Zgłoszenie na kurs CFR 10

Zgłoszenie na szkolenie CFR 10
Dane podstawowe
Płeć: *


Dane kontaktowe


Dane organizacji


Koszty kursu:
- 6000 zł brutto
* Szczegółowe warunki promocji opisane zostały w Regulaminie uczestnictwa w Kursie Zawodowym Fundraiserów – CFR 10.

Opłaty należy dokonać na rachunek bankowy numer: 74 2130 0004 2001 0440 6591 0006, adres: Polskie Stowarzyszenie Fundraisingu, ul. Szewska 20/4, 31-009 Kraków.

Klauzule zgody:
Deklaracja zgłoszenia *
Oświadczenie uczestnika *
Zgoda na przesyłanie informacji *
Przesłanie niniejszego formularza zgłoszeniowego do Organizatora jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu uczestnictwa w Kursie Zawodowym Fundraiserów – CFR 10.