Piotr Jurkowski

Trener, doradca inwestycyjny

Od 13 lat związany ze światem inwestycji i Private Banking. Pracował jako menedżer w
renomowanych instytucjach finansowych, gdzie zajmował się obsługą klienta z sektora High Net
Worth Individual. Zrealizował inwestycje kapitałowe o wartości ponad 600 mln złotych. Obecnie
prowadzi własną firmę doradczą, skierowaną do sektora Private Equity. Doradza w transakcjach
restrukturyzacji, fuzji i przejęć oraz w zarządzaniu majątkiem osób zamożnych.

Doświadczony trener i praktyk z zakresu negocjacji i zarządzania sprzedażą.
Współpracuje z Polskim Stowarzyszeniem Fundraisingu od 2010 roku.