Członkowie

Polskie Stowarzyszenie Fundraisingu liczy obecnie ponad 100 członków. Poniżej prezentujemy sylwetki niektórych z nich. Jeśli chcesz dołączyć do największej w Polsce sieci networkingowej skupionej wokół fundraisingu – zapisz się.

Bohdan Aniszczyk

Katarzyna Fetter

Małgorzata Kotowska

Kamila Lange

Marcin Małecki

Małgorzata Rawicka

Dorota Surma

Marek Szymański

Michał Twardosz

Natalia Wiewióra

Anna Małczuk – Wakulińska

Krzysztof Moszyński

Monika Peciak

Bohdan Aniszczyk

Bohdan Aniszczyk umiejętnie połączył karierę fundraisera i menadżera trzeciego sektora z działalnością naukową i publiczną. Był przewodniczącym Rady Miejskiej Wrocławia. Pełnił funkcję przewodniczącego zarządu głównego Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta, został również wielokrotnie odznaczony za swoje wysiłki i starania na rzecz osób ubogich i chorych. Jednocześnie rozwijał on swoją karierę naukową — jako matematyk, który habilitację z tej dziedziny uzyskał w Polskiej Akademii Nauk.

Katarzyna Fetter

Założycielka i prezes Fundacji Pora na Seniora, prywatnie wnuczka Patrona, Józefa Fettera.Posiada wieloletnie doświadczenie zarówno w sprzedaży jak i sourcingu zdobyte podczas pracy w takich korporacjach jak Samsung Electronics Polska, Orange Polska, Technicolor i Thomson Multimedia. Z wykształcenia marketingowiec. Prywatnie aktywna wolontariuszka wspierająca warszawskich seniorów.Jej marzeniem jest zmiana postrzegania wizerunku Seniora oraz tworzenie niebanalnych przestrzeni z bogatą ofertą edukacyjno-kulturalno-rozrywkową dla aktywnych z pokolenia Silver, ponieważ wierzy że nasze życie nie musi tracić smaku ani koloru z chwilą przejścia na emeryturę.

Małgorzata Kotowska

Trenerka i coach rozwoju osobistego, doradca zawodowy, konsultantka do spraw zatrudnienia w programach outplacementowych i pośrednik pracy.Wieloletnie doświadczenie w zakresie szkoleń i doradztwa dla trzeciego sektora z zakresu: kompetencji społecznych, zarządzania, pracy zespołowej, fundraisingu, animacji środowiska i budowania partnerstw trójsektorowych.Doświadczenie w koordynacji ogólnopolskich programów społecznych. Członek i doradca Zarządów w kilku organizacjach pozarządowych. Obecnie animator lokalny i doradca kluczowy w OWES „Razem – inicjatywy z obszaru ekonomii społecznej" od 2017 r.

Kamila Lange

Wiceprezes Fundacji Lecimy z Pomocą od marca 2021.  Od lat wspiera szeroko rozumianą działalność trzeciego sektora.  Od 2010 związana z branżą Odnawialnych Źródeł Energii i ochroną środowiska.  Miłośnik tematyki rozwoju osobistego oraz komunikacji społecznej.

Marcin Małecki

Jestem certyfikowanym fundraiserem.Od 2008 roku związany jestem z Polskim  Stowarzyszeniem na rzecz Osóbz Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Zamościu., gdzie rozpocząłem przygodęz pozyskiwaniem środków na działania prowadzone przez PSONI Koło w Zamościu, najpierw pisząc różne wnioski o granty. Jednak okazało się że trzeba podejmować inne działania żeby pozyskiwać środki i wtedy zainteresowałem się fundraisnigiem. Od około 2011 roku  zacząłem prowadzić różne działania fundraisngowe.Od 2015 roku jestem koordynatorem Kampanii Kilometry Dobra.Pracując w Stowarzyszeniu podnoszę swoje kwalifikacje z zakresu działań fundraisingowych  oraz działań związanych z promocją w social  mediach.Jestem koordynatorem wielu projektów prowadzonych przez Stowarzyszenie.Poza działaniami na rzecz PSONI współpracuje z Stowarzyszeniem Na Rzecz Dziecii Młodzieży „JESTEM” z HrubieszowaDla mnie w fundraisingu najważniejsze są relacje z innymi ludźmi.

Małgorzata Rawicka

Marketingowiec z wykształcenia, społecznik z powołania, zawsze pełna energii i z pozytywnym nastawieniem do życia. Od liceum związana z wolontariatem, zawodowo współpracowała m.in. z Fundacją Innowacji Wspierających Samodzielność NIEZALEŻNI z Sopotu oraz z Fundacją Dzieciom Niepełnosprawnym „Podaruj Uśmiech” z Gdyni. Jak mówi o sobie „Praca w trzecim sektorze pozwala mi łączyć wewnętrzną gotowość do pomagania innym i zmieniania świata na lepsze z naturalną potrzebą samorealizacji.” Prywatnie pasjonatka nurkowania i mama 2 córek.

Dorota Surma

Z sektorem pozarządowym związana od 2005 roku.  Początkowo koordynatorka projektów społecznych, obecnie członkini Zarządu, dyrektorka finansowa w Stowarzyszeniu Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich PISOP. Specjalizuje się w planowaniu strategii finansowych, zarządzaniu finansami NGOs, metodologii tworzenia projektów, ekonomii społecznej, fundraisingu, regrantingu. Certyfikowana trenerka Szkoły Trenerów Organizacji Pozarządowych. Od ponad 10 lat prowadzi szkolenia z zakresu tworzenia projektów, pozyskiwania środków finansowych, zarządzania finansami.Asesorka w konkursach grantodawczych.Współautorka publikacji pn. Zarządzanie organizacją pozarządową prowadzącą działalność gospodarczą. Rozdział dotyczący „Zarządzania finansami”. Założycielka i Prezeska lokalnej Fundacji „Zerknij Tu”, która działa na rzecz edukacji, kultury i rozwoju lokalnego rodzinnego miasta.

Marek Szymański

Zaangażowany w działalność społeczną w ramach prowadzonej Fundacji Kamienica1. Posiada wieloletnie doświadczenie w realizacji wydarzeń kulturalno-rozrywkowych oraz sportowo-rekreacyjnych. Jest pomysłodawcą projektu edukacyjnego pod nazwą "Gotowi do lotu” realizowanego z wykorzystaniem mini-dronów, a także założycielem grupy Roundnet Szczecin popularyzującej grę Roundnet.

Michał Twardosz

Fundraiser, publicysta, magister nauk politycznych i administracji, aktywny wolontariusz, członek Polsko-Czeskiego Towarzystwa Naukowego i Polskiego Stowarzyszenia Fundraisingu, współpracownik miesięcznika pt. Monitor Dyrektora Szkoły.Zawodowo związany z fundraisingiem, NGO i edukacją w zakresie profilaktyki dla nauczycieli, uczniów i rodziców. Uczestnik i prelegent wielu konferencji naukowych w zakresie cyfryzacji. Autor publikacji naukowych i publicystycznych dotyczących zagadnień cyfryzacji i nowych technologii. Specjalizuje się w prowadzeniu szkoleń dla  nauczycieli, mających na celu rozwijania kompetencji kluczowych oraz wykorzystywania nowych technologii. Jako edukator przeprowadził setki rad pedagogicznych, warsztatów dla rodziców i zajęć praktycznych dla uczniów. Związany z czeskim projektem FaceUp- profilaktyką dzieci, młodzieży, ale i nie tylko.Posiada Certificate for Essentials of Program Strategy and Evaluation wydany przez Stanford Center on Philanthropy and Civil Society. Ukończył kurs „The Science of Learning - What Every Teacher Should Know”; organizowany przez Columbia University w USA oraz Microsoft Innovative Educator. 

Natalia Wiewióra

Kierownik działu fundraisingu Fundacji Rodzina w Służbie Człowieka; certyfikowany fundraiser; trener i konsultant fundraisingu; członek John Maxwell Team Poland; z wykształcenia pedagog, oligofrenopedagog i terapeuta zajęciowy osób z niepełnosprawnością. Organizatorka licznych działań charytatywnych, koordynator wolontariatu, od ponad dziesięciu lat współpracująca z organizacjami pozarządowymi w charakterze konsultanta. Łącząc doświadczenia z zakresu pedagogiki i fundraisingu, prowadzi szkolenia dla nauczycieli, rodziców oraz wolontariuszy i pracowników trzeciego sektora. W trakcie certyfikacji na trenera biznesu.

Anna Małczuk – Wakulińska

Doktor nauk humanistycznych. Absolwentka studiów podyplomowych: Menedżer Kultury na SGH oraz Zarządzanie Projektami Finansowanymi ze środków UE na Uniwersytecie Warszawskim. Ukończyła liczne kursy i szkolenia w zakresie pozyskiwania środków dla kultury, edukacji oraz nauki. Posiada duże doświadczenie w pozyskiwaniu zewnętrznych środków dla fundacji, stowarzyszeń i grup nieformalnych, oraz instytucji publicznych.

Krzysztof Moszyński

Członek Stowarzyszenia Libertariańskiego, wiceprezes TKL KoLiber, założyciel Live and Let Live Polska. Absolwent japonistyki na Uniwersytecie Warszawskim, stypendysta Kyōto Kyōiku Daigaku i stażysta Center for the Study of Economic Liberty. Poza działaniem w sferze pozarządowej, Krzysztof jest również tłumaczem języka japońskiego oraz programistą Javascript w technologiach Node.js i React.

Monika Peciak

Od 2021 Członek Komisji Rewizyjnej Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży Diecezji Tarnowskiej, a od 2019 Członek Kierownictwa Oddziału w Nowym Sączu. Studentka dietetyki, wolontariusz w Fundacji Głód(nie)Nażarty.