Członkostwo instytucjonalne

Korzyści z członkostwa instytucjonalnego w PSF

1. Prezentacja organizacji w strefie członków instytucjonalnych;
2. Audyt etycznego fundraisingu i – po jego pozytywnym przejściu – uzyskanie znaku jakości;
3. Bezpłatna publikacja ogłoszeń o pracę na naszej stronie internetowej i w naszych mediach społecznościowych;
4. Dożywotnia prenumerata magazynu „Fundraising” wraz z wysyłaniem wszystkich dostępnych archiwalnych numerów;
5. Statut partnera/patrona naszych corocznych konferencji – w zależności od rodzaju wybranego członkostwa i wysokości składki;
5. Pakiet czterech godzin konsultacji rocznie z naszymi ekspertami.

Wysokość składki członkowskiej:

3 000 zł – dla instytucji o budżecie do 500 000 zł w ostatnim zamkniętym roku obrachunkowym
10 000 zł – dla instytucji o budżecie między 1 mln zł, a 10 mln zł w ostatnim zamkniętym roku obrachunkowym
25 000 zł – dla instytucji o budżecie powyżej 10  mln zł w ostatnim zamkniętym roku obrachunkowym.

Zostań członkiem instytucjonalnym

DEKLARACJA CZŁONKOWSKA INSTYTUCJONALNEGO
Polskiego Stowarzyszenia Fundraisingu

Formularz – Członkostwo instytucjonalne

Instytucja, którą reprezentuję, jest:

Instytucja, którą reprezentuję jest:

Wybieram członkostwo:

Wybieram członkostwo:
Zgoda *
Zgoda *
Klauzula Informacyjna

Informujemy, że:

1. Administratorem danych osobowych zawartych w Deklaracji Członkowskiej jest Polskie Stowarzyszenie Fundraisingu z siedzibą w Krakowie 31-009 przy ul. Szewskiej 20/4. Z administratorem można skontaktować się poprzez adres email: psf@fundraising.org.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora.

2. Podane dane będą przetwarzane w celach związanych z członkostwem w Polskim Stowarzyszeniem Fundraisingu, jak również w celach archiwalnych, informacyjnych, dowodowych, oraz marketingu i promocji własnych produktów i usług. Przetwarzanie danych jest niezbędne do realizacji zadań Polskiego Stowarzyszenia Fundraisingu. Podstawę prawną przetwarzania danych stanowi art. 6 RODO.

3. Administrator zobowiązany jest do udzielenia dostępu do treści danych złożonych w deklaracji. Osobie, która złożyła deklarację członkowską przysługuje także prawo do sprostowania tych danych, ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, ich przenoszenia, wniesienia sprzeciwu, do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem do ich przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

4. Osobie, która złożyła deklarację członkowską, przysługuje również prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego ochronę danych osobowych.

5. W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z administratorem danych lub z inspektorem ochrony danych. Dane kontaktowe wskazane są wyżej.

6. Podanie danych osobowych w związku z członkostwem jest dobrowolne, ale konieczne dla ich przetwarzania.

Klauzule zgody:
Zgoda na przetwarzanie danych *
Zgoda na przesyłanie informacji *

Podanie zostanie rozpatrzone przez Zarząd i Komisję Etyki PSF – o decyzji Kandydat zostanie powiadomiony w ciągu 7 dni od najbliższego posiedzenia Zarządu. Do podania należy dołączyć wypełnioną Kartę Kandydata oraz cv ze zdjęciem – te 2 dodatkowe dokumenty należy wysłać wyłącznie e-mailem na adres psf@fundraising.org.pl