fundusz grantowy dla rodzinnych domów dziecka, w ramach którego zebrano blisko 6 mln zł, a także przyznano blisko 600 mniejszych grantów.

W latach 2011-2014 kierownik działu komunikacji w Centrum Myśli Jana Pawła II, odpowiedzialny za fundraising i promocję organizacji.

Od 2014 współpracuje z Fundacją Pomoc Maltańska – Maltańska Służba Medyczna, dla której pozyskuje fundusze i prowadzi projekty rozwojowe w Mołdawii i na Ukrainie. Współpracuje także m.in. z Polskim Stowarzyszeniem Fundraisingu, Fundacją Orlen, Kujawsko-Pomorską Federacją Organizacji Pozarządowych, Centrum Wolontariatu w Warszawie, Akademią Liderów Rzeczpospolitej czy Korpusem Solidarności.