Zapisz się

Dlaczego warto?

Dzisiaj, po 16 latach działalności, członkowie PSF to reprezentanci ponad 200 organizacji. Naszym dążeniem jest, aby w każdej organizacji społecznej działał przynajmniej jeden profesjonalny fundraiser (pracownik albo wolontariusz wyznaczony wyłącznie do pozyskiwania funduszy), a także, by wszyscy fundraiserzy byli aktywnymi członkami swojego stowarzyszenia.

Marzymy o tym, by stowarzyszenia, fundacje, organizacje religijne, uczelnie, szpitale i hospicja, kluby sportowe, muzea, galerie, opery i filharmonie oraz inne instytucje realizujące ważne misje społeczne tworzyły stanowiska pracy dla fundraiserów. Środki finansowe zdobyte przez wykwalifikowanych specjalistów staną się tym, czym mają być: narzędziem do czynienia dobra, służenia potrzebującym i zmieniania świata na lepsze.

PSF pomaga tym, którzy podejmując pracę jako fundraiserzy pokonują przeszkody i inicjują zmiany, stając się pionierami planowego, etycznego i skutecznego zbierania funduszy z wielu źródeł.

Członkostwo w PSF nie jest nagrodą za osiągnięcia, lecz wyrazem poparcia dla idei profesjonalnego pozyskiwania funduszy. Z tego względu, do współpracy zapraszamy wszystkich, którzy chcą być ambasadorami PSF w swoim środowisku. Promujemy pracę fundraiserów poprzez wydawnictwa, konkursy i media.

Fundraising jest zmianą, która wymaga determinacji, odwagi i cierpliwości. Nasi fundraiserzy stale się doskonalą, zdobywając potrzebną wiedzę i doświadczenie. Polskie Stowarzyszenie Fundraisingu wspiera ich w tym poprzez organizację szkoleń, konferencji i seminariów tematycznych.

Dzięki żywym relacjom, jakie łączą nas z fundraiserami w wielu krajach, ułatwiamy członkom wyjazdy zagraniczne. Wykładowcy PSF prowadzili kursy i sesje na wielu międzynarodowych konferencjach, m.in. na Węgrzech, w Czechach, Słowacji, Japonii, Francji i Izraelu.

Od początku swego istnienia PSF jest zaangażowane w prace Europejskiego Stowarzyszenia Fundraisingu (EFA), które wspiera narodowe organizacje fundraiserów w całej Europie.

Jako pierwsi w Polsce przyznajemy fundraiserom sygnowany przez PSF certyfikat, weryfikowany przez Komisje Certyfikacyjną EFA, a który potwierdza profesjonalne kwalifikacje i jest uznawany na całym świecie.

Dotąd wyszkoliliśmy ponad 360 certyfikowanych specjalistów, którzy zebranymi pieniędzmi udowodnili, że są skuteczni w tym fachu.

Rodzaje członkostwa i wysokość składek

Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne.

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

1.     Członków zwyczajnych

Członkiem zwyczajnym być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawiona praw publicznych.

2.     Członków wspierających

 Członkiem wspierającym może być osoba prawna zainteresowana działalnością Stowarzyszenia, która zadeklarowała na jego rzecz pomoc finansową, rzeczową lub inną.

3.     Członków honorowych

Członkiem honorowym może być osoba fizyczna szczególnie zasłużona dla Stowarzyszenia, która wniosła wkład w rozwój idei i realizację celów Statutowych Stowarzyszenia.

Członków zwyczajnych i wspierających przyjmuje w drodze uchwały Zarząd, na podstawie pisemnej rekomendacji dwóch członków Stowarzyszenia oraz opinii Komisji Etyki.

Tytuł członka honorowego nadaje Walne Zebranie Członków na wniosek Zarządu.

Wysokość składek członkowskich dla członków zwyczajnych na rok 2022 wynosi 240 złotych. Istnieje możliwość obniżenia składki po uprzednim uargumentowaniu takiej potrzeby.

Zostań członkiem

DEKLARACJA CZŁONKOWSKA
Polskiego Stowarzyszenia Fundraisingu

Jak wyglądają zapisy do Polskiego Stowarzyszenia Fundraisingu? Prosimy o wypełnienie poniższego formularza, dołączenia CV i zaznaczenie zgód. W przeciągu dwóch dni roboczych skontaktujemy się po to, aby omówić naszą potencjalną, przyszłą współpracę.

Formularz zgłoszeniowy
 *
 *
Zgoda *
Zgoda *

 

Klauzula Informacyjna

Informujemy, że:

1. Administratorem danych osobowych zawartych w Deklaracji Członkowskiej jest Polskie Stowarzyszenie Fundraisingu z siedzibą w Krakowie 31-009 przy ul. Szewskiej 20/4. Z administratorem można skontaktować się poprzez adres email: psf@fundraising.org.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora.

2. Podane dane będą przetwarzane w celach związanych z członkostwem w Polskim Stowarzyszeniem Fundraisingu, jak również w celach archiwalnych, informacyjnych, dowodowych, oraz marketingu i promocji własnych produktów i usług. Przetwarzanie danych jest niezbędne do realizacji zadań Polskiego Stowarzyszenia Fundraisingu. Podstawę prawną przetwarzania danych stanowi art. 6 RODO.

3. Administrator zobowiązany jest do udzielenia dostępu do treści danych złożonych w deklaracji. Osobie, która złożyła deklarację członkowską przysługuje także prawo do sprostowania tych danych, ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, ich przenoszenia, wniesienia sprzeciwu, do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem do ich przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

4. Osobie, która złożyła deklarację członkowską, przysługuje również prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego ochronę danych osobowych.

5. W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z administratorem danych lub z inspektorem ochrony danych. Dane kontaktowe wskazane są wyżej.

6. Podanie danych osobowych w związku z członkostwem jest dobrowolne, ale konieczne dla ich przetwarzania.

Klauzule zgody:
Zgoda na przetwarzanie danych *
Zgoda na przesyłanie informacji *
Podanie zostanie rozpatrzone przez Zarząd i Komisję Etyki PSF – o decyzji Kandydat zostanie powiadomiony w ciągu 7 dni od najbliższego posiedzenia Zarządu. Do podania należy dołączyć wypełnioną Kartę Kandydata oraz cv ze zdjęciem – te 2 dodatkowe dokumenty należy wysłać wyłącznie e-mailem na adres psf@fundraising.org.pl.

Masz pytania? Skontaktuj się z nami.

Karolina Gołąb
Specjalista ds. szkoleń
k.golab@fundraising.org.pl

+48 698 150 342
+48 12 423 80 07

fundraising

Polskie Stowarzyszenie Fundraisingu
ul. Szewska 20/4
31-009 Kraków
szkolenia@fundraising.org.pl
+48 12 423 80 07

Obserwuj nas w mediach społecznościowych.