Członkowie

Polskie Stowarzyszenie Fundraisingu liczy obecnie ponad 100 członków. Poniżej prezentujemy sylwetki niektórych z nich. Jeśli chcesz dołączyć do największej w Polsce sieci networkingowej skupionej wokół fundraisingu – zapisz się.

Agata Roczniak

Katarzyna Fetter

Małgorzata Kotowska

Kamila Lange

Marcin Małecki

Absolwent CFR10

Małgorzata Rawicka

Dorota Surma

Marek Szymański

Natalia Wiewióra

Absolwentka CFR10

Robert Kawałko

Prezes

Bohdan Aniszczyk

Członek Komisji Etyki

Inez Jaworska

Wiceprezes, Absolwentka CFR11

Małgorzata Nowicka

Wiceprezes

Michał Twardosz

Wiceprezes, Absolwent CFR11

Jacek Broda

Magdalena Brzeska

Karolina Kanar-Kossobudzka

Paulina Kasperska

Absolwentka CFR3

Katarzyna Klimek

Agata Kozyr

Absolwentka CFR10

Dominika Langer-Gniłka

Jerzy Mika

Agata Papierz

Absolwentka CFR4

Wojciech Przybysz

Michał Sternicki

Anna Szewczyk

Ilona Trojnar

Absolwentka CFR4

Hanna Wesołowska-Starzec

Absolwentka CFR10

Anna Małczuk – Wakulińska

Krzysztof Moszyński

Piotr Czubaty

Absolwent CFR11

Monika Peciak

Ireneusz Dzieszko

Wiceprezes

Anna Wysocka-Gazda

Joanna Raczyńska

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej / Absolwentka CFR10

Magdalena Tyrała

Absolwentka CFR

Dobrosława Gogłoza

Joanna Stadler

Maria (Maya) Olszewska

Absolwentka CFR1

Alena Androsik

Eliza Cyfra-Bojko

Krzysztof Pławecki

Absolwent CFR12

Magdalena Jarecka

Alicja Poślednik

Karolina Habryło

Absolwentka CFR12

Katarzyna Jarośka – Kurowska

Magdalena Dworska

Iwona Paszkiewicz

Agnieszka Tobota

Michael Türk

Luiza Sawicka-Hofstede

Absolwentka CFR12

Joanna Łukasik

Absolwentka CFR11

Kamil Nawirski

Członek Komisji Rewizyjnej

Paulina Surman

Absolwentka CFR11

Antra Marks

Emilia Walczewska

Przewodnicząca Komisji Etyki / Absolwentka CFR1

Marta Szymańska-Leszczyńska

Przemysław Saczuk

Julia Małecka

Absolwentka CFR12

Iwona Kreczmańska

Absolwentka CFR11

Ewa Zygadło-Kozaczuk

Absolwentka CFR11

Kasia Wierzbowska

Justyna Florczak

Monika Zielińska

Członek Komisji Rewizyjnej

Ryszard Zdrojewski

Absolwent CFR10

Dominika Habrat

Maciej Drygała

Łukasz Janiszewski

Oksana Mytiai

Aleksandra Cieszyńska

Żaneta Gładysz

Marek Ostafil

Grzegorz Gruca

Natalia Wolanin

Dariusz Tylek

Przemysław Wrona

Rafał Rukat

Absolwent CFR12

Olga Janaszek – Serafin

Sylwia Guz

Ewa Smoleńska

Katarzyna Konefał

Karolina Kłos

Absolwentka CFR12

Agata Roczniak

Agata Roczniak jest świeżo upieczoną Prezeską fundacji Diversum. Jest także inspiratorką, szczęśliwą żoną i matką i jak sama o sobie mówi modelką na emeryturze. Jest też osobą, która choruje na rdzeniowy zanik mięśni. Agata z ogromną otwartością opowiada o tym, jakie zachowania są wspierające w kontakcie z osobami z niepełnosprawnościami, ale także o tym co mogą wnieść takie osoby do naszych organizacji.

Katarzyna Fetter

Założycielka i prezes Fundacji Pora na Seniora, prywatnie wnuczka Patrona, Józefa Fettera.Posiada wieloletnie doświadczenie zarówno w sprzedaży jak i sourcingu zdobyte podczas pracy w takich korporacjach jak Samsung Electronics Polska, Orange Polska, Technicolor i Thomson Multimedia. Z wykształcenia marketingowiec. Prywatnie aktywna wolontariuszka wspierająca warszawskich seniorów.Jej marzeniem jest zmiana postrzegania wizerunku Seniora oraz tworzenie niebanalnych przestrzeni z bogatą ofertą edukacyjno-kulturalno-rozrywkową dla aktywnych z pokolenia Silver, ponieważ wierzy że nasze życie nie musi tracić smaku ani koloru z chwilą przejścia na emeryturę.

Małgorzata Kotowska

Trenerka i coach rozwoju osobistego, doradca zawodowy, konsultantka do spraw zatrudnienia w programach outplacementowych i pośrednik pracy.Wieloletnie doświadczenie w zakresie szkoleń i doradztwa dla trzeciego sektora z zakresu: kompetencji społecznych, zarządzania, pracy zespołowej, fundraisingu, animacji środowiska i budowania partnerstw trójsektorowych.Doświadczenie w koordynacji ogólnopolskich programów społecznych. Członek i doradca Zarządów w kilku organizacjach pozarządowych. Obecnie animator lokalny i doradca kluczowy w OWES „Razem – inicjatywy z obszaru ekonomii społecznej" od 2017 r.

Kamila Lange

Wiceprezes Fundacji Lecimy z Pomocą od marca 2021.  Od lat wspiera szeroko rozumianą działalność trzeciego sektora.  Od 2010 związana z branżą Odnawialnych Źródeł Energii i ochroną środowiska.  Miłośnik tematyki rozwoju osobistego oraz komunikacji społecznej.

Marcin Małecki

Absolwent CFR10

Jestem certyfikowanym fundraiserem.Od 2008 roku związany jestem z Polskim  Stowarzyszeniem na rzecz Osóbz Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Zamościu., gdzie rozpocząłem przygodęz pozyskiwaniem środków na działania prowadzone przez PSONI Koło w Zamościu, najpierw pisząc różne wnioski o granty. Jednak okazało się że trzeba podejmować inne działania żeby pozyskiwać środki i wtedy zainteresowałem się fundraisnigiem. Od około 2011 roku  zacząłem prowadzić różne działania fundraisngowe.Od 2015 roku jestem koordynatorem Kampanii Kilometry Dobra.Pracując w Stowarzyszeniu podnoszę swoje kwalifikacje z zakresu działań fundraisingowych  oraz działań związanych z promocją w social  mediach.Jestem koordynatorem wielu projektów prowadzonych przez Stowarzyszenie.Poza działaniami na rzecz PSONI współpracuje z Stowarzyszeniem Na Rzecz Dziecii Młodzieży „JESTEM” z HrubieszowaDla mnie w fundraisingu najważniejsze są relacje z innymi ludźmi.

Małgorzata Rawicka

Marketingowiec z wykształcenia, społecznik z powołania, zawsze pełna energii i z pozytywnym nastawieniem do życia. Od liceum związana z wolontariatem, zawodowo współpracowała m.in. z Fundacją Innowacji Wspierających Samodzielność NIEZALEŻNI z Sopotu oraz z Fundacją Dzieciom Niepełnosprawnym „Podaruj Uśmiech” z Gdyni. Jak mówi o sobie „Praca w trzecim sektorze pozwala mi łączyć wewnętrzną gotowość do pomagania innym i zmieniania świata na lepsze z naturalną potrzebą samorealizacji.” Prywatnie pasjonatka nurkowania i mama 2 córek.

Dorota Surma

Z sektorem pozarządowym związana od 2005 roku.  Początkowo koordynatorka projektów społecznych, obecnie członkini Zarządu, dyrektorka finansowa w Stowarzyszeniu Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich PISOP. Specjalizuje się w planowaniu strategii finansowych, zarządzaniu finansami NGOs, metodologii tworzenia projektów, ekonomii społecznej, fundraisingu, regrantingu. Certyfikowana trenerka Szkoły Trenerów Organizacji Pozarządowych. Od ponad 10 lat prowadzi szkolenia z zakresu tworzenia projektów, pozyskiwania środków finansowych, zarządzania finansami.Asesorka w konkursach grantodawczych.Współautorka publikacji pn. Zarządzanie organizacją pozarządową prowadzącą działalność gospodarczą. Rozdział dotyczący „Zarządzania finansami”. Założycielka i Prezeska lokalnej Fundacji „Zerknij Tu”, która działa na rzecz edukacji, kultury i rozwoju lokalnego rodzinnego miasta.

Marek Szymański

Zaangażowany w działalność społeczną w ramach prowadzonej Fundacji Kamienica1. Posiada wieloletnie doświadczenie w realizacji wydarzeń kulturalno-rozrywkowych oraz sportowo-rekreacyjnych. Jest pomysłodawcą projektu edukacyjnego pod nazwą "Gotowi do lotu” realizowanego z wykorzystaniem mini-dronów, a także założycielem grupy Roundnet Szczecin popularyzującej grę Roundnet.

Natalia Wiewióra

Absolwentka CFR10

Kierownik działu fundraisingu Fundacji Rodzina w Służbie Człowieka; certyfikowany fundraiser; trener i konsultant fundraisingu; członek John Maxwell Team Poland; z wykształcenia pedagog, oligofrenopedagog i terapeuta zajęciowy osób z niepełnosprawnością. Organizatorka licznych działań charytatywnych, koordynator wolontariatu, od ponad dziesięciu lat współpracująca z organizacjami pozarządowymi w charakterze konsultanta. Łącząc doświadczenia z zakresu pedagogiki i fundraisingu, prowadzi szkolenia dla nauczycieli, rodziców oraz wolontariuszy i pracowników trzeciego sektora. W trakcie certyfikacji na trenera biznesu.

Robert Kawałko

Prezes

Prezes oraz inicjator Polskiego Stowarzyszenia Fundraisingu. Były wiceprezes Europejskiego Stowarzyszenia Fundraisingu (EFA).  Prezes i założyciel fundacji Polski Instytut Filantropii, twórca idei polskiej kampanii Dobry Testament oraz Kilometry Dobra.Trener fundraisingu, mentor, ekspert ds. zarządzania i PR. Absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz stypendysta Uniwersytetu Fryburskiego w Szwajcarii. Kierował działami marketingu kolejno w dwóch firmach z branży IT, a od 2001 jest fundraiserem organizacji pozarządowych.Prowadzi firmę doradczą specjalizującą się w PR, fundraisingu, szkoleniach i doradzaniu organizacjom. Współtworzył wiele kampanii dobroczynnych i doradzał przy ich wdrażaniu. Jest autorem licznych publikacji na temat fundraisingu i zarządzania organizacjami.

Bohdan Aniszczyk

Członek Komisji Etyki

Bohdan Aniszczyk umiejętnie połączył karierę fundraisera i menadżera trzeciego sektora z działalnością naukową i publiczną. Był przewodniczącym Rady Miejskiej Wrocławia. Pełnił funkcję przewodniczącego zarządu głównego Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta, został również wielokrotnie odznaczony za swoje wysiłki i starania na rzecz osób ubogich i chorych. Jednocześnie rozwijał on swoją karierę naukową — jako matematyk, który habilitację z tej dziedziny uzyskał w Polskiej Akademii Nauk.

Inez Jaworska

Wiceprezes, Absolwentka CFR11

Fundraiserka i psycholog, absolwentka zawodowego kursu fundraisera CFR11. W Polskiej Akcji Humanitarnej odpowiada kontakty z kluczowymi darczyńcami oraz współtworzenie kampanii fundraisingowo-marketingowych, a także kampanii 1%.

Małgorzata Nowicka

Wiceprezes

Prezes Zarządu Fundacji Instytut Edukacji Pozytywnej. Absolwentka Uniwersytetu Bostońskiego i Uniwersytetu Adama Mickiewicza, ekspert w zakresie komunikacji społecznej i rozwoju edukacji, pedagog z wieloletnim doświadczeniem. Trenerka i nauczycielka psychologii, przedsiębiorczości i kultury w placówkach edukacyjnych, a także trener i coach z wieloletnim doświadczeniem w zarządzaniu, motywowaniu i wdrażaniu innowacji społecznych.

Michał Twardosz

Wiceprezes, Absolwent CFR11

Fundraiser Związku Centralnego Dzieła Kolpinga w Polsce, magister nauk politycznych i administracji, członek Polsko-Czeskiego Towarzystwa Naukowego. Autor publikacji naukowych i publicystycznych dotyczących zagadnień cyfryzacji i nowych technologii. Specjalizuje się w prowadzeniu szkoleń dla nauczycieli, mających na celu rozwijania kompetencji kluczowych oraz wykorzystywania nowych technologii

Jacek Broda

Fundraiser, od ponad 10 lat związany z organizacjami pozarządowymi. Dba o ich niezależność i stabilność finansową. Na co dzień odpowiada za nawiązywanie i podtrzymywanie trwałych relacji z darczyńcami, a także koordynuje i zarządza działaniami fundraisingowymi w Stowarzyszeniu Wikimedia Polska.

Magdalena Brzeska

Od 17 lat związana z branżą marketingu precyzyjnego, specjalizuje się w obszarze baz danych do komunikacji marketingowej i fundraisingowej. Prezes zarządu Axcelo / driven by data oraz Polskiego Stowarzyszenia Marketingu SMB. Od 2004 r. wspiera fundacje przy pozyskiwaniu nowych darczyńców i zgłębianiu wiedzy o nich.

Karolina Kanar-Kossobudzka

Certyfikowana trenerka PSF, od kilkunastu lat skutecznie łączy biznes z trzecim sektorem. Była fundraiserką w Centrum Nauki Kopernik, pracowała też m.in. w Fundacji Fundusz Współpracy, Fundacji Orange, Fundacji Aviva i Przestrzeni from Facebook. Obecnie jest ekspertką ds. CSR w Allegro. Przygotowywała i realizowała projekty edukacyjne, społeczne i kulturalne zarówno w Polsce, jak i za granicą, pozyskując środki finansowe na ich realizację, koordynując pracę zespołów projektowych oraz współpracę z różnymi partnerami społecznymi. Pasjonatka zarządzania projektami i narzędzi cyfrowych.

Paulina Kasperska

Absolwentka CFR3

Certyfikowany trener fundraisingu, fundraiser, doradca organizacji pozarządowych, członek PSF od 2007. Specjalizuje się w profesjonalnym i etycznym pozyskiwaniu funduszy dla organizacji pozarządowych. Szkoli z technik marketingowych, komunikacyjnych, social media. Współautorka podręcznika Fundraising. Teoria i Praktyka, autorka publikacji branżowych.Obecnie pracuje na stanowisku koordynatora ds. fundraisingu indywidualnego w Fundacji DKMS.W latach poprzednich współpracowała jako fundraiser i doradca z Fundacją Hospicjum Onkologiczne św. Krzysztofa.Inicjatorka wdrożenia systemu CRM w organizacjach pozarządowych.

Katarzyna Klimek

Certyfikowany fundraiser, a także trener i konsultant Polskiego Stowarzyszenia Fundraisingu. Od 2013 roku związana z Fundacją Skrzydła dla Edukacji w Lublinie. Pomysłodawczyni i inicjatorka kampanii charytatywnej „Wyścig Kaczek”, której „now how” wykorzystują organizacje z całej Polski. Jej specjalizacją jest współpraca z biznesem i wykorzystywanie wydarzeń specjalnych do promowania marki i zbierania pieniędzy.

Agata Kozyr

Absolwentka CFR10

Certyfikowana fundraiserka, założycielka i prezes Fundacji Lęborskie Hospicjum Stacjonarne. Wcześniej przez prawie 20 lat związana z biznesem, w tym 5 lat pełniąc funkcję prezesa w spółce zatrudniającej ponad 350 pracowników.

Agata to przykład fundraiserki, której własne doświadczenia życiowe stały się zalążkiem – przyczyną rozpoczęcia pracy w trzecim sektorze. Zdobyte wykształcenie i praca w biznesie dały jej pewność, że sprosta heroicznemu zadaniu, jakim jest budowa hospicjum. Agata swój zawód określa mianem budowania długotrwałych relacji z darczyńcami – przekazaniem drugiemu człowiekowi misji organizacji, by ten w nią uwierzył i chciał ofiarować swoje ciężko zarobione pieniądze. Jak podkreśla, w fundraisingu niezwykle ważna jest przejrzystość w komunikacji z darczyńcą, który dla organizacji jest jak tlen – umożliwia działanie. Na swojej drodze wciąż spotyka wielu wspaniałych ludzi i poznaje niesamowite historie, które są motywacją do realizacji wyznaczonego celu. Współpraca z zespołem, który podziela te same wartości, a także daje ogromne wsparcie i energię do działania, dodatkowo utwierdzają ją w przekonaniu, że wybór drogi zawodowej, który dokonała, był słuszny. Agata przyznaje też, że nie zamieniłaby swojego obecnego zawodu i nie powróciłaby do pracy w biznesie. Na pytanie, kto ją inspiruje, opowiada – każdy napotkany człowiek i jego historia. Wyzwaniem dla niej staje wszystko to, co się wydaje niemożliwe do zrobienia, a czego osiągnięcie daje największą satysfakcję. Cechy, którymi według niej powinien wyróżniać się fundraiser to przede wszystkim bycie etycznym i wiarygodnym w tym, co się robi. Agata dodaje, że tylko ten zawód, poprzez swoją samodzielność w działaniu i nieszablonowość, daje niezwykłe możliwości rozwoju. Zaś bycie świadkiem odkrywania w człowieku genu dobroczynności, to największa zaleta pracy w tym zawodzie – zawodzie, w którym serce odgrywa kluczową rolę.

Dominika Langer-Gniłka

Dominika od 12 lat pracuje w Stowarzyszeniu Wiosna, gdzie odpowiada za stabilność finansową organizacji oraz pozyskiwanie funduszy na rozwój SZLACHETNEJ PACZKI i AKADEMII PRZYSZŁOŚCI. Posiada też kilkuletnie doświadczenie pracy w sektorze biznesowym, z którego odeszła w roku 2007, realizując życiowe marzenie rocznej podróży dookoła świata.Certyfikowany Marketer (CIM – Professional Diploma in Marketing), absolwentka Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie (Studia Europejskie). Ukończyła studia podyplomowe z Psychologii Biznesu (Akademia Leona Koźmińskiego) i  Zarządzania Projektami (Wyższa Szkoła Europejska).Swój zawód traktuje jako misję, której zadaniem jest realizacja dobra i celu społecznego organizacji,  by ten nie pozostał,  jak mówi „w sferze marzeń”. Cechami, którymi według niej powinien odznaczać się fundraiser to otwartość na drugiego człowieka, umiejętność słuchania i dobra organizacja własnej pracy. Jak wskazuje – ciągła nauka i doskonalenie samego siebie pozwalają lepiej rozumieć darczyńców i zachęcać ich do zaangażowania,  promowania idei czynienia dobra. Dominika zwraca uwagę, że kluczowe w pracy fundraisera jest myślenie długofalowe i „nie palenie za sobą mostów”. Podkreśla, że zawód fundraisera jest dla tych, którzy nie boją się brania odpowiedzialności i wierzą w misję swojej organizacji – ważne jest bycie autentycznym w tym, do czego się zaprasza. Możliwość spotykania i budowania relacji z darczyńcami, a także poszerzanie własnych horyzontów, to najpiękniejsze doznania z pracy w tym zawodzie. Za swój największy sukces uważa pozyskanie partnera strategicznego dla Akademii Przyszłości – firmy TK Maxx. Na pytanie o typowy dzień z życia fundraisera, odpowiada: „nie mam”, a satysfakcja i radość tych, którym dzięki zebranym środkom, pomogła Szlachetna Paczka oraz Akademia Przyszłości,  to najpiękniejsze efekty jej pracy. Jak zaznacza – najważniejszy jest w życiu balans, gdyż łatwo wpaść w pracoholizm, dlatego w wolnym czasie wybiera aktywne spędzanie czasu z mężem i dziećmi – góry, rowery, żagle, podróże  – to, co pozwala złapać dystans i „zejść na ziemię”.

Jerzy Mika

Wykładowca i trener. Związany z organizacjami i instytucjami społecznymi od wielu lat. Redaktor podręcznika Fundraising. Teoria i praktyka. Współpracownik i organizator stowarzyszeń przedsiębiorców. Wdrażał kształcenie naprzemienne w środowisku przemysłowym oraz akademickim w Polsce.

Agata Papierz

Absolwentka CFR4

Trener, certyfikowany fundraiser. Pracuje w Caritas Archidiecezji Białostockiej, gdzie pozyskuje środki na działalność. Przez trzy lata była menadżerem kampanii „Kilometry dobra”, dwukrotnie zdobyła dla swojej organizacji tytuł Mistrza Świata w Dobroci. Absolwentka Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie i Uniwersytetu w Białymstoku.

Wojciech Przybysz

Fundraiser, trener i konsultant fundraisingu, streetworker. Na co dzień pracuje na rzecz dzieci i młodzieży z ulic i podwórek. Od 10 lat prowadzi Stowarzyszenie Dzieciom i Młodzieży WĘDKA im. każdego Człowieka. Jest Członkiem Rady Ekspertów przy Rzeczniku Praw Dziecka. Przez wiele lat pracownik korporacyjny i właściciel firmy geologicznej.Bazując na 10 latach pozyskiwania środków na działanie Stowarzyszenia, specjalizuje się w prowadzeniu szkoleń fundraisingowych dla organizacji pracujących na rzecz dzieci i młodzieży.Jest pomysłodawcą wielu autorskich programów, m.in.: TATO – być mężczyzną, 7DNI – debaty w duchu Porozumienia bez przemocy, 4NGO – sieciowanie 3 sektorów gospodarki, Dzieci Sieci, OK.NO, SzafoDzielnia i inne.Za swoją pracę wraz z zespołem uhonorowany m.in. nagrodami: Rodzynki z pozarządówki, Stalowy Anioł, Nagroda Marszałka i Zarządu Województwa, Toruński Anioł, Nagroda Prezydenta Torunia, Kryształowe Serce, nominowany do Osobowości Roku, ale najbardziej ceni sobie laurki od swoich podopiecznych z WĘDKI.Studiował na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie i Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu.Bliska jest mu maksyma: „Kto chce, ten szuka sposobów, kto nie chce, szuka powodów”.

Michał Sternicki

Certyfikowany Trener Fundraisingu, fundraiser, muzyk, pedagog.Członek Polskiego Stowarzyszenia Fundraisingu, przewodniczący Komisji Etyki. Organizator szkoleń oraz Międzynarodowych Konferencji Fundraisingu. Absolwent Akademii Muzycznej w Krakowie. Pracował w Operze Krakowskiej jako skrzypek i fundraiser!Czynny instruktor ZHR oraz Członek Centrum Projektów Artystycznych. Od 2009 r. członek Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa (SKOZK).Obecnie zaangażowany w rozwój prywatnej edukacji. Entuzjasta szkoły w lesie, tutoringu, homeschoolingu, procesów personalizacji kształcenia i edukacji zróżnicowanej oraz fundraisingu dla edukacji.Szczęśliwy mąż i tato trójki dzieci. Gra w zespole kameralnym Cracovie Ensemble. Praktykuje kaligrafię historyczną, czyta – również komiksy, gotuje – również w kuchni.

Anna Szewczyk

Certyfikowany trener i konsultant fundraisingu, fundraiser w Fundacji POCIECHA. Socjoterapeuta. Posiada ponad 10-letnie doświadczenie w pisaniu i koordynowaniu projektów unijnych.W życiu zawodowym łączy potrzeby dzieci z ogromnym sercem Darczyńców.

Ilona Trojnar

Absolwentka CFR4

Od 2005 r. zaangażowana w działalność społeczną, pozyskuje środki finansowe dla organizacji pozarządowych. Aktualnie ekspert w ramach projektu pt. „Szkoła Fundraiserów NGO w województwie lubelskim”, realizowanego ze środków Funduszu Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020 (Priorytet 4. Silne organizacje pozarządowe, Kierunek działania: 1. Zwiększanie kompetencji organizacji obywatelskich). Od 2017 r. jest Dyrektorem Programowym Caritas Diecezji Siedleckiej (CDS). Pracuje nad podniesieniem kompetencji i profesjonalizacją w zakresie zarządzania organizacją pozarządową, opracowuje programy wsparcia i zadnia publiczne, bierze czynny udział w zarządzaniu projektami,  personelem i współpracą z wolontariuszami. Odpowiada za finansowanie bieżącej działalności, komunikację i efektywna współpracę pomiędzy pracownikami, troszczy się właściwe relacje z mediami oraz administracją publiczną. W 2019 roku prowadziła zajęcia nt. fundraisingu w ramach Działalności Mobilnego Centrum Wsparcia Zdrowia Psychicznego Dzieci i Młodzieży, będącego częścią projektu „Profilaktyka zdrowia psychicznego – myślimy pozytywnie. Prowadzenie działań na rzecz upowszechniania wiedzy na temat zdrowia psychicznego i jego uwarunkowań, kształtowanie przekonań, postaw, zachowań i stylu życia wspierającego zdrowie psychiczne, rozwijania umiejętności radzenia sobie w sytuacjach zagrażających zdrowiu psychicznemu, przeciwdziałanie seksualizacji dzieci i młodzieży – w szczególności przez prowadzenie działań informacyjnych i edukacyjnych” – moduły I, II i IV z Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016 – 2020 (dalej „Projekt”) na zlecenie Ministerstwa Edukacji Narodowej. W 2018 r. prowadziła warsztat „Jak pozyskiwać darczyńców- fundraising w praktyce” na Wydziale Zarządzania i Inżynierii Produkcji Politechniki Łódzkiej w ramach IV Forum Organizacji Młodzieżowych „Wspólnie Dla Przyszłości”.W latach 2013-2016 pełniła funkcje kierownika Biura Zarządu Caritas Diecezji Siedleckiej, Asystentki Dyrektora CDS, księgowej oraz koordynatora projektów. Realizowała programy z zakresu pomocy społecznej, edukacji, profilaktyki uzależnień, Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem i Pomocy Postpenitencjarnej. W latach 2013-2014 efektywnie koordynowała Centrum Wsparcia dla Organizacji Pozarządowych w Siedlcach. Od 2014 r. do 2016 r. była Z-ca Przewodniczącego Prezydium Krajowej Rady Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży (KSM) a następnie objęła stanowisko Przewodniczącego Prezydium Krajowej Rady KSM (2016-2018). W 2016 r. organizowała i prowadzenia Kongres Młodzieży Polonijnej. W latach 2015-2017 była sekretarzem Rady Organizacji Pozarządowych Miasta Siedlce i Powiatu Siedleckiego. Od 2005r do 2007 r. Sekretarz Zarządu Diecezjalnego KSM Diecezji Siedleckiej, a następie Prezes Zarządu Diecezjalnego KSM Diecezji Siedleckiej (2007- 2016).Posiada bogate doświadczenie w zarządzaniu organizacją pozarządową. Potrafi inspirować i motywować do działania dzieci i młodzież, pozyskiwać i rozliczać dotacje, zarządzać projektami lokalnymi i ogólnopolskimi, organizować i prowadzić szkolenia oraz obozy dla dzieci i młodzieży. Znakomicie radzi sobie z organizacją dużych imprez kulturalnych, festiwali  i programów patriotycznych, edukacyjnych i profilaktycznych. Potrafi nawiązać i utrzymać współpracę z administracją publiczną, mediami, ośrodkami kultury, firmami i organizacjami pozarządowymi. Doskonale radzi sobie z administracją stron internetowych, przygotowywaniem materiałów informacyjnych i promocyjnych. Jest autorką wielu projektów wśród których znalazły się miedzy innymi te skierowane do dzieci i młodzieży, osób pokrzywdzonych przestępstwem oraz więźniów. Ukończyła m.in. następujące kursy i szkolenia:
  • 2016 Szkolenie „Polityka rachunkowości i podatki 2016 r. w organizacjach społecznychi kościelnych osobach prawnych”, Szkolenie na temat tworzenia międzynarodowych projektów edukacyjnych i pozyskiwania środków na ich realizację z programów: Erasmus + Młodzież oraz Edukacja dorosłych, eTwinning, polsko-litewskiej i polsko-ukraińskiej współpracy; udział w V Kongresie Pozyskiwania Funduszy „Dokąd zmierza 1% podatku?”;
  • 2015 Warsztaty- szkolenie „Tama- przeciwko uzależnieniu od narkotyków”; Szkolenie „Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży miejscem przygotowania młodzieżydo pełnienia funkcji społecznych”; Udział w 9. Międzynarodowej Konferencji Fundraisingu w Polsce; Kurs zawodowy Fundraiserów CFR5;
  • 2014 Szkolenie „Ochrona danych osobowych w projektach PO KL”; kurs „Specjalista ds. rozliczeń funduszy unijnych”, „Specjalista ds. funduszy unijnych”, szkolenie „Jak przygotować dobry projekt do PO FIO 2014”; udział w 8. Międzynarodowej Konferencji Fundraisingu w Polsce; szkolenie „Zbiórki publiczne i nadzór nad organizacjami pozarządowymi”;
  • 2013 Szkolenie „Współpraca z mediami”, „Pozyskiwanie środków na działalność z wykorzystaniem akcji bezpośrednich”; Szkolenie „Granty i fundraising jako sposoby finansowania inicjatyw ekonomii społecznej”;
  • 2012 Szkolenie „Planowanie strategiczne w organizacji pozarządowej”; Warsztaty wspierające dla rodzin i opiekunów w ramach projektu „Wsparcie osób niewidomych na rynku pracy III”;
  • 2010 Szkolenie „Księgowość w organizacji pozarządowej”, „Zarządzanie organizacją pozarządową”;
  • 2008 Szkolenia w ramach projektu „Bóg Rzeka Życia- edukacja dla młodzieży, młodzieżdla ekorozwoju”: Zarządzanie środowiskiem, Ekologia i Edukacja Ekologiczna, Rolnictwo Ekologiczne, Ekoturystyka;

Hanna Wesołowska-Starzec

Absolwentka CFR10

Ekspert ds. komunikacji i PR, fundraiser, kierownik projektów. Trener i konsultant Polskiego Stowarzyszenia Fundraisingu. Oprócz współpracy z PSF od 12 lat związana z Zakonem Maltańskim: kieruje działem Komunikacji i PR oraz zarządza ogólnopolskim projektem społecznym Opłatek Maltański w Fundacji Polskich Kawalerów Maltańskich w Krakowie. Doświadczenie trenerskie zdobywała w Shell Polska oraz American Express Bank w Wiedniu. Ukończyła studia na Wydziale Filozofii UPJPII oraz w Instytucie Socjologii UJ. Tytuł Doktora Nauk Humanistycznych otrzymała w 2013 roku. Studia podyplomowe w zakresie Zarządzania Ludźmi zrealizowała na AGH w Krakowie (specjalizacja CSR). Żona i mama 3 dzieci, zaangażowana w promowanie i etyczne pozyskiwanie funduszy na szczytne cele.

Anna Małczuk – Wakulińska

Doktor nauk humanistycznych. Absolwentka studiów podyplomowych: Menedżer Kultury na SGH oraz Zarządzanie Projektami Finansowanymi ze środków UE na Uniwersytecie Warszawskim. Ukończyła liczne kursy i szkolenia w zakresie pozyskiwania środków dla kultury, edukacji oraz nauki. Posiada duże doświadczenie w pozyskiwaniu zewnętrznych środków dla fundacji, stowarzyszeń i grup nieformalnych, oraz instytucji publicznych.

Krzysztof Moszyński

Członek Stowarzyszenia Libertariańskiego, wiceprezes TKL KoLiber, założyciel Live and Let Live Polska. Absolwent japonistyki na Uniwersytecie Warszawskim, stypendysta Kyōto Kyōiku Daigaku i stażysta Center for the Study of Economic Liberty. Poza działaniem w sferze pozarządowej, Krzysztof jest również tłumaczem języka japońskiego oraz programistą Javascript w technologiach Node.js i React.

Piotr Czubaty

Absolwent CFR11

Piotr Czubaty to trener i wykładowca, ekspert ds. zarządzania zgodnością w zakresie ochrony danych osobowych. Członek Stowarzyszenia Praktyków Ochrony Danych oraz Polskiego Stowarzyszenia Fundraisingu. Jako doradca zapraszany przez liczne organizacje pozarządowe oraz instytucje publiczne. Autor książki „RODO: obowiązki pracodawcy. Praktyczny poradnik ze wzorami” oraz licznych publikacji w prasie branżowej.

Monika Peciak

Od 2021 Członek Komisji Rewizyjnej Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży Diecezji Tarnowskiej, a od 2019 Członek Kierownictwa Oddziału w Nowym Sączu. Studentka dietetyki, wolontariusz w Fundacji Głód(nie)Nażarty.

Ireneusz Dzieszko

Wiceprezes

Dziennikarz i vloger. Obecnie realizuje autorski projekt "Wolne Podkarpacie".

Anna Wysocka-Gazda

Społeczniczka. Od zawsze. Kocha ludzi, zwierzęta i wszystko to, co żyje. I nigdy nie może przejść obojętnie obok nieszczęścia, niedoli czy biedy. Od 1993 roku instruktorka ZHP w stopniu podharcmistrzyni o specjalizacji ekologia i przyrodoznawstwo. Od 1994 trenerka, tutorka, metodyczka. Edukatorka, promotorka edukacji odwróconej (m.in. domowej i demokratycznej), promotorka wychowania bez przemocy oraz doboru odpowiednich metod wychowawczych i edukacyjnych dla dzieci z dysfunkcjami zmysłów. Fundraiserka, autorka projektów i kampanii społecznych i fundraisingowych, specjalistka ds. CSR, współpracy międzysektorowej, marketingu, PR, wolontariatu pracowniczego. Autorka i organizatorka szkoleń z zakresów: efektywnej komunikacji, negocjacji, wystąpień publicznych, SV i DC w relacjach biznesowych, fundraisingu (w tym m.in. CSR i współpracy międzysektorowej), marketingu, brandingu personalnego i PR, zakładania organizacji pozarządowych, zmiany pasji w działalność gospodarczą.Pilotka wycieczek, organizatorka wypoczynku dzieci i młodzieży, promotorka i organizatorka turystyki (w tym kwalifikowanej), organizatorka imprez (w tym masowych). Hodowczyni kotów i psów rasowych, promotorka zooterapii (w szczególności felinoterapii), behawiorystka, edukatorka w zakresie pozytywnego wpływu zwierząt na rozwój dzieci i ich bezpiecznego współistnienia. Promotorka ekologii w kontekście zwierząt w mieście. Ogrodniczka (Technikum Ogrodnicze), promotorka zieleni i ekosystemów w mieście. W organizacjach pozarządowych działam od 1990 roku.

Joanna Raczyńska

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej / Absolwentka CFR10

Joanna od 6 lat jest wiceprezeską Fundacji Lęborskie Hospicjum Stacjonarne. Czynnie uczestniczy w cudownym przedsięwzięciu jakim jest budowa najpiękniejszego, stacjonarnego hospicjum w Pogorzelicach. Jest również certyfikowaną fundraiserką, trenerką i konsultantką fundraisingu.Od 7 lat Joanna zawodowo jest menagerką placówek bankowych. Skutecznie rozwija innych. Dodaje im skrzydeł, by mogli polecieć tam, dokąd chcą i osiągać wyznaczone cele. Kształci leaderów, jest mentorem dla menagerów. W czym czuje się najbardziej skuteczna? Otóż w zarządzaniu zespołem i organizacją oraz zarządzaniu kryzysowym. Pracuje z ludźmi na ich zasobach.

Magdalena Tyrała

Absolwentka CFR

Absolwentka socjologii UMK w Toruniu i seksuologii UAM w Poznaniu. Dziennikarka z kilkunastoletnim doświadczeniem, najpierw radiowa (Eska Rock Kraków), a następnie internetowa (portal Interia.pl). Od wielu lat prowadzi "Szkołę bliskości", poradnictwo seksuologiczne dla par. Od 11 lat również rzecznik prasowy i PR-owiec w Fundacji Psi Los. Właśnie wolontariat w fundacji skłonił ją do wzięcia udziału w kursie CRF11, dzięki czemu jest certyfikowaną fundraiserką. Od niedawna zdobyte doświadczenie wykorzystuje w pracy na rzecz Polskiego Stowarzyszenia Fundraisingu jako specjalistka ds. PR-u i komunikacji.

Dobrosława Gogłoza

Dobrosława Gogłoza jest dyrektor zarządzającą serwisu crowdfundingowego Pomagam.pl. Była założycielką i wieloletnią prezeską Stowarzyszenia Otwarte Klatki, które pod jej przewodnictwem wyrosło na międzynarodową organizację prowadzącą kampanie i działania fundraisingowe w wielu krajach europejskich. Założyła również agencję marketingową All Hands, która specjalizuje się w komunikacji firm i projektów, które mają pozytywny wpływ na świat. Ma wiele lat doświadczenia w budowaniu strategii organizacji i kampanii komunikacyjnych, tworzeniu misji i wizji oraz efektywnych struktur organizacyjnych.

Joanna Stadler

Wice Prezes Puławskiego Stowarzyszenia Ochrony Zdrowia Psychicznego, Prezes Fundacji Spójnia,działającej na rzecz osób, które na wskutek problemów emocjonalnych. kryzysów życiowych,zaburzeń psychicznych lub niepełnosprawności nie są w stanie prowadzić w pełni samodzielnego ,niezależnego i satysfakcjonującego życia.Zawodowo od 5 lat Kierownik Zakładu Aktywności Zawodowej, wspierającego rehabilitacjęspołeczną, zawodową i medyczną osób niepełnosprawnych. Od 6 lat wolontariuszka SzlachetnejPaczki, Wice Lider Regionu Puławy.Prywatnie pasjonatka rękodzieła, drewno i żywica to materiały z których tworzę niepowtarzalnewyroby. Dodatkowo lubię” dawać nowe życie, starym meblom”.

Maria (Maya) Olszewska

Absolwentka CFR1

Trenerka fundraisingu. Autorka wydanego przez NGO.PL e-booka „Narzędzia fundraisingu w Polsce” (2020). W praktyce doradczej w pierwszej kolejności wspiera polskie Społeczniczki i Społeczników w znalezieniu sposobu niezależnego finansowania organizacji pozarządowych. Współpracuje również z fundacjami i stowarzyszeniami z Europy Wschodniej i Zachodniej w językach angielskim i włoskim. Od 2013 r. prowadzi firmę doradczą MjjO. Wraz z Zespołem specjalistów projektuje komunikację fundraisingową, w tym pomaga w tworzeniu stron zbiórkowych. W komunikacji misji poszczególnych organizacji zawsze odnosi się do wartości istotnych dla ludzi, którzy je budują. Od 2019 r. prowadzi autorskie spotkania FB Live pt. Fundraisingowy ekspres kawowy, podczas których dzieli się doświadczeniem i wiedzą z dziedziny fundraisingu.

Alena Androsik

Z pochodzenia Białorusinka, ze Chrztu św. grekokatoliczka, z wykształcenia teolog moralista, z charakteru „rzecznik” (INFJ). Z sektorem pozarządowym związana od czasów liceum: wpierw jako wolontariusz organizacji ochrony zwierząt w Mińsku, potem członek Koła Naukowego Teologów KUL, pracownik Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana” i wreszcie współfundator i Prezes Zarządu Fundacji Sal Terrae promującej i wspierającej Tradycję katolicką. Pracuje w projekcie „Theo-Logos” w Bibliotece KUL oraz prowadzi własną działalność w zakresie korekt i tłumaczeń. W wolnym czasie marzy o górach i czasem po nich chodzi.

Eliza Cyfra-Bojko

Pracuje jako instruktor terapii zajęciowej w Warsztacie Terapii Zajęciowej w Janowicy w placówce Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Łęcznej od 2014 roku. Od 2018 r. prowadz1 Kampanię Kilometry Dobra, gdzie razem z uczestnikami WTZ, poprzez prezentacje artystyczne, zbieramy fundusze na rozbudowę placówki o mieszkania wspomagana/chronione dla osób z niepełnosprawnością. Posiada również doświadczenie w prowadzeniu internetowej zbiórki osobistej. Prywatnie mama małej Zosi i żona Tomka. Zainteresowania: rozwój osobisty, budowanie marki osobistej, wierzenia i obyczaje w dawnej Polsce, kulinaria. Pasja: Rekonstruktorka historyczna, głównie wiek XVII, choć też i inne epoki historyczne, członek Towarzystwa Szabli i Miecza w Zamościu

Krzysztof Pławecki

Absolwent CFR12

Ukończył prawo na Uniwersytecie Wrocławskim, jednak wskutek tego, że napisał i samodzielnie wydał książkę dla dzieci, założył własną działalność gospodarczą pod nazwą "Krzysztof Pławecki". Od października 2018 roku został autorem trzech książek: "Niekrólewska wyprawa", "100 lat Niebieskiej Legendy" i "Chodź opowiem Ci bajeczkę, Twoje prawa konsumenckie". Uczestnik Zawodowego Kursu Fundraisera CFR12.

Magdalena Jarecka

Prezes Fundacji "W związku z rakiem" oraz Fundacji „DOM Dbamy O Młodych”. Studiowała biotechnologię żywności na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu. Laboratorium to jednak nie do końca była jej bajka, za to zawsze chciała się zaangażować w coś, co niesie za sobą szczytną ideę. Historia naznaczonej przez piętno nowotworu rodziny przyjaciela i fundatora Fundacji Przemka Miszczaka do głębi ją poruszyła. Powód, dla którego miała powstać Fundacja był dla niej oczywisty. Również i jej rodziny nie ominęła wizyta nieproszonego gościa - Raka. Działa aktywnie, organizuje zbiórki dla osób dotkniętych chorobą, dba o swoich podopiecznych jak o członków własnej rodziny kierując się maksymą: "Wszyscy tak na prawdę jesteśmy "W związku z rakiem" chorując lub kogoś chorującego znając". Dzięki niej działania fundacji były prezentowane kilku krotnie na dużych festiwalach m.in. Opener Festiwal, PolandRock Festiwal, Slot Art. Festiwal, była inicjatorką stworzenia "Kalendarza charytatywnego 2020" - bohaterkami były kobiety doświadczone rakiem piersi, które chciały przekazać dużo pozytywnej energii i pomogły nam szerzyć informacje, że rak to nie wyrok! Dzięki jej uporowi fundacja może pochwalić się realizacją zbiórek na rzecz naszych podopiecznych na różnych, rzetelnych platformach.

Alicja Poślednik

Prezes Stowarzyszenia Sportowego Sport Team, sekretarz Stowarzyszenia na rzecz Rozwoju Społeczności Lokalnej „Inspiracje”. Interesuje się tematyką organizacji pozarządowych, szczególnie w kontekście budowania relacji i marketingu relacji. Jako była menadżerka sportowa i obecnie osoba odpowiedzialna za pozyskiwanie środków finansowych posiada doświadczenie w nawiązywaniu i utrzymywaniu kontaktów ze sponsorami i darczyńcami.

Karolina Habryło

Absolwentka CFR12

Wiceprezeska zarządu Fundacji Pomost, trenerka, specjalistka readaptacji. Koordynuje pracę zespołu odpowiedzialnego za projekty fundacji. Posiada wieloletnie doświadczenie w tworzeniu i realizowaniu programów oraz warsztatów edukacyjnych, m.in. z zakresu profilaktyki, filozofii i sztuki. Studentka Psychologii SWPS, absolwentka Wiedzy o teatrze UJ oraz Holistycznej Szkoły Trenerów.

Katarzyna Jarośka – Kurowska

Innowator społeczny, konsultantka biznesowa, trenerka i facylitatorka. Pomaga przedsiębiorstwom i organizacjom trzeciego sektora w zarządzaniu zespołami, budowaniu strategii, zarządzaniu czasem i rozwojem osobistym. Wiceprezes w WICCI Poland-India, a także CEO w SMART Management.

Magdalena Dworska

Inicjatorka, współzałożycielka, obecnie dyrektor ds. fundraisingu Fundacji Skarbowości im. Jana Pawła II, ogólnopolskiej OPP, która działa od 2000 roku wyłącznie w oparciu o projekty fundraisingowe inspirowane nauczaniem św. Jana Pawła II i dostarczające satysfakcji z pomagania. Tworzy i nadzoruje realizację projektów fundraisingowych konstruowanych w oparciu o doświadczenia zdobyte w USA i we współpracy z organizacjami międzynarodowymi – m.in.: British Poles - Pomnik Andersa, Haart Poland - Serce dla Afryki  oraz biznesem w ramach CSR – m.in.: Ciepłe serce - Kurtko śpiwory dla ubogich i bezdomnych, Litry Dobra. Współtworzy merytorycznie i wdraża nowoczesne narzędzia usprawniające działanie organizacji m.in. CRM „Solution” – autorski, modułowy program systemowej obsługi i zarządzania organizacją pozarządową, „Pomoc od serca” - profesjonalny portal zbiórek dobroczynnych i kampanii społecznych, „Pomoc od serca – Aukcje na rzecz Podopiecznych i projektów społecznych” – profesjonalny profil aukcyjny na FB. Prowadzi szkolenia z zakresu Społecznej Odpowiedzialności Biznesu - CSR dla firm oraz z fundraisingu przede wszystkim dla placówek oświatowych. Laureatka nagrody  „Stalowy Anioł” w „uznaniu zasług w rozwiązywaniu problemów społecznych oraz propagowaniu innowacyjnych form pracy w dziedzinie integracji i pomocy społecznej”.

Iwona Paszkiewicz

Prezes Fundacji follow Me, prezes Związku Przedsiębiorców dla Biznesu oraz przewodnicząca Forum Rady Dialogu Spolecznego Business Centre Club. Realizuje kampanie społeczne.

Agnieszka Tobota

Z wykształcenia i zamiłowania jest pedagogiem.  Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy z młodzieżą i ich rodzinami, w tym dotkniętymi przemocą (ukończyła Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie). Prowadzi konsultacje indywidualne i warsztaty dotyczące profilaktyki przemocy, rodzicielskie grupy wsparcia, warsztaty dotyczące kompetencji wychowawczych i społecznych dla osób zagrożonych przemocą i wykluczeniem. Wspiera rodziny w radzeniu sobie z problemami opiekuńczo-wychowawczymi. W Fundacji zajmuje się kompleksową organizacją projektów, prowadzeniem warsztatów, udzielaniem porad osobom doświadczającym przemocy, współpracą z instytucjami publicznymi oraz firmami komercyjnymi. Członek zespołu interdyscyplinarnego w Markach. Członek Komisji Dialogu Społecznego w M.st. Warszawa ( ds. przemocy i dziecka, rodziny). Prywatnie – żona i mama trójki dzieci. Od ponad 10 lat wychowawca wypoczynków letnich dla dzieci, kierownik kolonii dla  podopiecznych z rodzin dysfunkcyjnych. Od 2019 roku prowadzi zajęcia dla dzieci w ramach międzynarodowego programu profilaktyki zdrowia psychicznego „Przyjaciele Zippiego”. Certyfikowany Trener Treningu Zastępowania Agresji (AMITY ART). Pomysłodawczyni i koordynator platform internetowych należących do Fundacji: www.przeciwprzemocy.pl; www.festiwalrodziny.pl; www.managernaobcasach.pl W ramach Grupy Fundamenti (marka Fundacji A.R.T.), www.fundamenti.pl, z pasją kreuje nowatorskie projekty szkoleniowe precyzyjnie dobrane do potrzeb klientów. Zajmuje się promocją nowatorskich koncepcji i pomysłów poprzez organizację konferencji i seminariów dla kadry zarządzającej firm i organizacji. W ostatnich latach dużym powodzeniem cieszą się organizowane przez nas eventy profilaktyczne, których ważnym elementem jest podnoszenie poziomu bezpieczeństwa w codziennym życiu. Nagrodzona „Kobiecym Laurem” za działalność dobroczynną przyznawanym przez portal Imperium Kobiet.

Michael Türk

Jedyny członek PSF mieszkający na stałe w Niemczech. Doświadczony specjalista z udokumentowaną historią pracy w branży usług indywidualnych i rodzinnych. Wykwalifikowany w pracy dla organizacji non-profit, zarządzaniu wydarzeniami, wystąpieniach publicznych i pozyskiwaniu funduszy. Jest ekspertem ds. rozwoju biznesu. Ukończył Fundraising Akademie we Frankfurcie. Obecnie pracuje dla organizacji Brot für die Welt i Diakonie Katastrophenhilfe.Do PSF należy od 2010 roku.

Luiza Sawicka-Hofstede

Absolwentka CFR12

Lubię pracować projektowo i przyglądać się efektom tej pracy. Mam duże doświadczenie, którym chętnie dzielę się zarówno jako pracownik, jak i wolontariusz. Nie zostawiam sytuacji bez dopięcia jej na ostatni guzik. Zawsze znajdę radę czy rozwiązanie, nawet w skrajnie kryzysowych czy trudnych momentach.Jestem właścicielką agencji eventowej WHY NOT i fundraiserką w Fundacji Auxilium z Bochni. Ukończyłam kurs CFR12.

Joanna Łukasik

Absolwentka CFR11

Jest absolwentką Akademii Muzycznej w Krakowie w klasie fortepianu prof. M.Koziaka. Pochodzi z rodziny muzyków, naukę gry rozpoczęła w wieku 5 lat. Od wczesnego dzieciństwa brała udział w licznych recitalach i koncertach promocyjnych. Swoją grę doskonaliła pod kierunkiem I Rolanowskiej, J.Łukowicza, W.Obidowicza, R.Baksta, M.Cieniawy i J. Gorbatego. Od czasu studiów koncertuje jako solistka i kameralistka biorąc udział w wielu prestiżowych festiwalach w Polsce i Europie. W swym dorobku posiada także nagrania dla Polskiego Radia i Telewizji Polskiej a także unikatowe nagrania CD z muzyką mało  znanych kompozytorów polskich m.in. Ignacego Krzyżanowskiego, Jana Kleczyńskiego,W. Każyńskiego oraz Józefa Ignacego Kraszewskiego (!)

Od wielu lat współpracuje także  z wieloma znakomitymi polskimi i zagranicznymi artystami zapraszając ich do swoich oryginalnych projektów koncertowych. Jednym z najświeższych dokonań był cykl koncertów z rzadko wykonywanymi kwartetami fortepianowymi W. Żeleńskiego i Z. Noskowskiego. Prowadzi także własną Agencję Artystyczną. Jest prezeską Polskiej Fundacji  Kultury i Rozwoju, która organizuje cenne i oryginalne projekty artystyczne w Polsce i Europie.

Absolwentka kursu CFR11, członkini PSF od 2021 roku.

Kamil Nawirski

Członek Komisji Rewizyjnej

Na Instagramie jako @kamil_navir, sekretarz Stowarzyszenia Absolwentów Politechniki Wrocławskiej. Ojciec Matyldy i Marcela. Fan planszówek oraz wycieczek: górskich i rowerowych. Należy do Polskiego Stowarzyszenia Fundraisingu od 2011 roku, obecnie członek Komisji Rewizyjnej PSF.,,Mogę powiedzieć, że z PWr związany jestem z dziada pradziada. Mój dziadek pracował jako wuefista w Filii PWr w Wałbrzychu. Rodzice, podobnie jak ja, są absolwentami Wydziału Inżynierii Środowiska. Na świat przyszedłem, gdy byli na I roku, więc powiedzenie, że wyssałem klimat PWr z mlekiem matki, ma tu sens. Jako berbeć nawet chodziłem z nimi na wykłady czy nawet imprezy.Od zawsze byłem zaangażowany społecznie. Już w liceum działałem w ZHP czy w sztabach Fundacji WOŚP. Dlatego mój plan był taki, by na studia iść we Wrocławiu (wybór uczelni był oczywisty) i nie musieć zarabiać na wynajem mieszkania, tylko poświęcić się działalności społecznej.Już po dwóch tygodniach studiów byłem w komisji stypendialnej. Potem zostałem szefem sztabu WOŚP przy PWr, poznałem ludzi z Działu Studenckiego i zaangażowałem się w bliską współpracę z DKF Politechnika. Ówczesny przewodniczący samorządu powiedział o mnie: »Patrzcie, to będzie przyszły przewodniczący«. Wtedy nawet mi to przez myśl nie przeszło, a po pół roku… byłem już zastępcą, a po chwili przewodniczącym SS PWr.A tam dopiero się działo. Było bardzo intensywnie. Udało się nam m.in. przeforsować budowę Strefy Kultury Studenckiej, czy też zasadę, by przed drugim terminem egzaminu, znać wyniki pierwszego, bo część prowadzących nie uważała tego za istotne. Wpadłem na pomysł, by pochód juwenaliowy kończył się na Polach Marsowych oraz… postawiłem płot dookoła Wittigowa. Nie wszystkim to się podobało, ale dzięki temu Wittigalia PWr mogły się w ogóle odbyć.Po zakończonej kadencji na korytarzu zaczepił mnie jeden z prorektorów i zapytał: »Panie Kamilu, a dlaczego nie chce Pan być prezesem?«. Na tak postawione pytanie nie miałem odpowiedzi. W ten sposób zaangażowałem się w Fundację Manus, której przez kilka lat byłem prezesem.Od roku 2018 jestem sekretarzem Stowarzyszenia Absolwentów Politechniki Wrocławskiej.

Paulina Surman

Absolwentka CFR11

Po 10 latach pracy w dziale marketingu firmy Deloitte przeszła do 3. Sektora i podjęła pracę w zarządzie ​krakowskiego Stowarzyszenia Rodziców i Przyjaciół Dzieci z Zespołem Downa "Tęcza", którego była prezeską przez 3 lata. Obecnie pracuje w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopolskiego jako zastępca dyrektora ds. promocji i marketingu regionu. W 2020 roku ukończyła Szkołę Trenerów i Konsultantów Fundraisingu PSF.

Antra Marks

lorystka. Instruktor w Nowodworskim Ośrodku Kultury. Sołtys wsi Plebanowce.Mam na imię Antra. Jestem Łotyszką, ale w Polsce mieszkam od 2006 roku. Kocham dzikość i nie przewidywalność natury, zachwycam się ogrodami, które mają założenie naturalistyczne. Interesuję się historią miejsca, gdzie mieszkam z rodziną. Walczę o tożsamość lokalną.Pracowałam w różnych miejscach, ale wszystkie pełnione przeze mnie funkcje były związane w większym lub mniejszym stopniu ze sztuką, dekoracją i florystyką. Zawsze lubiłam zmiany w swoim życiu, próbować czegoś nowego i przy tym się rozwijać. W 2018 roku ukończyłam Akademię Sukcesu w Białymstoku i zdobyłam zawód florysty. Kwiaty, rośliny są ze mną odkąd pamiętam, zawsze dobrze rozumiałam się z naturą. Teraz na nowo odkrywam to co od zawsze było mi bliskie. Uczestniczyłam w kursach florystycznych w szkole florystycznej Kwitnące Horyzonty, stacjonarnie i online. Spełniam swoje marzenia i napełniam kwiatami każdą przestrzeń, w której się znajdę. Współpracuję z weddingplanerką, kwiaciarnią, fotografem, biorę udział w różnych projektach. W swoich pracach lubię łączyć formy, kształty i faktury, naturalnie naturalne.Jestem w PSF od 2021 roku.

Emilia Walczewska

Przewodnicząca Komisji Etyki / Absolwentka CFR1

Absolwentka kursu CFR1, certyfikowana fundraiserka. Kieruje biurem Krakowskiego Oddziału Stowarzyszenia Architektów Rzeczypospolitej Polskiej. Jest organizatorką Konkursu Stypendium Twórcze SARP Oddział Kraków imienia profesora Bohdana Lisowskiego, które miało już 10 edycji.

Marta Szymańska-Leszczyńska

Kierownik Działu Pozyskiwania FunduszyMuzeum Narodowym w Warszawie. Trenerka fundraisingu, członkini PSF od 2021 roku.

Przemysław Saczuk

Jest prawdziwą lokomotywą i siłą napędową Fundacji Pro Aperte. Człowiek wielu talentów i zainteresowań.Absolwent Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu (studia magisterskie - matematyka stosowana). Umiejętności zdobywał także w Szkole Trenerów Biznesu Akademii SET w Łodzi. Ukończył studia podyplomowe na Uniwersytecie Łódzkim (zarządzanie zasobami ludzkimi) oraz studia podyplomowe Business Controlling na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Brał udział w licznych szkoleniach z zakresu zarządzania organizacją pozarządową. Zdobył doświadczenie jako handlowiec, szkoleniowiec i nauczyciel. Był właścicielem firmy szkoleniowej, w ramach której doradzał firmom w kreatywnym rozwiązywaniu problemów. Prowadził także szkolenia, głównie z obszaru kreatywności, umiejętności miękkich i sprzedaży. Adresatami tych działań byli pracodawcy, pracownicy, nauczyciele, studenci i osoby bezrobotne.Czas wolny od pracy spędza aktywnie. Uwielbia podróże, poznawanie nowych miejsc i nowych ludzi. Jego pasją od lat jest wędkarstwo. Najchętniej wypoczywa nad jeziorem lub w lesie na grzybobraniu. Jednak takich chwil ma niewiele ze względu na ciągłą pracę. Wychodzi z założenia, że zdobywanie wiedzy i samodoskonalenie są najlepszą inwestycją. Jego misją jest stwarzanie możliwości do rozwoju innych ludzi. Potrafi przekuć marzenia w czyny. W życiu kieruje się zasadą: ''Jeśli możesz coś zdziałać lub marzysz o tym, przystąp do dzieła. W odwadze jest geniusz, magia i siła'' (W.H. Murray). Prywatnie mąż oraz tata dwójki urwisów: Marcela i Łucji.

Julia Małecka

Absolwentka CFR12

Jestem Praktykiem Wyzdrowienia ChAD. Przede wszystkim jednak jestem mamą, żona, osobą, która w oparciu o wieloletnie doświadczenia wie w jaki sposób pomagać i wspierać. Półtora roku temu podjęłam świadomą decyzję o tym, że chcę pomagać kobietom zdiagnozowanym na Schorzenie Afektywna Dwubiegunowe. Takim jak ja. Moje doświadczenie i wiedza to wspierające ramię dla tych, którzy potrzebują pomocy niezależnie od tego, czy są mi bliscy, czy dopiero się poznamy. Pomagam zrozumieć czym jest diagnoza, dlaczego ja, a przede wszystkim w jaki sposób zmierzyć się z objawami w codziennym życiu. Jestem z Wami na początku tej drogi, abyście mogły wziąć mnie za rękę i poczuć się bardziej pewnie ze świadomością, że nie jesteście w tym same. Rodzące się uczucia, takie jak strach, niedowierzanie, szok mogą przytłoczyć powodując stagnację, brak pogodzenia się i marazm. To bardzo trudny moment w życiu. Jestem tu po to, aby pokazać Ci, że nie musi taki być, ponieważ jestem tego przykładem. Często zwracają się do mnie także rodziny kobiet, które rozpoczęły hospitalizację w szpitalach psychiatrycznych ze względu na epizod maniakalny lub mieszany. Nie wiedzą, czym jest ta choroba, z czego wynika i jak może się objawiać. Jestem tu po to, aby im pomóc, wyjaśnić i oswoić się z rzeczywistością.Ukończyłam kurs CFR12, pracuję jako Fundraiser i Specjalista ds. Mediów Społecznościowych w Fundacji "Normalna Przyszłość".

Iwona Kreczmańska

Absolwentka CFR11

Moja przygoda z Afryką zaczęła sie w 2015 roku, kiedy to wraz z mężem i przyjaciółmi wyjechaliśmy na wakacje na Zanzibar. Pół roku później zostaliśmy zaproszeni na celebrację pasowania na wojownika dorastającego Masaja.  Pojechaliśmy tam – do  tej części Czarnego Lądu, gdzie biały człowiek stanowi rzadkość. Poznaliśmy zwykłych, biednych ludzi, ich problemy, troski o życie i przyszłość swoich dzieci. Postanowiłam im pomóc. Wróciłam do Polski  zaczęłam działać. Założyłam STOWARZYSZENIE TO HELP AFRICA, którego celem jest niesienie pomocy i danie im szansy na normalne, bardziej godne życie. Afryka to moja pasja i moje wyzwanie. Chcę nieść pomoc i robię co w mojej mocy,  ale sama nie jestem w stanie zmienić zbyt wiele.Jestem trenerką fundraisingu i członkinią PSF od 2020 roku.

Ewa Zygadło-Kozaczuk

Absolwentka CFR11

Ściśle związana z branżą farmaceutyczną. Obecnie pracuje jako Menadżer ds. Współpracy Międzynarodowej w Fundacji Na Ratunek Dzieciom z Chorobą Nowotworową. Swoją wiedzę nabyła podczas studiów na Uniwersytecie Medycznym we Wrocławiu, w Krakowskiej Wyższej Szkole Promocji Zdrowia oraz University of San Jorge in Zaragoza w Hiszpanii. Jest absolwentką kursu CFR11.

Kasia Wierzbowska

Śmiało można stwierdzić, że jest kobietą sukcesu z krwi i kości. Współzałożycielka Klubu Inwestorek Indywidualnych, Fundacji K.I.D.S. | Klub Innowatorów Dziecięcych Szpitali |, Funduszu Venture Capital Black Swan, Współzałożycielka i CEO Foster Clinic, Założycielka i wieloletnia Prezeska Fundacji Przedsiębiorczości Kobiet, Inicjatorka Sieci Przedsiębiorczych Kobiet. W latach 2011-2013 wiceprezes zarządu PSF. Wolontariuszka i członkini wielu organizacji takich jak atypowi, COBIN Angels, czy Fundacja Sukcesu Pisanego Szminką. Wszechstronnie  utalentowana, posiada doświadczenie m.in. jako fundraiser, menadżer, strateg marketingowy i biznesowy. Absolwentka Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie oraz Leadership Academy.

Justyna Florczak

Senior Fundraiser w Fundacji Marka Kamińskiego oraz Członek grupy doradczej w Koalicji Liderzy Pro Bono. Wcześniej swoim uśmiechem obdarowywała podopiecznych Fundacji im. Józefa Fettera ,,Pora na Seniora" - również jako Fundraiser. Pracowała także na stanowisku Project Manager w Fundacji im. Lesława A. Pagi oraz jako Board Assistant w Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. Ukończyła studia na Collegium Civitas na kierunku stosunki międzynarodowe oraz politologię w Wyższej Szkole Ekonomicznej ALMAMER. Posiada doświadczenie w koordynacji współpracy z partnerami, zarządzaniu projektami, imprezami oraz planowaniu strategicznym.

Monika Zielińska

Członek Komisji Rewizyjnej

Z lubelskim Bractwem Miłosierdzia związana od 2014 roku, funkcję Prezesa Zarządu pełni od 2019 roku. Skończyła studia na Wydziale Ekonomicznym na Kierunku Finanse i Rachunkowość UMCS w Lublinie oraz Studia Wyższe na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie. Od dnia nominowania na Prezesa Zarządu cały czas podnosi swoje kompetencje managerskie – ukończyła Podyplomowe Studia Menadżerskie i MBA w zakresie zarządzania przedsiębiorstwem społecznym, które realizowane były na Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu i  12-miesięczny program edukacyjny Liga NGOs realizowany przez Fundację Życie z Funduszu Sprawiedliwości. Prowadzi również biuro rachunkowe. W Bractwie Miłosierdzia  jest dla ludzi – wysłucha każdego, kto zmaga się z trudną sytuacją i zawsze robi wszystko, by nie pozostawić osoby potrzebujacej bez pomocy. Nie ma dla niej rzeczy niemożliwych, a przywracanie godności ludziom to dla niej najwyższa wartość. Jest członkinią PSF od 2021 roku.

Ryszard Zdrojewski

Absolwent CFR10

Certyfikowany fundraiser i trener fundraisingu. Absolwent CFR10 I Szkoły Trenerów i Konsultantów Fundraisingu. Absolwent Politechniki Gdańskiej (elektronika), Politechniki Koszalińskiej (marketing i zarządzanie, ekonomia, informatyka), Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu w Szczecinie (planowanie i zarządzanie projektami UE, Executive MBA), Uniwersytetu im. Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy (doradztwo zawodowe i personalne), Uniwersytetu Szczecińskiego (audyt i kontrola wewnętrzna). Pełnił funkcje m.in. Dyrektora Wydziału Rozwoju i Współpracy Urzędu Miejskiego w Koszalinie, Prezesa Zarządu Koszalińskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A., Przewodniczącego Komisji Turystyki Związku Miast Bałtyckich. Obecnie Prezes Zarządu Instytutu Rozwoju Zrównoważonego i Koszalińskiego Uniwersytetu Ludowego. Ekspert oceniający wnioski projektowe w kilku programach.

Dominika Habrat

Od prawie 14 lat pracuje w Muzeum Narodowym w Krakowie, najpierw jako specjalistka w dziale komunikacji marketingowej, obecnie jako Pełnomocnik Dyrektora ds. Funduszy Sponsorskich. Wkłada wiele energii w to, aby rozruszać fundraising w branży muzealnej. Swoją wiedzę nabyła na Uniwersytecie Jagiellońskim podczas studiowania zarządzania kulturą oraz na Uniwersytecie Pedagogicznym gdzie ukończyła specjalizację edytorstwo na kierunku bibliotekoznawstwo i informację naukową.

Maciej Drygała

Prezes Fundacji Pomoc Szkole. Ekspert w dziedzinie prawa podatkowego i rachunkowości. W latach 2018-2020 był wiceprezesem Polskiego Stowarzyszenia Fundraisingu i jego księgowym. Przedsiębiorca prowadzący grupę przedsiębiorstw oraz dwie spółdzielnie.

Łukasz Janiszewski

Certyfikowany trener i konsultant fundraisingu. Trener wspomagania oświaty. Ekonomista, inżynier budownictwa, pedagog. Od ponad 7 lat Prezes Fundacji Aktywnego Kształcenia i Rekreacji SALIX, zajmującą się edukacją i wypoczynkiem dzieci i młodzieży. Instruktor sportu strzeleckiego i pierwszej pomocy.

Oksana Mytiai

Założycielka Fundacji Międzynarodowe Centrum Pomocy Psychologicznej. Fundacja działa w zakresie pomocy migrantom i uchodźcom z Ukrainy.  W obszarze jej zainteresowań leży aktywizacja zawodowa migrantów – w tym nauka języka polskiego i szkolenia zawodowe, oraz opieka nad dziećmi.

Aleksandra Cieszyńska

Łączy pracę w trzecim sektorze z doświadczeniem w branży nieruchomości. Posiada też wieloletnie doświadczenie w administracji publicznej. Jestem menagerem w Stowarzyszeniu Otwarte Kaszuby i Fundacji Instytut Nowoczesnej Edukacji Kieruję się w życiu mottem " Ważne jest, abyśmy zostawili po sobie okruchy szczęścia w sercach ludzi spotkanych na naszej drodze"

Żaneta Gładysz

Uczestniczka Zawodowego Kursu Fundraisera CFR12, związana z Fundacją na rzecz Ochrony Dóbr Kultury z Rybnika. Absolwentka UJ Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej oraz Amerykanistyki i Latynoamerykanistyki.  Wiele lat spędziła w działalności rodzinnej zarządzającej nieruchomościami i swego czasu związanej z branżą budowlaną. Dziś jako świeżynka spogląda na świat organizacji NGO - społecznych, zaangażowanych, non-profit. Zafascynowana postacią fundraisera - jako zawodowego pośrednika dobra.

Marek Ostafil

Przedsiębiorca, menadżer, doradca i wykładowca. Współzałożyciel firmy Cyberus Labs, dostarczającej globalne rozwiązania w zakresie cyberbezpieczeństwa dla sytemów IT i IoT. Pomysłodawca Polskiego Klastra IoT &  AI – SINOTAIC, integratora rynku IoT w Polsce. Członek Grup Roboczych ds. cyberbezpieczeństwa przemysłu przy KPRM. Ekspert w zakresie cyberbezpieczeństwa Fundacji Platforma Przemysłu Przyszłości, Instytutu Kościuszki. Prowadzi zajęcia z cyberbezpieczeństwa systemów IoT na Politechnice Śląskiej w Gliwicach, oraz w Katedrze Telekomunikacji AGH w Krakowie. Współtwórca koncepcji systemów cyberbezpieczeństwa dla systemów IoT, sieci przemysłowych i systemów NewSpace.

Grzegorz Gruca

Jeden z założycieli PSF. Swoją wiedzą wielokrotnie dzielił się na różnych konferencjach, webinariach, czy podczas szkoleń CFR. Wiceprezes Zarządu PAH, członek Zarządu od 1997 roku. Wspiera organizację w zakresie współpracy z partnerami instytucjonalnymi i biznesowymi. W latach 90. był koordynatorem ds. organizacji pozarządowych i współpracy z biurem łącznikowym Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych ds. Uchodźców w Warszawie. W 2011 roku został uhonorowany przez Ministra Spraw Zagranicznych odznaką Bene Merito przyznawaną za działalność wzmacniającą pozycję Polski na arenie międzynarodowej.

Natalia Wolanin

Jestem pianistką i studentką ostatniego roku studiów magisterskich Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina, ale że zawsze ciągnęło mnie do organizacji, a w konsekwencji do jednoczenia ludzi wokół kultury, to jeszcze przed 22 rokiem życia założyłam wraz z mężem Fundację Rzeka EN.

Dariusz Tylek

Będąc członkiem zarządu gminy, radnym i pełnomocnikiem burmistrza, nabyłem doświadczenie na niwie samorządowej.  Miałem przyjemność pracy z osobami niepełnosprawnymi kierując Zakładem Aktywności Zawodowej, gdzie poznałem zagadnienia związane z rehabilitacją leczniczą, zawodową i społeczną. Pracowałem również w zarządzaniu kryzysowym, ukończyłem studia podyplomowe w tej dziedzinie. Od 18 lat jestem czynnym członkiem OSP, a przez 5 lat służyłem na podziale bojowym w PSP.

Przemysław Wrona

Obecnie specjalista ds. sprzedaży w firmie SORGA. Posiada doświadczenie w budowaniu relacji z klientami, organizowaniu konferencji oraz szkoleń, zarządzaniu administracją nieruchomości. Byłrównież fundraiserem w fundacji Głos dla Życia Studiował politologię na Uniwersytecie im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie oraz zarządzanie zasobami ludzkimi.

Rafał Rukat

Absolwent CFR12

Fundraiser, absolwent CFR 12, z wykształcenia antropolog. Pracuje w Collegium Intermarium, jednej z niewielu uczelni w Polsce orientujących się na pozyskiwanie środków na działalność dzięki fundraisingowi.

Olga Janaszek – Serafin

Od ponad 20 lat związana z trzecim sektorem. Członek Rady Fundacji im. Doktora Piotra Janaszka PODAJ DALEJ i Fundacji OD-WAGA. W Fundacji PODAJ DALEJ odpowiada za pozyskiwanie funduszy od darczyńców indywidualnych i biznesu na projekty, które przekładają się na poprawę jakości życia osób z niepełnosprawnościami.

Sylwia Guz

Pracuje z ludźmi i ludzie są dla niej najważniejsi.Od ponad 20 lat zajmuje się zarządzaniem projektami badawczymi, inwestycyjnymi, infrastrukturalnymi, społecznymi i edukacyjnymi. Jest certyfikowanym kierownikiem projektów z doświadczaniem w pozyskiwaniu, realizacji i rozliczaniu projektów dla przedsiębiorców, organizacji pozarządowych, szkół wyższych, jednostek sektora finansów publicznych, na łączną kwotę ponad 100 mln złotych.
Członkini Polskiego Stowarzyszenia Fundraisingu oraz Związku Pracodawców Ziemi Lubelskiej. Wykłada na Uniwersytecie Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie, m.in. z zakresu pozyskiwania funduszy i zarządzania projektami. Od lat związana z działalnością sektora pozarządowego. Społecznie wspiera lokalne organizacje i oddolne inicjatywy, działa na rzecz dzieci niepełnosprawnych i w trudnej sytuacji materialno-bytowej. Zawodowo wspiera rozwój polskich przedsiębiorców. Jest Dyrektorem Zarządzającym firmy produkującej sprzęt medyczny w dziedzinie neurologii.
Prywatnie mężatka, mama dwóch wspaniałych córek, posiadaczka psa i motocykla. Pasjonatka podróży i malowania żelazkiem.

Ewa Smoleńska

Muzyka była i jest najważniejszą wartością w moim życiu. Uczę się jej i studiuje od najmłodszych lat. Teraz uczę poznawania muzyki innych używając jej siły jako metafory życia i łączności między ludźmi. Zawsze się sprawdza. Jestem wykształconym muzykiem instrumentalistą, psychologiem muzyki, animatorką kultury i innowatorką społeczną. To ostatnie zadanie angażuje mnie teraz najbardziej. Wierzę, że fundraising pomoże mnie i organizacji, którą prowadzę na zmianę jakości pracy i wszechstronny rozwój na wszystkich polach. Prywatnie - urodziłam się w mieście, teraz mieszkam i pracuje koncepcyjnie na wsi. Mam troje dzieci, troje wnuków, dwa koty i psa. I oczywiście pszczoły.

Katarzyna Konefał

Absolwentka studiów magisterskich w Dolnośląskiej Szkole Wyższej na kierunku Administracja Samorządowa oraz studiów podyplomowych na kierunku Administrowanie Kadrami i Płacami. Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy w sektorze prywatnym a ostatnio zawodowo związana z organizacjami pozarządowymi jako kierownik oddziału fundacji działającej na rzecz osób niewidomych i niedowidzących, koordynator projektów, szkoleniowiec. Jest autorem wielu treści merytorycznych oraz artykułów do czasopisma branżowego. Od wielu lat pomaga w organizacji zbiórek darów rzeczowych, organizacji pikników charytatywnych, wspiera dziecięcy klub piłkarski. Prywatnie żona i mama 7 letniej Basi. Uważa, że tylko życie poświęcone innym ma sens.

Karolina Kłos

Absolwentka CFR12

Z fundacją Centaurus jest związana od niemal 11 lat. Od 4 lat jest pracownikiem fundacji i robi to co sprawia jej największą radość – buduje relacje oraz o nie dba.

Potrzebujesz pomocy w procesie rekrutacji? Skontaktuj się z nami.

Marcin Chmielowski
Dyrektor Polskiego Stowarzyszenia Fundraisingu
m.chmielowski@fundraising.org.pl
+48 698 154 988

fundraising

Polskie Stowarzyszenie Fundraisingu
ul. Szewska 20/4
31-009 Kraków
szkolenia@fundraising.org.pl
+48 12 423 80 07

Obserwuj nas w mediach społecznościowych.