Członkowie

Polskie Stowarzyszenie Fundraisingu liczy obecnie ponad 100 członków. Poniżej prezentujemy sylwetki niektórych z nich. Jeśli chcesz dołączyć do największej w Polsce sieci networkingowej skupionej wokół fundraisingu – zapisz się.

Agata Roczniak

Katarzyna Fetter

Małgorzata Kotowska

Marcin Małecki

Absolwent CFR10

Małgorzata Rawicka

Dorota Surma

Marek Szymański

Natalia Wiewióra

Absolwentka CFR10

Robert Kawałko

Prezes

Bohdan Aniszczyk

Członek Komisji Etyki

Jacek Broda

Magdalena Brzeska

Karolina Kanar-Kossobudzka

Paulina Kasperska

Absolwentka CFR3

Dominika Langer-Gniłka

Członek Komisji Etyki

Jerzy Mika

Agata Papierz

Absolwentka CFR4

Wojciech Przybysz

Michał Sternicki

Anna Szewczyk

Ilona Trojnar

Absolwentka CFR4

Hanna Wesołowska-Starzec

Absolwentka CFR10

Mirella Panek-Owsiańska

Anna Małczuk – Wakulińska

Krzysztof Moszyński

Piotr Czubaty

Absolwent CFR11

Monika Peciak

Joanna Raczyńska

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej / Absolwentka CFR10

Magdalena Tyrała

Absolwentka CFR10

Dobrosława Gogłoza

Joanna Stadler

Maria (Maya) Olszewska

Absolwentka CFR1

Alena Androsik

Eliza Cyfra-Bojko

Alicja Poślednik

Karolina Habryło

Absolwentka CFR12

Magdalena Dworska

Iwona Paszkiewicz

Agnieszka Tobota

Michael Türk

Luiza Sawicka-Hofstede

Absolwentka CFR12

Joanna Łukasik

Absolwentka CFR11

Kamil Nawirski

Członek Komisji Rewizyjnej

Paulina Surman

Absolwentka CFR11

Emilia Walczewska

Przewodnicząca Komisji Etyki / Absolwentka CFR1

Marta Szymańska-Leszczyńska

Przemysław Saczuk

Ewa Zygadło-Kozaczuk

Absolwentka CFR11

Kasia Wierzbowska

Justyna Florczak

Monika Zielińska

Członkini Komisji Rewizyjnej

Ryszard Zdrojewski

Absolwent CFR10

Karolina Kłos

Absolwentka CFR12

Olga Janaszek – Serafin

Rafał Rukat

Absolwent CFR12

Przemysław Wrona

Dariusz Tylek

Natalia Wolanin

Katarzyna Konefał

Wiceprezes

Żaneta Gładysz

Aleksandra Cieszyńska

Oksana Mytiai

Wiceprezes

Ewa Smoleńska

Łukasz Janiszewski

Maciej Drygała

Sylwia Guz

Grzegorz Gruca

Dominika Habrat

Marek Ostafil

Agnieszka Wołodko

Wiceprezes

Karolina Kucharuk

Olga Tsiashkevich

Olga Fiedorowicz

Agnieszka Dąbrowska

Maciej Topczewski

CFR14

Anna Wernio

CFR14

Agnieszka Gwóźdź

CFR14

Aleksandra Kasprzak

CFR14

Alina Drozd-Tereszkiewicz

CFR14

Ludmiła Głowacka

CFR14

Anna Peciakowska

Izabela Dąbrowska

Maja Kwiatkowska

Marta Gaworska

Magdalena Sadłowska

Agnieszka Gadomska

Jan Łada

Oskar Skoczeń

Marzena Pawlusińska

CFR14

Agata Wiencis

CFR14

Anna Gryżewska

Marek Kidoń

Aneta Żakiewicz

Beata Harasimowicz

Aneta Redzińska

Magdalena Rozmus

Ewa Tietianiec

Kaja Billert

Robert Drohomirecki

Sergiusz Panfiłow

Grzegorz Filipiak

Natalia Kusztal

Marcin Kuśmierski

Jadwiga Księżopolska

Dorota Kosewska

Anna Stefańska

Magda Orłowska

Agata Roczniak

Agata Roczniak jest świeżo upieczoną Prezeską fundacji Diversum. Jest także inspiratorką, szczęśliwą żoną i matką i jak sama o sobie mówi modelką na emeryturze. Jest też osobą, która choruje na rdzeniowy zanik mięśni. Agata z ogromną otwartością opowiada o tym, jakie zachowania są wspierające w kontakcie z osobami z niepełnosprawnościami, ale także o tym co mogą wnieść takie osoby do naszych organizacji.

Katarzyna Fetter

Założycielka i prezes Fundacji Pora na Seniora, prywatnie wnuczka Patrona, Józefa Fettera.Posiada wieloletnie doświadczenie zarówno w sprzedaży jak i sourcingu zdobyte podczas pracy w takich korporacjach jak Samsung Electronics Polska, Orange Polska, Technicolor i Thomson Multimedia. Z wykształcenia marketingowiec. Prywatnie aktywna wolontariuszka wspierająca warszawskich seniorów.Jej marzeniem jest zmiana postrzegania wizerunku Seniora oraz tworzenie niebanalnych przestrzeni z bogatą ofertą edukacyjno-kulturalno-rozrywkową dla aktywnych z pokolenia Silver, ponieważ wierzy że nasze życie nie musi tracić smaku ani koloru z chwilą przejścia na emeryturę.

Małgorzata Kotowska

Trenerka i coach rozwoju osobistego, doradca zawodowy, konsultantka do spraw zatrudnienia w programach outplacementowych i pośrednik pracy.Wieloletnie doświadczenie w zakresie szkoleń i doradztwa dla trzeciego sektora z zakresu: kompetencji społecznych, zarządzania, pracy zespołowej, fundraisingu, animacji środowiska i budowania partnerstw trójsektorowych.Doświadczenie w koordynacji ogólnopolskich programów społecznych. Członek i doradca Zarządów w kilku organizacjach pozarządowych. Obecnie animator lokalny i doradca kluczowy w OWES „Razem – inicjatywy z obszaru ekonomii społecznej" od 2017 r.

Marcin Małecki

Absolwent CFR10

Jestem certyfikowanym fundraiserem.Od 2008 roku związany jestem z Polskim  Stowarzyszeniem na rzecz Osóbz Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Zamościu., gdzie rozpocząłem przygodęz pozyskiwaniem środków na działania prowadzone przez PSONI Koło w Zamościu, najpierw pisząc różne wnioski o granty. Jednak okazało się że trzeba podejmować inne działania żeby pozyskiwać środki i wtedy zainteresowałem się fundraisnigiem. Od około 2011 roku  zacząłem prowadzić różne działania fundraisngowe.Od 2015 roku jestem koordynatorem Kampanii Kilometry Dobra.Pracując w Stowarzyszeniu podnoszę swoje kwalifikacje z zakresu działań fundraisingowych  oraz działań związanych z promocją w social  mediach.Jestem koordynatorem wielu projektów prowadzonych przez Stowarzyszenie.Poza działaniami na rzecz PSONI współpracuje z Stowarzyszeniem Na Rzecz Dziecii Młodzieży „JESTEM” z HrubieszowaDla mnie w fundraisingu najważniejsze są relacje z innymi ludźmi.

Małgorzata Rawicka

Marketingowiec z wykształcenia, społecznik z powołania, zawsze pełna energii i z pozytywnym nastawieniem do życia. Od liceum związana z wolontariatem, zawodowo współpracowała m.in. z Fundacją Innowacji Wspierających Samodzielność NIEZALEŻNI z Sopotu oraz z Fundacją Dzieciom Niepełnosprawnym „Podaruj Uśmiech” z Gdyni. Jak mówi o sobie „Praca w trzecim sektorze pozwala mi łączyć wewnętrzną gotowość do pomagania innym i zmieniania świata na lepsze z naturalną potrzebą samorealizacji.” Prywatnie pasjonatka nurkowania i mama 2 córek.

Dorota Surma

Z sektorem pozarządowym związana od 2005 roku.  Początkowo koordynatorka projektów społecznych, obecnie członkini Zarządu, dyrektorka finansowa w Stowarzyszeniu Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich PISOP. Specjalizuje się w planowaniu strategii finansowych, zarządzaniu finansami NGOs, metodologii tworzenia projektów, ekonomii społecznej, fundraisingu, regrantingu. Certyfikowana trenerka Szkoły Trenerów Organizacji Pozarządowych. Od ponad 10 lat prowadzi szkolenia z zakresu tworzenia projektów, pozyskiwania środków finansowych, zarządzania finansami.Asesorka w konkursach grantodawczych.Współautorka publikacji pn. Zarządzanie organizacją pozarządową prowadzącą działalność gospodarczą. Rozdział dotyczący „Zarządzania finansami”. Założycielka i Prezeska lokalnej Fundacji „Zerknij Tu”, która działa na rzecz edukacji, kultury i rozwoju lokalnego rodzinnego miasta.

Marek Szymański

Zaangażowany w działalność społeczną w ramach prowadzonej Fundacji Kamienica1. Posiada wieloletnie doświadczenie w realizacji wydarzeń kulturalno-rozrywkowych oraz sportowo-rekreacyjnych. Jest pomysłodawcą projektu edukacyjnego pod nazwą "Gotowi do lotu” realizowanego z wykorzystaniem mini-dronów, a także założycielem grupy Roundnet Szczecin popularyzującej grę Roundnet.

Natalia Wiewióra

Absolwentka CFR10

Kierownik działu fundraisingu Fundacji Rodzina w Służbie Człowieka; certyfikowany fundraiser; trener i konsultant fundraisingu; członek John Maxwell Team Poland; z wykształcenia pedagog, oligofrenopedagog i terapeuta zajęciowy osób z niepełnosprawnością. Organizatorka licznych działań charytatywnych, koordynator wolontariatu, od ponad dziesięciu lat współpracująca z organizacjami pozarządowymi w charakterze konsultanta. Łącząc doświadczenia z zakresu pedagogiki i fundraisingu, prowadzi szkolenia dla nauczycieli, rodziców oraz wolontariuszy i pracowników trzeciego sektora. W trakcie certyfikacji na trenera biznesu.

Robert Kawałko

Prezes

Prezes oraz inicjator Polskiego Stowarzyszenia Fundraisingu. Były wiceprezes Europejskiego Stowarzyszenia Fundraisingu (EFA).  Prezes i założyciel fundacji Polski Instytut Filantropii, twórca idei polskiej kampanii Dobry Testament oraz Kilometry Dobra.Trener fundraisingu, mentor, ekspert ds. zarządzania i PR. Absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz stypendysta Uniwersytetu Fryburskiego w Szwajcarii. Kierował działami marketingu kolejno w dwóch firmach z branży IT, a od 2001 jest fundraiserem organizacji pozarządowych.Prowadzi firmę doradczą specjalizującą się w PR, fundraisingu, szkoleniach i doradzaniu organizacjom. Współtworzył wiele kampanii dobroczynnych i doradzał przy ich wdrażaniu. Jest autorem licznych publikacji na temat fundraisingu i zarządzania organizacjami.

Bohdan Aniszczyk

Członek Komisji Etyki

Bohdan Aniszczyk umiejętnie połączył karierę fundraisera i menadżera trzeciego sektora z działalnością naukową i publiczną. Był przewodniczącym Rady Miejskiej Wrocławia. Pełnił funkcję przewodniczącego zarządu głównego Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta, został również wielokrotnie odznaczony za swoje wysiłki i starania na rzecz osób ubogich i chorych. Jednocześnie rozwijał on swoją karierę naukową — jako matematyk, który habilitację z tej dziedziny uzyskał w Polskiej Akademii Nauk.

Jacek Broda

Fundraiser, od ponad 10 lat związany z organizacjami pozarządowymi. Dba o ich niezależność i stabilność finansową. Na co dzień odpowiada za nawiązywanie i podtrzymywanie trwałych relacji z darczyńcami, a także koordynuje i zarządza działaniami fundraisingowymi w Stowarzyszeniu Wikimedia Polska.

Magdalena Brzeska

Od 17 lat związana z branżą marketingu precyzyjnego, specjalizuje się w obszarze baz danych do komunikacji marketingowej i fundraisingowej. Prezes zarządu Axcelo / driven by data oraz Polskiego Stowarzyszenia Marketingu SMB. Od 2004 r. wspiera fundacje przy pozyskiwaniu nowych darczyńców i zgłębianiu wiedzy o nich.

Karolina Kanar-Kossobudzka

Certyfikowana trenerka PSF, od kilkunastu lat skutecznie łączy biznes z trzecim sektorem. Była fundraiserką w Centrum Nauki Kopernik, pracowała też m.in. w Fundacji Fundusz Współpracy, Fundacji Orange, Fundacji Aviva i Przestrzeni from Facebook. Obecnie jest ekspertką ds. CSR w Allegro. Przygotowywała i realizowała projekty edukacyjne, społeczne i kulturalne zarówno w Polsce, jak i za granicą, pozyskując środki finansowe na ich realizację, koordynując pracę zespołów projektowych oraz współpracę z różnymi partnerami społecznymi. Pasjonatka zarządzania projektami i narzędzi cyfrowych.

Paulina Kasperska

Absolwentka CFR3

Certyfikowany trener fundraisingu, fundraiser, doradca organizacji pozarządowych, członek PSF od 2007. Specjalizuje się w profesjonalnym i etycznym pozyskiwaniu funduszy dla organizacji pozarządowych. Szkoli z technik marketingowych, komunikacyjnych, social media. Współautorka podręcznika Fundraising. Teoria i Praktyka, autorka publikacji branżowych.Obecnie pracuje na stanowisku koordynatora ds. fundraisingu indywidualnego w Fundacji DKMS.W latach poprzednich współpracowała jako fundraiser i doradca z Fundacją Hospicjum Onkologiczne św. Krzysztofa.Inicjatorka wdrożenia systemu CRM w organizacjach pozarządowych.

Dominika Langer-Gniłka

Członek Komisji Etyki

Dominika od 12 lat pracuje w Stowarzyszeniu Wiosna, gdzie odpowiada za stabilność finansową organizacji oraz pozyskiwanie funduszy na rozwój SZLACHETNEJ PACZKI i AKADEMII PRZYSZŁOŚCI. Posiada też kilkuletnie doświadczenie pracy w sektorze biznesowym, z którego odeszła w roku 2007, realizując życiowe marzenie rocznej podróży dookoła świata.Certyfikowany Marketer (CIM – Professional Diploma in Marketing), absolwentka Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie (Studia Europejskie). Ukończyła studia podyplomowe z Psychologii Biznesu (Akademia Leona Koźmińskiego) i  Zarządzania Projektami (Wyższa Szkoła Europejska).Swój zawód traktuje jako misję, której zadaniem jest realizacja dobra i celu społecznego organizacji,  by ten nie pozostał,  jak mówi „w sferze marzeń”. Cechami, którymi według niej powinien odznaczać się fundraiser to otwartość na drugiego człowieka, umiejętność słuchania i dobra organizacja własnej pracy. Jak wskazuje – ciągła nauka i doskonalenie samego siebie pozwalają lepiej rozumieć darczyńców i zachęcać ich do zaangażowania,  promowania idei czynienia dobra. Dominika zwraca uwagę, że kluczowe w pracy fundraisera jest myślenie długofalowe i „nie palenie za sobą mostów”. Podkreśla, że zawód fundraisera jest dla tych, którzy nie boją się brania odpowiedzialności i wierzą w misję swojej organizacji – ważne jest bycie autentycznym w tym, do czego się zaprasza. Możliwość spotykania i budowania relacji z darczyńcami, a także poszerzanie własnych horyzontów, to najpiękniejsze doznania z pracy w tym zawodzie. Za swój największy sukces uważa pozyskanie partnera strategicznego dla Akademii Przyszłości – firmy TK Maxx. Na pytanie o typowy dzień z życia fundraisera, odpowiada: „nie mam”, a satysfakcja i radość tych, którym dzięki zebranym środkom, pomogła Szlachetna Paczka oraz Akademia Przyszłości,  to najpiękniejsze efekty jej pracy. Jak zaznacza – najważniejszy jest w życiu balans, gdyż łatwo wpaść w pracoholizm, dlatego w wolnym czasie wybiera aktywne spędzanie czasu z mężem i dziećmi – góry, rowery, żagle, podróże  – to, co pozwala złapać dystans i „zejść na ziemię”.

Jerzy Mika

Wykładowca i trener. Związany z organizacjami i instytucjami społecznymi od wielu lat. Redaktor podręcznika Fundraising. Teoria i praktyka. Współpracownik i organizator stowarzyszeń przedsiębiorców. Wdrażał kształcenie naprzemienne w środowisku przemysłowym oraz akademickim w Polsce.

Agata Papierz

Absolwentka CFR4

Trener, certyfikowany fundraiser. Prelegentka w Open Doors Polska oraz współpracownik Caritas Archidiecezji Białostockiej, gdzie przez prawie 10 lat pozyskiwała środki na działalność oraz pełniła rolę rzecznika prasowego. Koordynatorka diecezjalna programu Caritas Laudato si, w którym w latach 2020/2021 zrealizowała kilkadziesiąt projektów ekologicznych w szkołach i parafiach. Przez trzy lata była menadżerem kampanii „Kilometry dobra”, dwukrotnie zdobyła dla swojej organizacji tytuł Mistrza Świata w Dobroci. Absolwentka Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie i Uniwersytetu w Białymstoku.

Wojciech Przybysz

Fundraiser, trener i konsultant fundraisingu, streetworker. Na co dzień pracuje na rzecz dzieci i młodzieży z ulic i podwórek. Od 10 lat prowadzi Stowarzyszenie Dzieciom i Młodzieży WĘDKA im. każdego Człowieka. Jest Członkiem Rady Ekspertów przy Rzeczniku Praw Dziecka. Przez wiele lat pracownik korporacyjny i właściciel firmy geologicznej.Bazując na 10 latach pozyskiwania środków na działanie Stowarzyszenia, specjalizuje się w prowadzeniu szkoleń fundraisingowych dla organizacji pracujących na rzecz dzieci i młodzieży.Jest pomysłodawcą wielu autorskich programów, m.in.: TATO – być mężczyzną, 7DNI – debaty w duchu Porozumienia bez przemocy, 4NGO – sieciowanie 3 sektorów gospodarki, Dzieci Sieci, OK.NO, SzafoDzielnia i inne.Za swoją pracę wraz z zespołem uhonorowany m.in. nagrodami: Rodzynki z pozarządówki, Stalowy Anioł, Nagroda Marszałka i Zarządu Województwa, Toruński Anioł, Nagroda Prezydenta Torunia, Kryształowe Serce, nominowany do Osobowości Roku, ale najbardziej ceni sobie laurki od swoich podopiecznych z WĘDKI.Studiował na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie i Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu.Bliska jest mu maksyma: „Kto chce, ten szuka sposobów, kto nie chce, szuka powodów”.

Michał Sternicki

Certyfikowany Trener Fundraisingu, fundraiser, muzyk, pedagog.Członek Polskiego Stowarzyszenia Fundraisingu, przewodniczący Komisji Etyki. Organizator szkoleń oraz Międzynarodowych Konferencji Fundraisingu. Absolwent Akademii Muzycznej w Krakowie. Pracował w Operze Krakowskiej jako skrzypek i fundraiser!Czynny instruktor ZHR oraz Członek Centrum Projektów Artystycznych. Od 2009 r. członek Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa (SKOZK).Obecnie zaangażowany w rozwój prywatnej edukacji. Entuzjasta szkoły w lesie, tutoringu, homeschoolingu, procesów personalizacji kształcenia i edukacji zróżnicowanej oraz fundraisingu dla edukacji.Szczęśliwy mąż i tato trójki dzieci. Gra w zespole kameralnym Cracovie Ensemble. Praktykuje kaligrafię historyczną, czyta – również komiksy, gotuje – również w kuchni.

Anna Szewczyk

Certyfikowany trener i konsultant fundraisingu, fundraiser w Fundacji POCIECHA. Socjoterapeuta. Posiada ponad 10-letnie doświadczenie w pisaniu i koordynowaniu projektów unijnych.W życiu zawodowym łączy potrzeby dzieci z ogromnym sercem Darczyńców.

Ilona Trojnar

Absolwentka CFR4

Od 2005 r. zaangażowana w działalność społeczną, pozyskuje środki finansowe dla organizacji pozarządowych. Aktualnie ekspert w ramach projektu pt. „Szkoła Fundraiserów NGO w województwie lubelskim”, realizowanego ze środków Funduszu Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020 (Priorytet 4. Silne organizacje pozarządowe, Kierunek działania: 1. Zwiększanie kompetencji organizacji obywatelskich). Od 2017 r. jest Dyrektorem Programowym Caritas Diecezji Siedleckiej (CDS). Pracuje nad podniesieniem kompetencji i profesjonalizacją w zakresie zarządzania organizacją pozarządową, opracowuje programy wsparcia i zadnia publiczne, bierze czynny udział w zarządzaniu projektami,  personelem i współpracą z wolontariuszami. Odpowiada za finansowanie bieżącej działalności, komunikację i efektywna współpracę pomiędzy pracownikami, troszczy się właściwe relacje z mediami oraz administracją publiczną. W 2019 roku prowadziła zajęcia nt. fundraisingu w ramach Działalności Mobilnego Centrum Wsparcia Zdrowia Psychicznego Dzieci i Młodzieży, będącego częścią projektu „Profilaktyka zdrowia psychicznego – myślimy pozytywnie. Prowadzenie działań na rzecz upowszechniania wiedzy na temat zdrowia psychicznego i jego uwarunkowań, kształtowanie przekonań, postaw, zachowań i stylu życia wspierającego zdrowie psychiczne, rozwijania umiejętności radzenia sobie w sytuacjach zagrażających zdrowiu psychicznemu, przeciwdziałanie seksualizacji dzieci i młodzieży – w szczególności przez prowadzenie działań informacyjnych i edukacyjnych” – moduły I, II i IV z Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016 – 2020 (dalej „Projekt”) na zlecenie Ministerstwa Edukacji Narodowej. W 2018 r. prowadziła warsztat „Jak pozyskiwać darczyńców- fundraising w praktyce” na Wydziale Zarządzania i Inżynierii Produkcji Politechniki Łódzkiej w ramach IV Forum Organizacji Młodzieżowych „Wspólnie Dla Przyszłości”.W latach 2013-2016 pełniła funkcje kierownika Biura Zarządu Caritas Diecezji Siedleckiej, Asystentki Dyrektora CDS, księgowej oraz koordynatora projektów. Realizowała programy z zakresu pomocy społecznej, edukacji, profilaktyki uzależnień, Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem i Pomocy Postpenitencjarnej. W latach 2013-2014 efektywnie koordynowała Centrum Wsparcia dla Organizacji Pozarządowych w Siedlcach. Od 2014 r. do 2016 r. była Z-ca Przewodniczącego Prezydium Krajowej Rady Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży (KSM) a następnie objęła stanowisko Przewodniczącego Prezydium Krajowej Rady KSM (2016-2018). W 2016 r. organizowała i prowadzenia Kongres Młodzieży Polonijnej. W latach 2015-2017 była sekretarzem Rady Organizacji Pozarządowych Miasta Siedlce i Powiatu Siedleckiego. Od 2005r do 2007 r. Sekretarz Zarządu Diecezjalnego KSM Diecezji Siedleckiej, a następie Prezes Zarządu Diecezjalnego KSM Diecezji Siedleckiej (2007- 2016).Posiada bogate doświadczenie w zarządzaniu organizacją pozarządową. Potrafi inspirować i motywować do działania dzieci i młodzież, pozyskiwać i rozliczać dotacje, zarządzać projektami lokalnymi i ogólnopolskimi, organizować i prowadzić szkolenia oraz obozy dla dzieci i młodzieży. Znakomicie radzi sobie z organizacją dużych imprez kulturalnych, festiwali  i programów patriotycznych, edukacyjnych i profilaktycznych. Potrafi nawiązać i utrzymać współpracę z administracją publiczną, mediami, ośrodkami kultury, firmami i organizacjami pozarządowymi. Doskonale radzi sobie z administracją stron internetowych, przygotowywaniem materiałów informacyjnych i promocyjnych. Jest autorką wielu projektów wśród których znalazły się miedzy innymi te skierowane do dzieci i młodzieży, osób pokrzywdzonych przestępstwem oraz więźniów. Ukończyła m.in. następujące kursy i szkolenia:
 • 2016 Szkolenie „Polityka rachunkowości i podatki 2016 r. w organizacjach społecznychi kościelnych osobach prawnych”, Szkolenie na temat tworzenia międzynarodowych projektów edukacyjnych i pozyskiwania środków na ich realizację z programów: Erasmus + Młodzież oraz Edukacja dorosłych, eTwinning, polsko-litewskiej i polsko-ukraińskiej współpracy; udział w V Kongresie Pozyskiwania Funduszy „Dokąd zmierza 1% podatku?”;
 • 2015 Warsztaty- szkolenie „Tama- przeciwko uzależnieniu od narkotyków”; Szkolenie „Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży miejscem przygotowania młodzieżydo pełnienia funkcji społecznych”; Udział w 9. Międzynarodowej Konferencji Fundraisingu w Polsce; Kurs zawodowy Fundraiserów CFR5;
 • 2014 Szkolenie „Ochrona danych osobowych w projektach PO KL”; kurs „Specjalista ds. rozliczeń funduszy unijnych”, „Specjalista ds. funduszy unijnych”, szkolenie „Jak przygotować dobry projekt do PO FIO 2014”; udział w 8. Międzynarodowej Konferencji Fundraisingu w Polsce; szkolenie „Zbiórki publiczne i nadzór nad organizacjami pozarządowymi”;
 • 2013 Szkolenie „Współpraca z mediami”, „Pozyskiwanie środków na działalność z wykorzystaniem akcji bezpośrednich”; Szkolenie „Granty i fundraising jako sposoby finansowania inicjatyw ekonomii społecznej”;
 • 2012 Szkolenie „Planowanie strategiczne w organizacji pozarządowej”; Warsztaty wspierające dla rodzin i opiekunów w ramach projektu „Wsparcie osób niewidomych na rynku pracy III”;
 • 2010 Szkolenie „Księgowość w organizacji pozarządowej”, „Zarządzanie organizacją pozarządową”;
 • 2008 Szkolenia w ramach projektu „Bóg Rzeka Życia- edukacja dla młodzieży, młodzieżdla ekorozwoju”: Zarządzanie środowiskiem, Ekologia i Edukacja Ekologiczna, Rolnictwo Ekologiczne, Ekoturystyka;

Hanna Wesołowska-Starzec

Absolwentka CFR10

Ekspert ds. komunikacji i PR, fundraiser, kierownik projektów, wykładowca uniwersytecki. Trener i konsultant Polskiego Stowarzyszenia Fundraisingu.Oprócz współpracy z PSF od 13 lat związana z Zakonem Maltańskim: kieruje działem Komunikacji i PR oraz zarządza ogólnopolskim projektem społecznym Opłatek Maltański w Fundacji Polskich Kawalerów Maltańskich w Krakowie.Doświadczenie trenerskie zdobywała w Shell Polska oraz American Express Bank w Wiedniu. Ukończyła studia na Wydziale Filozofii UPJPII oraz w Instytucie Socjologii UJ. Tytuł Doktora Nauk Humanistycznych otrzymała w 2013 roku. Studia podyplomowe w zakresie Zarządzania Ludźmi zrealizowała na AGH w Krakowie (specjalizacja CSR).Żona i mama 3 dzieci, zaangażowana w promowanie i etyczne pozyskiwanie funduszy na szczytne cele. Odznaczona Brązowym Krzyżem Zasługi oraz Srebrnym Medalem Pro Merito Melitensi.

Mirella Panek-Owsiańska

Ekspertka CSR/ESG, komunikacji społecznej i fundraisingu. Wieloletnia prezeska Forum Odpowiedzialnego Biznesu, współautorka projektu Startupy Pozytywnego Wpływu, była rzeczniczka prasowa Amnesty International w Polsce, jedna z założycielek fundacji Kosmos dla Dziewczynek. Konsultantka i trenerka w wielu projektach związanych z fundraisingiem, innowacjami społecznymi i wpływem społecznym. Inicjatorka projektów dla kobiet, mentorka, blogerka, jurorka konkursów poświęconych komunikacji i społecznej odpowiedzialności biznesu, wykładowczyni akademicka. Wspiera organizacje społeczne w przygotowaniu strategii fundraisingowych, prowadzi warsztaty, szkolenie i konsultacje. Posiada długoletnie doświadczenie współpracy z biznesem, sektorem publicznym i NGO.

Anna Małczuk – Wakulińska

Doktor nauk humanistycznych. Absolwentka studiów podyplomowych: Menedżer Kultury na SGH oraz Zarządzanie Projektami Finansowanymi ze środków UE na Uniwersytecie Warszawskim. Ukończyła liczne kursy i szkolenia w zakresie pozyskiwania środków dla kultury, edukacji oraz nauki. Posiada duże doświadczenie w pozyskiwaniu zewnętrznych środków dla fundacji, stowarzyszeń i grup nieformalnych, oraz instytucji publicznych.

Krzysztof Moszyński

Członek Stowarzyszenia Libertariańskiego, wiceprezes TKL KoLiber, założyciel Live and Let Live Polska. Absolwent japonistyki na Uniwersytecie Warszawskim, stypendysta Kyōto Kyōiku Daigaku i stażysta Center for the Study of Economic Liberty. Poza działaniem w sferze pozarządowej, Krzysztof jest również tłumaczem języka japońskiego oraz programistą Javascript w technologiach Node.js i React.

Piotr Czubaty

Absolwent CFR11

Piotr Czubaty to trener i wykładowca, ekspert ds. zarządzania zgodnością w zakresie ochrony danych osobowych. Członek Stowarzyszenia Praktyków Ochrony Danych oraz Polskiego Stowarzyszenia Fundraisingu. Jako doradca zapraszany przez liczne organizacje pozarządowe oraz instytucje publiczne. Autor książki „RODO: obowiązki pracodawcy. Praktyczny poradnik ze wzorami” oraz licznych publikacji w prasie branżowej.

Monika Peciak

Od 2021 Członek Komisji Rewizyjnej Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży Diecezji Tarnowskiej, a od 2019 Członek Kierownictwa Oddziału w Nowym Sączu. Studentka dietetyki, wolontariusz w Fundacji Głód(nie)Nażarty.

Joanna Raczyńska

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej / Absolwentka CFR10

Joanna od 6 lat jest wiceprezeską Fundacji Lęborskie Hospicjum Stacjonarne. Czynnie uczestniczy w cudownym przedsięwzięciu jakim jest budowa najpiękniejszego, stacjonarnego hospicjum w Pogorzelicach. Jest również certyfikowaną fundraiserką, trenerką i konsultantką fundraisingu.Od 7 lat Joanna zawodowo jest menagerką placówek bankowych. Skutecznie rozwija innych. Dodaje im skrzydeł, by mogli polecieć tam, dokąd chcą i osiągać wyznaczone cele. Kształci leaderów, jest mentorem dla menagerów. W czym czuje się najbardziej skuteczna? Otóż w zarządzaniu zespołem i organizacją oraz zarządzaniu kryzysowym. Pracuje z ludźmi na ich zasobach.

Magdalena Tyrała

Absolwentka CFR10

Absolwentka socjologii UMK w Toruniu i seksuologii UAM w Poznaniu. Dziennikarka z kilkunastoletnim doświadczeniem, najpierw radiowa (Eska Rock Kraków), a następnie internetowa (portal Interia.pl). Od wielu lat prowadzi "Szkołę bliskości", poradnictwo seksuologiczne dla par. Od 11 lat również rzecznik prasowy i PR-owiec w Fundacji Psi Los. Właśnie wolontariat w fundacji skłonił ją do wzięcia udziału w kursie CRF11, dzięki czemu jest certyfikowaną fundraiserką. Od niedawna zdobyte doświadczenie wykorzystuje w pracy na rzecz Polskiego Stowarzyszenia Fundraisingu jako specjalistka ds. PR-u i komunikacji.

Dobrosława Gogłoza

Dobrosława Gogłoza jest dyrektor zarządzającą serwisu crowdfundingowego Pomagam.pl. Była założycielką i wieloletnią prezeską Stowarzyszenia Otwarte Klatki, które pod jej przewodnictwem wyrosło na międzynarodową organizację prowadzącą kampanie i działania fundraisingowe w wielu krajach europejskich. Założyła również agencję marketingową All Hands, która specjalizuje się w komunikacji firm i projektów, które mają pozytywny wpływ na świat. Ma wiele lat doświadczenia w budowaniu strategii organizacji i kampanii komunikacyjnych, tworzeniu misji i wizji oraz efektywnych struktur organizacyjnych.

Joanna Stadler

Wice Prezes Puławskiego Stowarzyszenia Ochrony Zdrowia Psychicznego, Prezes Fundacji Spójnia,działającej na rzecz osób, które na wskutek problemów emocjonalnych. kryzysów życiowych,zaburzeń psychicznych lub niepełnosprawności nie są w stanie prowadzić w pełni samodzielnego ,niezależnego i satysfakcjonującego życia.Zawodowo od 5 lat Kierownik Zakładu Aktywności Zawodowej, wspierającego rehabilitacjęspołeczną, zawodową i medyczną osób niepełnosprawnych. Od 6 lat wolontariuszka SzlachetnejPaczki, Wice Lider Regionu Puławy.Prywatnie pasjonatka rękodzieła, drewno i żywica to materiały z których tworzę niepowtarzalnewyroby. Dodatkowo lubię” dawać nowe życie, starym meblom”.

Maria (Maya) Olszewska

Absolwentka CFR1

Trenerka fundraisingu. Autorka wydanego przez NGO.PL e-booka „Narzędzia fundraisingu w Polsce” (2020). W praktyce doradczej w pierwszej kolejności wspiera polskie Społeczniczki i Społeczników w znalezieniu sposobu niezależnego finansowania organizacji pozarządowych. Współpracuje również z fundacjami i stowarzyszeniami z Europy Wschodniej i Zachodniej w językach angielskim i włoskim. Od 2013 r. prowadzi firmę doradczą MjjO. Wraz z Zespołem specjalistów projektuje komunikację fundraisingową, w tym pomaga w tworzeniu stron zbiórkowych. W komunikacji misji poszczególnych organizacji zawsze odnosi się do wartości istotnych dla ludzi, którzy je budują. Od 2019 r. prowadzi autorskie spotkania FB Live pt. Fundraisingowy ekspres kawowy, podczas których dzieli się doświadczeniem i wiedzą z dziedziny fundraisingu.

Alena Androsik

Z pochodzenia Białorusinka, ze Chrztu św. grekokatoliczka, z wykształcenia teolog moralista, z charakteru „rzecznik” (INFJ). Z sektorem pozarządowym związana od czasów liceum: wpierw jako wolontariusz organizacji ochrony zwierząt w Mińsku, potem członek Koła Naukowego Teologów KUL, pracownik Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana” i wreszcie współfundator i Prezes Zarządu Fundacji Sal Terrae promującej i wspierającej Tradycję katolicką. Pracuje w projekcie „Theo-Logos” w Bibliotece KUL oraz prowadzi własną działalność w zakresie korekt i tłumaczeń. W wolnym czasie marzy o górach i czasem po nich chodzi.

Eliza Cyfra-Bojko

Pracuje jako instruktor terapii zajęciowej w Warsztacie Terapii Zajęciowej w Janowicy w placówce Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Łęcznej od 2014 roku. Od 2018 r. prowadz1 Kampanię Kilometry Dobra, gdzie razem z uczestnikami WTZ, poprzez prezentacje artystyczne, zbieramy fundusze na rozbudowę placówki o mieszkania wspomagana/chronione dla osób z niepełnosprawnością. Posiada również doświadczenie w prowadzeniu internetowej zbiórki osobistej. Prywatnie mama małej Zosi i żona Tomka. Zainteresowania: rozwój osobisty, budowanie marki osobistej, wierzenia i obyczaje w dawnej Polsce, kulinaria. Pasja: Rekonstruktorka historyczna, głównie wiek XVII, choć też i inne epoki historyczne, członek Towarzystwa Szabli i Miecza w Zamościu

Alicja Poślednik

Prezes Stowarzyszenia Sportowego Sport Team, sekretarz Stowarzyszenia na rzecz Rozwoju Społeczności Lokalnej „Inspiracje”. Interesuje się tematyką organizacji pozarządowych, szczególnie w kontekście budowania relacji i marketingu relacji. Jako była menadżerka sportowa i obecnie osoba odpowiedzialna za pozyskiwanie środków finansowych posiada doświadczenie w nawiązywaniu i utrzymywaniu kontaktów ze sponsorami i darczyńcami.

Karolina Habryło

Absolwentka CFR12

Wiceprezeska zarządu Fundacji Pomost, trenerka, specjalistka readaptacji. Koordynuje pracę zespołu odpowiedzialnego za projekty fundacji. Posiada wieloletnie doświadczenie w tworzeniu i realizowaniu programów oraz warsztatów edukacyjnych, m.in. z zakresu profilaktyki, filozofii i sztuki. Studentka Psychologii SWPS, absolwentka Wiedzy o teatrze UJ oraz Holistycznej Szkoły Trenerów.

Magdalena Dworska

Inicjatorka, współzałożycielka, obecnie dyrektor ds. fundraisingu Fundacji Skarbowości im. Jana Pawła II, ogólnopolskiej OPP, która działa od 2000 roku wyłącznie w oparciu o projekty fundraisingowe inspirowane nauczaniem św. Jana Pawła II i dostarczające satysfakcji z pomagania. Tworzy i nadzoruje realizację projektów fundraisingowych konstruowanych w oparciu o doświadczenia zdobyte w USA i we współpracy z organizacjami międzynarodowymi – m.in.: British Poles - Pomnik Andersa, Haart Poland - Serce dla Afryki  oraz biznesem w ramach CSR – m.in.: Ciepłe serce - Kurtko śpiwory dla ubogich i bezdomnych, Litry Dobra. Współtworzy merytorycznie i wdraża nowoczesne narzędzia usprawniające działanie organizacji m.in. CRM „Solution” – autorski, modułowy program systemowej obsługi i zarządzania organizacją pozarządową, „Pomoc od serca” - profesjonalny portal zbiórek dobroczynnych i kampanii społecznych, „Pomoc od serca – Aukcje na rzecz Podopiecznych i projektów społecznych” – profesjonalny profil aukcyjny na FB. Prowadzi szkolenia z zakresu Społecznej Odpowiedzialności Biznesu - CSR dla firm oraz z fundraisingu przede wszystkim dla placówek oświatowych. Laureatka nagrody  „Stalowy Anioł” w „uznaniu zasług w rozwiązywaniu problemów społecznych oraz propagowaniu innowacyjnych form pracy w dziedzinie integracji i pomocy społecznej”.

Iwona Paszkiewicz

Prezes Fundacji follow Me, prezes Związku Przedsiębiorców dla Biznesu oraz przewodnicząca Forum Rady Dialogu Spolecznego Business Centre Club. Realizuje kampanie społeczne.

Agnieszka Tobota

Z wykształcenia i zamiłowania jest pedagogiem.  Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy z młodzieżą i ich rodzinami, w tym dotkniętymi przemocą (ukończyła Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie). Prowadzi konsultacje indywidualne i warsztaty dotyczące profilaktyki przemocy, rodzicielskie grupy wsparcia, warsztaty dotyczące kompetencji wychowawczych i społecznych dla osób zagrożonych przemocą i wykluczeniem. Wspiera rodziny w radzeniu sobie z problemami opiekuńczo-wychowawczymi. W Fundacji zajmuje się kompleksową organizacją projektów, prowadzeniem warsztatów, udzielaniem porad osobom doświadczającym przemocy, współpracą z instytucjami publicznymi oraz firmami komercyjnymi. Członek zespołu interdyscyplinarnego w Markach. Członek Komisji Dialogu Społecznego w M.st. Warszawa ( ds. przemocy i dziecka, rodziny). Prywatnie – żona i mama trójki dzieci. Od ponad 10 lat wychowawca wypoczynków letnich dla dzieci, kierownik kolonii dla  podopiecznych z rodzin dysfunkcyjnych. Od 2019 roku prowadzi zajęcia dla dzieci w ramach międzynarodowego programu profilaktyki zdrowia psychicznego „Przyjaciele Zippiego”. Certyfikowany Trener Treningu Zastępowania Agresji (AMITY ART). Pomysłodawczyni i koordynator platform internetowych należących do Fundacji: www.przeciwprzemocy.pl; www.festiwalrodziny.pl; www.managernaobcasach.pl W ramach Grupy Fundamenti (marka Fundacji A.R.T.), www.fundamenti.pl, z pasją kreuje nowatorskie projekty szkoleniowe precyzyjnie dobrane do potrzeb klientów. Zajmuje się promocją nowatorskich koncepcji i pomysłów poprzez organizację konferencji i seminariów dla kadry zarządzającej firm i organizacji. W ostatnich latach dużym powodzeniem cieszą się organizowane przez nas eventy profilaktyczne, których ważnym elementem jest podnoszenie poziomu bezpieczeństwa w codziennym życiu. Nagrodzona „Kobiecym Laurem” za działalność dobroczynną przyznawanym przez portal Imperium Kobiet.

Michael Türk

Jedyny członek PSF mieszkający na stałe w Niemczech. Doświadczony specjalista z udokumentowaną historią pracy w branży usług indywidualnych i rodzinnych. Wykwalifikowany w pracy dla organizacji non-profit, zarządzaniu wydarzeniami, wystąpieniach publicznych i pozyskiwaniu funduszy. Jest ekspertem ds. rozwoju biznesu. Ukończył Fundraising Akademie we Frankfurcie. Obecnie pracuje dla organizacji Brot für die Welt i Diakonie Katastrophenhilfe.Do PSF należy od 2010 roku.

Luiza Sawicka-Hofstede

Absolwentka CFR12

Lubię pracować projektowo i przyglądać się efektom tej pracy. Mam duże doświadczenie, którym chętnie dzielę się zarówno jako pracownik, jak i wolontariusz. Nie zostawiam sytuacji bez dopięcia jej na ostatni guzik. Zawsze znajdę radę czy rozwiązanie, nawet w skrajnie kryzysowych czy trudnych momentach.Jestem właścicielką agencji eventowej WHY NOT i fundraiserką w Fundacji Auxilium z Bochni. Ukończyłam kurs CFR12.

Joanna Łukasik

Absolwentka CFR11

Jest absolwentką Akademii Muzycznej w Krakowie w klasie fortepianu prof. M.Koziaka. Pochodzi z rodziny muzyków, naukę gry rozpoczęła w wieku 5 lat. Od wczesnego dzieciństwa brała udział w licznych recitalach i koncertach promocyjnych. Swoją grę doskonaliła pod kierunkiem I Rolanowskiej, J.Łukowicza, W.Obidowicza, R.Baksta, M.Cieniawy i J. Gorbatego. Od czasu studiów koncertuje jako solistka i kameralistka biorąc udział w wielu prestiżowych festiwalach w Polsce i Europie. W swym dorobku posiada także nagrania dla Polskiego Radia i Telewizji Polskiej a także unikatowe nagrania CD z muzyką mało  znanych kompozytorów polskich m.in. Ignacego Krzyżanowskiego, Jana Kleczyńskiego,W. Każyńskiego oraz Józefa Ignacego Kraszewskiego (!)

Od wielu lat współpracuje także  z wieloma znakomitymi polskimi i zagranicznymi artystami zapraszając ich do swoich oryginalnych projektów koncertowych. Jednym z najświeższych dokonań był cykl koncertów z rzadko wykonywanymi kwartetami fortepianowymi W. Żeleńskiego i Z. Noskowskiego. Prowadzi także własną Agencję Artystyczną. Jest prezeską Polskiej Fundacji  Kultury i Rozwoju, która organizuje cenne i oryginalne projekty artystyczne w Polsce i Europie.

Absolwentka kursu CFR11, członkini PSF od 2021 roku.

Kamil Nawirski

Członek Komisji Rewizyjnej

Sekretarz Stowarzyszenia Absolwentów Politechniki Wrocławskiej.Kamil jest związany z działalnością społeczną przy Politechnice Wrocławskiej i doradza innym uczelniom. Opiekuje się darczyńcami, którzy fundują stypendia, pomaga firmą we współpracy ze studentami.Przez lata odpowiedzialny za program stypendialny dla studentów z niepełnosprawnością. Od 2017 r. jest opiekunem akcji Nocne Listowanie, w trakcie której uczestnicy piszą odręczne listy z prośbą, o wsparcie funduszu stypendialnego;Koordynator spotkań, konferencji i wydarzeń m.in.: Forum Inżynierów Przyszłości, Festiwal Przedsiębiorczości PWrUP, Piwo Organizacji Studenckich; szkoleniowiec, konsultant i mentor dla studentów zaangażowanych w kołach naukowych, organizacjach i samorządów studenckich.

Paulina Surman

Absolwentka CFR11

Po 10 latach pracy w dziale marketingu firmy Deloitte przeszła do 3. Sektora i podjęła pracę w zarządzie ​krakowskiego Stowarzyszenia Rodziców i Przyjaciół Dzieci z Zespołem Downa "Tęcza", którego była prezeską przez 3 lata. Obecnie pracuje w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopolskiego jako zastępca dyrektora ds. promocji i marketingu regionu. W 2020 roku ukończyła Szkołę Trenerów i Konsultantów Fundraisingu PSF.

Emilia Walczewska

Przewodnicząca Komisji Etyki / Absolwentka CFR1

Absolwentka kursu CFR1, certyfikowana fundraiserka. Kieruje biurem Krakowskiego Oddziału Stowarzyszenia Architektów Rzeczypospolitej Polskiej. Jest organizatorką Konkursu Stypendium Twórcze SARP Oddział Kraków imienia profesora Bohdana Lisowskiego, które miało już 10 edycji.

Marta Szymańska-Leszczyńska

Kierownik Działu Pozyskiwania FunduszyMuzeum Narodowym w Warszawie. Trenerka fundraisingu, członkini PSF od 2021 roku.

Przemysław Saczuk

Jest prawdziwą lokomotywą i siłą napędową Fundacji Pro Aperte. Człowiek wielu talentów i zainteresowań.Absolwent Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu (studia magisterskie - matematyka stosowana). Umiejętności zdobywał także w Szkole Trenerów Biznesu Akademii SET w Łodzi. Ukończył studia podyplomowe na Uniwersytecie Łódzkim (zarządzanie zasobami ludzkimi) oraz studia podyplomowe Business Controlling na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Brał udział w licznych szkoleniach z zakresu zarządzania organizacją pozarządową. Zdobył doświadczenie jako handlowiec, szkoleniowiec i nauczyciel. Był właścicielem firmy szkoleniowej, w ramach której doradzał firmom w kreatywnym rozwiązywaniu problemów. Prowadził także szkolenia, głównie z obszaru kreatywności, umiejętności miękkich i sprzedaży. Adresatami tych działań byli pracodawcy, pracownicy, nauczyciele, studenci i osoby bezrobotne.Czas wolny od pracy spędza aktywnie. Uwielbia podróże, poznawanie nowych miejsc i nowych ludzi. Jego pasją od lat jest wędkarstwo. Najchętniej wypoczywa nad jeziorem lub w lesie na grzybobraniu. Jednak takich chwil ma niewiele ze względu na ciągłą pracę. Wychodzi z założenia, że zdobywanie wiedzy i samodoskonalenie są najlepszą inwestycją. Jego misją jest stwarzanie możliwości do rozwoju innych ludzi. Potrafi przekuć marzenia w czyny. W życiu kieruje się zasadą: ''Jeśli możesz coś zdziałać lub marzysz o tym, przystąp do dzieła. W odwadze jest geniusz, magia i siła'' (W.H. Murray). Prywatnie mąż oraz tata dwójki urwisów: Marcela i Łucji.

Ewa Zygadło-Kozaczuk

Absolwentka CFR11

Ściśle związana z branżą farmaceutyczną. Obecnie pracuje jako Menadżer ds. Współpracy Międzynarodowej w Fundacji Na Ratunek Dzieciom z Chorobą Nowotworową. Swoją wiedzę nabyła podczas studiów na Uniwersytecie Medycznym we Wrocławiu, w Krakowskiej Wyższej Szkole Promocji Zdrowia oraz University of San Jorge in Zaragoza w Hiszpanii. Jest absolwentką kursu CFR11.

Kasia Wierzbowska

Śmiało można stwierdzić, że jest kobietą sukcesu z krwi i kości. Współzałożycielka Klubu Inwestorek Indywidualnych, Fundacji K.I.D.S. | Klub Innowatorów Dziecięcych Szpitali |, Funduszu Venture Capital Black Swan, Współzałożycielka i CEO Foster Clinic, Założycielka i wieloletnia Prezeska Fundacji Przedsiębiorczości Kobiet, Inicjatorka Sieci Przedsiębiorczych Kobiet. W latach 2011-2013 wiceprezes zarządu PSF. Wolontariuszka i członkini wielu organizacji takich jak atypowi, COBIN Angels, czy Fundacja Sukcesu Pisanego Szminką. Wszechstronnie  utalentowana, posiada doświadczenie m.in. jako fundraiser, menadżer, strateg marketingowy i biznesowy. Absolwentka Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie oraz Leadership Academy.

Justyna Florczak

Senior Fundraiser w Fundacji Marka Kamińskiego oraz Członek grupy doradczej w Koalicji Liderzy Pro Bono. Wcześniej swoim uśmiechem obdarowywała podopiecznych Fundacji im. Józefa Fettera ,,Pora na Seniora" - również jako Fundraiser. Pracowała także na stanowisku Project Manager w Fundacji im. Lesława A. Pagi oraz jako Board Assistant w Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. Ukończyła studia na Collegium Civitas na kierunku stosunki międzynarodowe oraz politologię w Wyższej Szkole Ekonomicznej ALMAMER. Posiada doświadczenie w koordynacji współpracy z partnerami, zarządzaniu projektami, imprezami oraz planowaniu strategicznym.

Monika Zielińska

Członkini Komisji Rewizyjnej

Z lubelskim Bractwem Miłosierdzia związana od 2014 roku, funkcję Prezesa Zarządu pełni od 2019 roku. Skończyła studia na Wydziale Ekonomicznym na Kierunku Finanse i Rachunkowość UMCS w Lublinie oraz Studia Wyższe na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie. Od dnia nominowania na Prezesa Zarządu cały czas podnosi swoje kompetencje managerskie – ukończyła Podyplomowe Studia Menadżerskie i MBA w zakresie zarządzania przedsiębiorstwem społecznym, które realizowane były na Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu i  12-miesięczny program edukacyjny Liga NGOs realizowany przez Fundację Życie z Funduszu Sprawiedliwości. Prowadzi również biuro rachunkowe. W Bractwie Miłosierdzia  jest dla ludzi – wysłucha każdego, kto zmaga się z trudną sytuacją i zawsze robi wszystko, by nie pozostawić osoby potrzebujacej bez pomocy. Nie ma dla niej rzeczy niemożliwych, a przywracanie godności ludziom to dla niej najwyższa wartość. Jest członkinią PSF od 2021 roku.

Ryszard Zdrojewski

Absolwent CFR10

Certyfikowany fundraiser i trener fundraisingu. Absolwent CFR10 I Szkoły Trenerów i Konsultantów Fundraisingu. Absolwent Politechniki Gdańskiej (elektronika), Politechniki Koszalińskiej (marketing i zarządzanie, ekonomia, informatyka), Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu w Szczecinie (planowanie i zarządzanie projektami UE, Executive MBA), Uniwersytetu im. Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy (doradztwo zawodowe i personalne), Uniwersytetu Szczecińskiego (audyt i kontrola wewnętrzna). Pełnił funkcje m.in. Dyrektora Wydziału Rozwoju i Współpracy Urzędu Miejskiego w Koszalinie, Prezesa Zarządu Koszalińskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A., Przewodniczącego Komisji Turystyki Związku Miast Bałtyckich. Obecnie Prezes Zarządu Instytutu Rozwoju Zrównoważonego i Koszalińskiego Uniwersytetu Ludowego. Ekspert oceniający wnioski projektowe w kilku programach.

Karolina Kłos

Absolwentka CFR12

Z fundacją Centaurus jest związana od niemal 11 lat. Od 4 lat jest pracownikiem fundacji i robi to co sprawia jej największą radość – buduje relacje oraz o nie dba.

Olga Janaszek – Serafin

Od ponad 20 lat związana z trzecim sektorem. Członek Rady Fundacji im. Doktora Piotra Janaszka PODAJ DALEJ i Fundacji OD-WAGA. W Fundacji PODAJ DALEJ odpowiada za pozyskiwanie funduszy od darczyńców indywidualnych i biznesu na projekty, które przekładają się na poprawę jakości życia osób z niepełnosprawnościami.

Rafał Rukat

Absolwent CFR12

Fundraiser, absolwent CFR 12, z wykształcenia antropolog. Pracuje w Collegium Intermarium, jednej z niewielu uczelni w Polsce orientujących się na pozyskiwanie środków na działalność dzięki fundraisingowi.

Przemysław Wrona

Obecnie specjalista ds. sprzedaży w firmie SORGA. Posiada doświadczenie w budowaniu relacji z klientami, organizowaniu konferencji oraz szkoleń, zarządzaniu administracją nieruchomości. Byłrównież fundraiserem w fundacji Głos dla Życia Studiował politologię na Uniwersytecie im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie oraz zarządzanie zasobami ludzkimi.

Dariusz Tylek

Będąc członkiem zarządu gminy, radnym i pełnomocnikiem burmistrza, nabyłem doświadczenie na niwie samorządowej.  Miałem przyjemność pracy z osobami niepełnosprawnymi kierując Zakładem Aktywności Zawodowej, gdzie poznałem zagadnienia związane z rehabilitacją leczniczą, zawodową i społeczną. Pracowałem również w zarządzaniu kryzysowym, ukończyłem studia podyplomowe w tej dziedzinie. Od 18 lat jestem czynnym członkiem OSP, a przez 5 lat służyłem na podziale bojowym w PSP.

Natalia Wolanin

Jestem pianistką i studentką ostatniego roku studiów magisterskich Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina, ale że zawsze ciągnęło mnie do organizacji, a w konsekwencji do jednoczenia ludzi wokół kultury, to jeszcze przed 22 rokiem życia założyłam wraz z mężem Fundację Rzeka EN.

Katarzyna Konefał

Wiceprezes

Absolwentka studiów magisterskich w Dolnośląskiej Szkole Wyższej na kierunku Administracja Samorządowa oraz studiów podyplomowych na kierunku Administrowanie Kadrami i Płacami. Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy w sektorze prywatnym a ostatnio zawodowo związana z organizacjami pozarządowymi. Pracowała jako jako kierownik oddziału fundacji działającej na rzecz osób niewidomych i niedowidzących, koordynator projektów i szkoleniowiec. Obecnie pracuje na stanowisku fundraisera w Fundacji Ogólnopolski Operator Oświaty. Od wielu lat pomaga w organizacji zbiórek darów rzeczowych, organizacji pikników charytatywnych, wspiera dziecięcy klub piłkarski. Prywatnie żona i mama 8-letniej Basi. Uważa, że tylko życie poświęcone innym ma sens.

Żaneta Gładysz

Uczestniczka Zawodowego Kursu Fundraisera CFR12, związana z Fundacją na rzecz Ochrony Dóbr Kultury z Rybnika. Absolwentka UJ Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej oraz Amerykanistyki i Latynoamerykanistyki.  Wiele lat spędziła w działalności rodzinnej zarządzającej nieruchomościami i swego czasu związanej z branżą budowlaną. Dziś jako świeżynka spogląda na świat organizacji NGO - społecznych, zaangażowanych, non-profit. Zafascynowana postacią fundraisera - jako zawodowego pośrednika dobra.

Aleksandra Cieszyńska

Łączy pracę w trzecim sektorze z doświadczeniem w branży nieruchomości. Posiada też wieloletnie doświadczenie w administracji publicznej. Jestem menagerem w Stowarzyszeniu Otwarte Kaszuby i Fundacji Instytut Nowoczesnej Edukacji Kieruję się w życiu mottem " Ważne jest, abyśmy zostawili po sobie okruchy szczęścia w sercach ludzi spotkanych na naszej drodze"

Oksana Mytiai

Wiceprezes

Założycielka Fundacji Międzynarodowe Centrum Pomocy Psychologicznej. Fundacja działa w zakresie pomocy migrantom i uchodźcom z Ukrainy.  W obszarze jej zainteresowań leży aktywizacja zawodowa migrantów – w tym nauka języka polskiego i szkolenia zawodowe, oraz opieka nad dziećmi.

Ewa Smoleńska

Muzyka była i jest najważniejszą wartością w moim życiu. Uczę się jej i studiuje od najmłodszych lat. Teraz uczę poznawania muzyki innych używając jej siły jako metafory życia i łączności między ludźmi. Zawsze się sprawdza. Jestem wykształconym muzykiem instrumentalistą, psychologiem muzyki, animatorką kultury i innowatorką społeczną. To ostatnie zadanie angażuje mnie teraz najbardziej. Wierzę, że fundraising pomoże mnie i organizacji, którą prowadzę na zmianę jakości pracy i wszechstronny rozwój na wszystkich polach. Prywatnie - urodziłam się w mieście, teraz mieszkam i pracuje koncepcyjnie na wsi. Mam troje dzieci, troje wnuków, dwa koty i psa. I oczywiście pszczoły.

Łukasz Janiszewski

Certyfikowany trener i konsultant fundraisingu. Trener wspomagania oświaty. Ekonomista, inżynier budownictwa, pedagog. Od ponad 7 lat Prezes Fundacji Aktywnego Kształcenia i Rekreacji SALIX, zajmującą się edukacją i wypoczynkiem dzieci i młodzieży. Instruktor sportu strzeleckiego i pierwszej pomocy.

Maciej Drygała

Prezes Fundacji Pomoc Szkole. Ekspert w dziedzinie prawa podatkowego i rachunkowości. W latach 2018-2020 był wiceprezesem Polskiego Stowarzyszenia Fundraisingu i jego księgowym. Przedsiębiorca prowadzący grupę przedsiębiorstw oraz dwie spółdzielnie.

Sylwia Guz

Pracuje z ludźmi i ludzie są dla niej najważniejsi.Od ponad 20 lat zajmuje się zarządzaniem projektami badawczymi, inwestycyjnymi, infrastrukturalnymi, społecznymi i edukacyjnymi. Jest certyfikowanym kierownikiem projektów z doświadczaniem w pozyskiwaniu, realizacji i rozliczaniu projektów dla przedsiębiorców, organizacji pozarządowych, szkół wyższych, jednostek sektora finansów publicznych, na łączną kwotę ponad 100 mln złotych.
Członkini Polskiego Stowarzyszenia Fundraisingu oraz Związku Pracodawców Ziemi Lubelskiej. Wykłada na Uniwersytecie Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie, m.in. z zakresu pozyskiwania funduszy i zarządzania projektami. Od lat związana z działalnością sektora pozarządowego. Społecznie wspiera lokalne organizacje i oddolne inicjatywy, działa na rzecz dzieci niepełnosprawnych i w trudnej sytuacji materialno-bytowej. Zawodowo wspiera rozwój polskich przedsiębiorców. Jest Dyrektorem Zarządzającym firmy produkującej sprzęt medyczny w dziedzinie neurologii.
Prywatnie mężatka, mama dwóch wspaniałych córek, posiadaczka psa i motocykla. Pasjonatka podróży i malowania żelazkiem.

Grzegorz Gruca

Jeden z założycieli PSF. Swoją wiedzą wielokrotnie dzielił się na różnych konferencjach, webinariach, czy podczas szkoleń CFR. Wiceprezes Zarządu PAH, członek Zarządu od 1997 roku. Wspiera organizację w zakresie współpracy z partnerami instytucjonalnymi i biznesowymi. W latach 90. był koordynatorem ds. organizacji pozarządowych i współpracy z biurem łącznikowym Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych ds. Uchodźców w Warszawie. W 2011 roku został uhonorowany przez Ministra Spraw Zagranicznych odznaką Bene Merito przyznawaną za działalność wzmacniającą pozycję Polski na arenie międzynarodowej.

Dominika Habrat

Od prawie 14 lat pracuje w Muzeum Narodowym w Krakowie, najpierw jako specjalistka w dziale komunikacji marketingowej, obecnie jako Pełnomocnik Dyrektora ds. Funduszy Sponsorskich. Wkłada wiele energii w to, aby rozruszać fundraising w branży muzealnej. Swoją wiedzę nabyła na Uniwersytecie Jagiellońskim podczas studiowania zarządzania kulturą oraz na Uniwersytecie Pedagogicznym gdzie ukończyła specjalizację edytorstwo na kierunku bibliotekoznawstwo i informację naukową.

Marek Ostafil

Przedsiębiorca, menadżer, doradca i wykładowca. Współzałożyciel firmy Cyberus Labs, dostarczającej globalne rozwiązania w zakresie cyberbezpieczeństwa dla sytemów IT i IoT. Pomysłodawca Polskiego Klastra IoT &  AI – SINOTAIC, integratora rynku IoT w Polsce. Członek Grup Roboczych ds. cyberbezpieczeństwa przemysłu przy KPRM. Ekspert w zakresie cyberbezpieczeństwa Fundacji Platforma Przemysłu Przyszłości, Instytutu Kościuszki. Prowadzi zajęcia z cyberbezpieczeństwa systemów IoT na Politechnice Śląskiej w Gliwicach, oraz w Katedrze Telekomunikacji AGH w Krakowie. Współtwórca koncepcji systemów cyberbezpieczeństwa dla systemów IoT, sieci przemysłowych i systemów NewSpace.

Agnieszka Wołodko

Wiceprezes

Pierwszy fundraiser w pogotowiu ratunkowym w Polsce. Posiada doświadczenie w projektach fundraisingowych, pozyskiwaniu środków zewnętrznych i organizowaniu akcji charytatywnych. Ma ponad 11-letnie doświadczenie w pracy w branży farmaceutycznej oraz we współpracy z instytucjami medycznymi. Współorganizatorka Pierwszego Europejskiego Forum Ratownictwa Medycznego. Panelistka podczas wydarzeń z zakresu ochrony zdrowia. Inicjatorka Akcji „Wspieram Pogotowie” oraz współorganizatorka pierwszej w Polsce akcji „Wolontariat w Pogotowiu”.  Ratowniczka KPP. Z wykształcenia kulturoznawca. Prywatnie mama dwójki dzieci i miłośniczka wycieczek górskich. Absolwentka kursu CFR13, certyfikowany fundraiser, członkini PSF od roku 2022.

Karolina Kucharuk

Po latach pracy w redakcji, reklamie i marketingu postanowiła wykorzystać swoje umiejętności, by pomagać innym. Jako osoba niepełnosprawna wie, że zaangażowanie społeczne jest bardzo ważne, a sama niepełnosprawność nie ogranicza, lecz często dodaje skrzydeł. Przekonuje, że żyjąc świadomie, można zmieniać świat na lepsze, a budowanie relacji jest podstawą tych zmian.

Olga Tsiashkevich

Zaczynała w wieku 17 lat jako tłumacz i koordynator międzynarodowy dla Białoruskiego Teatru Wolnego, który opowiadał się za wolnością i przeciwko dyktaturze. W ramach pracy brała udział w licznych wyjazdach do krajów europejskich, Japonii i USA. Potem przez wiele lat pracowała jako niezależny tłumacz, aż poczuła, że chce zmienić karierę i zostać masażystą, a później osteopatą. Prowadzi niezależną praktykę i pomaga ludziom wrócić do swojego ciała i podnieść samoświadomość. Znajomość osteopatii nauczyła ją patrzeć na system jako całość i dostrzegać drobne szczegóły, które na tą całość wpływają. Mimo to jej droga wzywała ją do powrotu do sztuki i kultury, a także walki o wolność, zwłaszcza po wydarzeniach z 2020 roku na Białorusi. W trakcie tych wydarzeń odkryła, że muzyka klasyczna jest jednym z filarów, które pomogły jej przejść przez te mroczne czasy. Dlatego postanowiła wrócić na pole kultury jako orędownik muzyki klasycznej i białoruskiego dziedzictwa kulturowego, które jest obecnie zagrożone całkowitym zniszczeniem. Obecnie rozpoczyna pracę jako fundraiser dla Fundacji Volny Chor i jej inicjatywy InBelKult 2.0, która pomaga przetrwać kulturze białoruskiej i jej działaczom, którzy musieli opuścić Białoruś z powodu prześladowań przez władze.

Olga Fiedorowicz

Wolontariat sprawił, że pokochała świat organizacji pozarządowych. Od ponad 10 lat skutecznie łączy biznes z  NGO pozyskując finanse na szlachetne cele m.in. w SOS Wioskach Dziecięcych i Fundacji DKMS i Fundacji Dziecięca Fantazja. Obecnie jako Kierownik Działu Marketingu i Fundraisingu planuje kampanie, nadzoruje komunikację z darczyńcami regularnymi i sporadycznymi oraz szuka nowych możliwości pozyskania funduszy w Stowarzyszeniu SOS Wioski Dziecięce. Pro bono doradza osobom prywatnym jak skutecznie zebrać środki na leczenie.

Agnieszka Dąbrowska

Założycielka i Prezes fundacji Mętlik w Głowie, która holistycznie dba o zdrowie psychiczne dorosłych i młodzieży, edukuje oraz organizuje warsztaty, a także prowadzi kampanie społeczne. Perfekcyjna nieperfekcjonistka z głową pełną kreatywnych pomysłów. Ponad 20  lat doświadczenia w marketingu i Public Relations, w tym od 15 lat prowadzi własną agencję mediową. Swoją wiedzę zdobyła głównie w praktyce, która też pozwoliła jej ukształtować zdolności komunikacyjne. Laureatka wielu plebiscytów i wyróżnień biznesowych, ale najbliższa jej sercu jest statuetka Businesswoman Awards. Uważa, że podstawą sukcesu  jest wiara w realizowany projekt połączona z konsekwentnym realizowaniem wytyczonych celów. Ale przede wszystkim wrażliwa i empatyczna kobieta, która podobnie jak wielu z Was walczyła z przeciwnościami losu. Były zwycięstwa i porażki, wzloty i upadki. Dzisiaj jest pewna, że wszystko, co przeżyła było potrzebne, żeby mogła znaleźć się tu, gdzie jest i pomagać innym. Prywatnie uwielbia podróżowanie połączone z odkrywaniem ciekawych smaków i różnorodności lokalnych kuchni. Miłośniczka zdrowego jedzenia i fotografii kulinarnej.

Maciej Topczewski

CFR14

Założyciel i prezes Working Dogs Foundation, uczestnik kursu CFR14.

Anna Wernio

CFR14

Anna Wernio - fundraiser, trenerka, związana ze Stowarzyszeniem Rodzicielstwa Zastępczego Jedno Serce. Prywatnie mama 2 dzieci, z misją wspierania rodziców i rodziców zastępczych.

Agnieszka Gwóźdź

CFR14

Fundraiserka katowickiego Stowarzyszenia na Rzecz Edukacji i Rodziny Węgielek, uczestniczka kursu CFR14.

Aleksandra Kasprzak

CFR14

Prezes Fundacji Rozwoju Osobistego Narodowych Talentów, dyrektor Zespołu Szkół Mistrzostwa Sportowego w Zamościu, uczestniczka kursu CFR14.

Alina Drozd-Tereszkiewicz

CFR14

Prezes Fundacji Forum Artis im. Marka Tracza, radca prawny, od 2005 roku związana z Agencją Artystyczną Pro Musica, koordynator projektów artystycznych i zagranicznych tras koncertowych, absolwentka politologii i prawa na Uniwersytecie Wrocławskim, studiów podyplomowych: Zarządzanie Międzykulturowe UE-Chiny oraz Administracja i przedsiębiorczość w kulturze, uczestniczka kursu CFR14

Ludmiła Głowacka

CFR14

Fundator i Wiceprezes Fundacji "Przyjdź", Specjalista ds. rozwoju i pozyskiwania funduszy. Pracuję z osobami z niepełnosprawnością, moją pasją są podróże, dobra kawa i jazda na rowerze.

Anna Peciakowska

Jest kreatywnym, kompetentnym i nieustannie rozwijającym się nauczycielem. Lubi ludzi w każdym wieku. Pracuje w Szkole Podstawowej im. Armii Krajowej w Blichowie, gdzie oprócz prowadzenia lekcji organizuje kampanie fundraisingowe na różne szkolne przedsięwzięcia. W życiu kieruje się zasadą Henry'ego Forda: "porażka jest jedynie okazją, aby spróbować i zacząć jeszcze raz, tylko mądrzej".

Izabela Dąbrowska

Prezeska lubelskiej Fundacji "Dajemy Pomoc".

Maja Kwiatkowska

Jest profesjonalną skrzypaczką i managerem. Jej domena to kompleksowa realizacja projektów artystyczno-edukacyjnych, organizacja, planowanie i realizacja festiwali, koncertów i projektów kulturalnych, prowadzenie negocjacji z artystami i instytucjami, a także pisanie wniosków o dotacje (m.in. europejskich, ministerialnych, samorządowych etc.) oraz pozyskiwanie sponsorów, partnerów i darczyńców. Od roku 2022 jest prezesem i dyrektorem Fundacji Malak.

Marta Gaworska

Wiceprezeska Europejskiego Stowarzyszenia Promocji Aktywności Ruchowej 50+, instruktorka rekreacji ruchowej o różnych specjalnościach, wolontariuszka.  Zajmuje się organizacją programów oraz wydarzeń wspierających sprawność fizyczną i psychiczną osób starszych we współpracy z jednostkami samorządowymi, ministerialnymi, unijnymi. Na co dzień także mama czwórki dzieci, żona. W wolnych chwilach zgłębia tajniki metody Pilates, techniki windsurfingu, relacji człowieka z końmi.

Magdalena Sadłowska

Ekspertka w dziedzinie fundraisingu, komunikacji i zarządzania z 20 letnim doświadczeniem. Realizowała projekty door to door, kampanie telemarketingowe i lead generation dla największych polskich NGO (Amnesty International, Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę). Ma na koncie znaczące projekty z partnerami biznesowymi, jak i kampanie społeczne skierowane do osób indywidualnych. Aktualnie wspiera NGO w budowaniu strategii fundraisingu, uzyskaniu stabilności finansowej oraz we współpracy z Enxoo sp. z o.o. w digitalizacji działań i wdrażaniu systemów CRM.

Agnieszka Gadomska

Fundraiserka, storytellerka, specjalistka ds. komunikacji fundraisingowej i marketingowej. Wcześniej związana była przez wiele lat z SOS Wioskami Dziecięcymi, obecnie od roku pracuje w Fundacji DKMS, gdzie opiekuje się przede wszystkim darczyńcami indywidualnymi.

Jan Łada

W Tato.net dba o szerzenie dobroczynności i pozyskiwanie środków na rozwój idei odkrywania ojcostwa. Wcześniej kustosz Muzeum Izba Pamięci Generała Kuklińskiego. Opracowywał koncepcję modernizacji placówki - ekspozycji stałej i treści multimedialnych; sprawował nadzór nad powstawaniem wirtualnego muzeum. Współautor książki "O miejscu Kuklińskiego w historii".

Oskar Skoczeń

Człowiek renesansu. Administratywista i obecnie student prawa. Partnerships Coordinator w United Nations Global Compact Network Poland.
Były urzędnik samorządowy z wieloletnim doświadczeniem zawodowym w sektorze MŚP oraz globalnych korporacjach. Certyfikowany operator drona.
Miłośnik retro komputerów. Członek Atari Online i Polskiego Towarzystwa Ochrony Dziedzictwa Technologicznego. Członek Rady Programowej Rotacyjnego Domu Kultury na Jazdowie.

Marzena Pawlusińska

CFR14

Fundraiserka w Fundacji Służby Rodzinie „Nadzieja”. Psycholog w Domu Samotnej Matki im. Stanisławy Leszczyńskiej w Łodzi. Uczestniczka kursu CFR14.

Agata Wiencis

CFR14

Zajmuje się fundraisingiem na rzecz zwierząt hodowlanych. Jej aktualna pozycja to efekt połączenia 9-letniego doświadczenia w marketingu, strategii i komunikacji oraz w działaniu na rzecz zwierząt.Opiekuje się darczyńcami, wspiera rozbudowę grupy darczyńców i odpowiada za komunikację z nimi na każdym etapie ścieżki. Uczestniczka kursu CFR14.

Anna Gryżewska

Od ponad 20 lat pracuję w trzecim sektorze. Dyrektor Polskiego Towarzystwa Stwardnienia Rozsianego. Lubi swoją pracę, atmosferę tej pracy i wspaniałych, dobrych ludzi, którzy stają na jej drodze, a to co lubi najbardziej to wyzwania...jakie przede nią stawia...

Marek Kidoń

Członek Komisji ds. Pozyskiwania funduszy przy Prezydium Caritas Polska w latach 2005-2007. Absolwent Zawodowego Kursu Fundraiserów 2014. Członek Komisji Etyki Polskiego Stowarzyszenia Fundraisingu w latach 2015-2019. Fundraiser na rzecz Hospicjum im. Lady Ryder of Warsaw w Zielonej Górze od 2023.

Aneta Żakiewicz

Od 2019 roku Prezes Stowarzyszenia Wspólne Szczęście, Kierownik Placówki Wsparcia Dziennego Wspólne Szczęście w Tuchowie, specjalista pracy socjalnej oraz animator lokalny w Dziale Rewitalizacji Społecznej w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Krakowie.

Beata Harasimowicz

Wiceprzewodnicząca, menadżer zarządzający w zespole ds. merytorycznych w Związku CentralnymDzieła Kolpinga w Polsce.

Aneta Redzińska

Koordynator ds. promocji i fundraisingu w Fundacji Uskrzydlamy.

Magdalena Rozmus

Pasję związaną z pracą z ludźmi oraz rozwijaniem osobistym realizuje głównie poprzez prowadzenie szkoleń, warsztatów, indywidualnych treningów kompetencji osobistych i zawodowych, a także przez coaching i mentoring. Wspiera zarówno osoby indywidualne, jak i organizacje, pomagając im efektywnie wykorzystać swój potencjał, rozwijać umiejętności psychospołeczne oraz skutecznie zarządzać procesem rozwojowym i edukacyjnym. Od 2016 roku pełni rolę wykładowcy akademickiego, specjalizując się w praktycznej psychologii biznesu, rozwoju osobistym, holistycznym modelu zdrowia i efektywnej nauce.

Ewa Tietianiec

W swojej codziennej pracy kładzie nacisk na ciągłe budowanie i utrzymanie pozytywnych relacji biznesowych. Aktualnie odpowiada za relacje z darczyńcami w Fundacji Kromka Chleba w Tarnowie. Posiada wieloletnie doświadczenie zawodowe, które obejmuje pracę w różnych sektorach i organizacjach, co przyczyniło się do zdobycia umiejętności, takich jak efektywne zarządzanie zespołem, tworzenie strategii biznesowej, kontrola finansów oraz doskonalenie procesów operacyjnych. Z łatwością podejmuje trudne decyzje, skutecznie rozwiązuje problemy i konsekwentnie osiąga cele organizacyjne.

Kaja Billert

Fundraiser i specjalista ds. komunikacji, studentka neuropsychologii, szczęśliwa żona i matka czwórki dzieci. Od 2023 roku członkini Instytutu Wiedzy o Rodzinie i Społeczeństwie. „Rodzina jest zbyt ważna, by o niej nie mówić!” to motto Organizacji, do której przynależy i z którą się utożsamia. Wierzy, że życie rodzinne stanowi jednocześnie obszar i okazję do niezwykłej przygody, a także jest ścieżką prowadzącą do osiągnięcia osobistego szczęścia.

Robert Drohomirecki

Lotnik z blisko 10-letnim doświadczeniem oraz pasjonat baloniarstwa. Jest założycielem grupy Fly-Consulting, która do tej pory zorganizowała blisko 800 lotów dla ponad 4000 uczestników. Jego działania skupiają się głównie na obszarze Opola i okolic, ale wykraczają również poza granice Polski, obejmując organizację wypraw m.in. do Albanii, Rumunii czy Norwegii. W wyniku jego ogromnego zaangażowania w pomoc innym powstała Fundacja Podniebny Uśmiech, której jest fundatorem.

Sergiusz Panfiłow

Jest przedsiębiorcą z ponad 20-letnim doświadczeniem w tworzeniu i zarządzaniu przedsiębiorstwami z zakresu produkcji, budownictwa, dystrybucji, usług profesjonalnych w segmencie B2B i B2C oraz IT. Od 2022 roku czynnie działa w Polsce, gdzie skupia się na pomocy w rozwoju przedsiębiorczości wśród imigrantów. Specjalizuje się we wsparciu osób samozatrudnionych i mikroprzedsiębiorców w segmencie Brick&Mortar.

Grzegorz Filipiak

Przedsiębiorca, absolwent Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz aktywny Członek Rady Poznańskiego Klubu Fundraisera – to tylko niektóre role, jakie pełni w swoim życiu. Zajmuje stanowisko Fundraisera w Fundacji Rozpal Nadzieję, gdzie działa z ogromnym zaangażowaniem. Angażuje się w działalność społeczną i  skupia się na wspieraniu osób potrzebujących poprzez różnorodne inicjatywy charytatywne, edukacyjne i społeczne. Dzięki jego roli w zespole Fundacji Rozpal Nadzieję, może aktywnie przyczyniać się do realizacji misji pomocy tym, którzy jej najbardziej potrzebują.

Natalia Kusztal

Natalia jest osobą pełną zapału do pracy, motywacji i chęci do nieustannej nauki. Od 2016 roku związana z Kliniką Transplantacji Szpiku, Onkologii i Hematologii Dziecięcej „Przylądek Nadziei” w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym we Wrocławiu. Zajmuje stanowisko koordynatorki ds. organizacyjnych. Do jej zadań należy między innymi działalność z zakresu komunikacji społecznej oraz współpraca z partnerami biznesowymi oraz społecznymi szpitala. Dlatego też rozwijanie się w dziedzinie fundraisingu jest dla niej niezwykle istotne. Do społeczności PSF dołączyła, żeby dzielić się swoimi doświadczeniami z innymi oraz poszerzać swoje umiejętności.

Marcin Kuśmierski

Menedżer e-commerce z udokumentowaną historią pracy w branży marketingowej i reklamowej. Specjalizuje się w handlu elektronicznym, sprzedaży, zarządzaniu i marketingu. Jest osobą sumienną, odpowiedzialną i chętną do pracy. Najlepiej czuje się, gdy może współpracować z klientem. Dzięki swojemu optymistycznemu podejściu do życia z zapałem uczy się nowych rzeczy i nie boi się nadchodzących wyzwań. Od 2022 roku ściśle związany z Fundacją Instytut Psychologii Stresu, gdzie zajmuje się pozyskaniem środków na budowę ośrodka dla osób zmagających się z przewlekłym stresem.

Jadwiga Księżopolska

Jadwiga swoją przygodę z trzecim sektorem rozpoczęła jeszcze w Warszawie w 2022 roku, pracując w biurze Zarządu Głównego Związku Sybiraków. Od 2023 roku skoncentrowała swoje wysiłki na rozwijaniu Fundacji Wkra Możliwości, gdzie działa z pasją i zaangażowaniem jako Wiceprezeska Zarządu. Stawia sobie za cel wspieranie społeczności oraz inspirowanie innych do tworzenia zmian na lepsze.

Dorota Kosewska

Dorota Kosewska od 2022 roku pełni rolę fundraisera w działającym od ponad 100 lat Towarzystwie Opieki nad Ociemniałymi w Laskach, dając szansę na godne życie osobom niewidomym i wspierając je na każdym etapie. Warto podkreślić, że placówki Organizacji, do której przynależy, oferują kompleksową pomoc, włączając naukę, rehabilitację wzroku i wsparcie dla osób z upośledzeniem umysłowym. Dział tyflologii zajmuje się zaś badaniem problemów związanych z utratą wzroku i ich rozwiązywaniem poprzez interdyscyplinarne podejście naukowe.

Anna Stefańska

Anna Stefańska rozpoczęła swoją karierę od księgowości. Zanim wstąpiła do trzeciego sektora, zdobywała doświadczenie przez kilkanaście lat w Departamencie Podatków PKO BP SA. Od pięciu lat pełni funkcję Dyrektora Finansowego i Członka Zarządu w UNICEF Polska, gdzie skupia się na kontroli i transparentności finansów oraz doskonaleniu procesów operacyjnych. Anna jest nie tylko specjalistką w swojej dziedzinie, ale także pasjonatką szkoleń, głównie z zakresu księgowości i podatków. Dołącza do PSF, aby dzielić się wiedzą i zdobywać nowe doświadczenia w sektorze NGO.

Magda Orłowska

Magda jest założycielką i prezeską Fundacji Per Mondo działającej na rzecz zwierząt. Posiada wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu i marketingu oraz w realizacji i rozliczaniu projektów. Swoją przygodę z Polskim Stowarzyszeniem Fundraisingu zaczęła w 2023 roku, gdy ukończyła Certyfikowany Kurs Fundraisera CFR14.

Organizacje, w których pracują nasi członkowie

Stowarzyszenie KKS „Kolbuszowianka” w Kolbuszowej

Stowarzyszenie KKS „Kolbuszowianka” w Kolbuszowej

Stowarzyszenie Ochrony Konsumentów Aquila

Stowarzyszenie Ochrony Konsumentów Aquila

Stowarzyszenie Wspólne Szczęście

Stowarzyszenie Wspólne Szczęście

Fundacja Rozwoju Integralnego

Fundacja Rozwoju Integralnego

Fundacja DOM – Dbamy o Młodych

Fundacja DOM – Dbamy o Młodych

Fundacja Belle Epoque

Fundacja Belle Epoque

Fundacja Rzeka EN

Fundacja Rzeka EN

Muzeum Narodowe w Krakowie

Muzeum Narodowe w Krakowie

Fundacja Kraj do Życia

Fundacja Kraj do Życia

Stowarzyszenie LAS

Stowarzyszenie LAS

Fundacja RSC

Fundacja RSC

Fundacja Stocznia

Fundacja Stocznia

Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Diecezji Tarnowskiej

Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Diecezji Tarnowskiej

Fundacja A.R.T.

Fundacja A.R.T.

Fundacja DKMS

Fundacja DKMS

Fundacja Mętlik w Głowie

Fundacja Mętlik w Głowie

Fundacja Skarbowości JPII

Fundacja Skarbowości JPII

Fundacja Sal Terrae

Fundacja Sal Terrae

Stowarzyszenie WIOSNA

Stowarzyszenie WIOSNA

Caritas

Caritas

The Bridge

The Bridge

Fundacja „Podaruj uśmiech”

Fundacja „Podaruj uśmiech”

Fundacja Kromka Chleba

Fundacja Kromka Chleba

Fundacja Projekt PL

Fundacja Projekt PL

Stowarzyszenie Otwarte Kaszuby

Stowarzyszenie Otwarte Kaszuby

OSP Głogoczów | OSP Olszowice

OSP Głogoczów | OSP Olszowice

Fundacja Lęborskie Hospicjum Stacjonarne

Fundacja Lęborskie Hospicjum Stacjonarne

Data Protection Center Sp. z o. o.

Data Protection Center Sp. z o. o.

Compassion in World Farming Polska

Compassion in World Farming Polska

Fundacja Skrzydła dla Edukacji

Fundacja Skrzydła dla Edukacji

Polska Fundacja Kultury i Rozwoju

Polska Fundacja Kultury i Rozwoju

Fundacja „Pora na Seniora”

Fundacja „Pora na Seniora”

Hospicjum im. Lady Ryder of Warsaw w Zielonej Górze

Hospicjum im. Lady Ryder of Warsaw w Zielonej Górze

Fundacja followMe

Fundacja followMe

Fundacja Służby Rodzinie Nadzieja

Fundacja Służby Rodzinie Nadzieja

Związek Centralny Dzieła Kolpinga w Polsce

Związek Centralny Dzieła Kolpinga w Polsce

Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi

Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi

Stowarzyszenie „Radzymińskie Forum”

Stowarzyszenie „Radzymińskie Forum”

Fundacja Wkra Możliwości

Fundacja Wkra Możliwości

Fundacja Przestrzeń Aktywności Rozwoju i Kreatywności

Fundacja Przestrzeń Aktywności Rozwoju i Kreatywności

PAH

PAH

Fundacja Instytut Nowoczesnej Edukacji

Fundacja Instytut Nowoczesnej Edukacji

Smart Managment

Smart Managment

Fundacja Ogrody Edukacyjne

Fundacja Ogrody Edukacyjne

Collegium Intermarium

Collegium Intermarium

Ogólnopolskie Stowarzyszenie „Z Muzyką do Ludzi”

Ogólnopolskie Stowarzyszenie „Z Muzyką do Ludzi”

Fundacja Międzynarodowe Centrum Pomocy Psychologicznej

Fundacja Międzynarodowe Centrum Pomocy Psychologicznej

Tato.net

Tato.net

Instytut Rozwoju Zrównoważonego

Instytut Rozwoju Zrównoważonego

Fundacja im. Doktora Piotra Janaszka PODAJ DALEJ

Fundacja im. Doktora Piotra Janaszka PODAJ DALEJ

KAMIENICA 1 – Fundacja na rzecz rozwoju sztuki i promocji zdrowia

KAMIENICA 1 – Fundacja na rzecz rozwoju sztuki i promocji zdrowia

Stowarzyszenie na Rzecz Osób Przewlekle Chorych i Dzieci Niepełnosprawnych- NASZ DOM

Stowarzyszenie na Rzecz Osób Przewlekle Chorych i Dzieci Niepełnosprawnych- NASZ DOM

Towarzystwo Biblijne w Polsce

Towarzystwo Biblijne w Polsce

Fundacja Diversum

Fundacja Diversum

Instytut Edukacji Pozytywnej

Instytut Edukacji Pozytywnej

Wikimedia Foundation

Wikimedia Foundation

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Zamościu

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Zamościu

Stowarzyszenie BLISKO

Stowarzyszenie BLISKO

Fundacja Podniebny Uśmiech

Fundacja Podniebny Uśmiech

UNICEF Polska

UNICEF Polska

Stowarzyszenie Wędka im. Każdego Człowieka

Stowarzyszenie Wędka im. Każdego Człowieka

Stowarzyszenie Sportowe Sport Team

Stowarzyszenie Sportowe Sport Team

Pogotowie Ratunkowe w Jeleniej Górze

Pogotowie Ratunkowe w Jeleniej Górze

Fundacja Inspira

Fundacja Inspira

Fundacja Rozwoju Społecznego Uskrzydlamy

Fundacja Rozwoju Społecznego Uskrzydlamy

Fundacja Pomost

Fundacja Pomost

Pomagam.pl

Pomagam.pl

Polski Instytut Filantropii

Polski Instytut Filantropii

Fundacja Pomocy Humanitarnej Redemptoris Missio

Fundacja Pomocy Humanitarnej Redemptoris Missio

Bractwo Miłosierdzia im. św. Brata Alberta w Lublinie

Bractwo Miłosierdzia im. św. Brata Alberta w Lublinie

Stowarzyszenie Otwarte Kaszuby

Stowarzyszenie Otwarte Kaszuby

Stowarzyszenie Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich PISOP

Stowarzyszenie Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich PISOP

Fundacja Rozpal Nadzieję

Fundacja Rozpal Nadzieję

Fundacja Aktywnego Kształcenia i Rekreacji SALIX

Fundacja Aktywnego Kształcenia i Rekreacji SALIX

Fundacja Dzieciom „Zdążyć z Pomocą”

Fundacja Dzieciom „Zdążyć z Pomocą”

Fundacja Psi Los

Fundacja Psi Los

ESPAR 50+

ESPAR 50+

Fundacja Centaurus

Fundacja Centaurus

Blog Kasa na Kulturę,Infoexpres

Blog Kasa na Kulturę,Infoexpres

Fundacja „Na Ratunek Dzieciom z Chorobą Nowotworową”

Fundacja „Na Ratunek Dzieciom z Chorobą Nowotworową”

Fundacja Auxilium

Fundacja Auxilium

Stowarzyszenie LGD „Partnerstwo Drawy z Liderem Wałeckim”

Stowarzyszenie LGD „Partnerstwo Drawy z Liderem Wałeckim”

Fundacja Polskich Kawalerów Maltańskich w Krakowie

Fundacja Polskich Kawalerów Maltańskich w Krakowie

Fundacja „Pro Aperte”

Fundacja „Pro Aperte”

Fundacja Instytut Psychologii Stresu

Fundacja Instytut Psychologii Stresu

Stowarzyszenie KKS „Kolbuszowianka” w Kolbuszowej

Stowarzyszenie Ochrony Konsumentów Aquila

Celem realizowanych projektów jest poprawa świadomości prawnej w społeczeństwie oraz udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej konsumentom.

Stowarzyszenie Wspólne Szczęście

Fundacja Rozwoju Integralnego

Fundacja Rozwoju Integralnego powstała w celu wspierania w rozwoju dzieci , młodzież i dorosłych. Człowiek jeśli chce może rozwijać się przez całe życie, jednak w niektórych etapach życia potrzebuje ukierunkowania, doradztwa, autorytetu.

Strona internetowa

https://fundacjari.pl/

Fundacja DOM – Dbamy o Młodych

Naszym celem jest wyrównywanie szans życiowych dzieci z domów dziecka, których każdego roku niestety jest coraz więcej, ale również młodzieży, z trudnych i dysfunkcyjnych rodzin. Zdajemy sobie sprawę jak wiele młodych osób w naszym kraju potrzebuje naszego wsparcia i jak trudna przed nami droga, jednak posiadamy mnóstwo energii i zapału, by nieść pomoc tam, gdzie jest ona najbardziej potrzebna. 

Strona internetowa

https://dbamyomlodych.pl/

Fundacja Belle Epoque

Fundacja Belle Époque powstała, aby propagować wiedzę i świadomość społeczeństwa odnośnie roli zabawek i zabawy w historii cywilizacji, ze szczególnym uwzględnieniem domków dla lalek i miniatur, jako dokumentu dawnych czasów, bogatej dziedziny sztuki i rzemiosła, zjawiska kulturalno-społecznego i edukacyjnego.

Fundacja Rzeka EN

Fundacja Rzeka EN powstała w 2019 r. z inicjatywy Edwarda Wolanina - wybitnego polskiego pianisty, chopinisty i pedagoga. Jej celem jest działalność oświatowo-kulturalna w kraju i zagranicą, szczególnie w zakresie wspierania, promocji i pomocy w rozwoju kariery dzieci i młodzieży uzdolnionych muzycznie, a także dorosłych artystów muzyków.

Strona internetowa

https://rzeka-en.pl/

Muzeum Narodowe w Krakowie

Misją Muzeum jest świadczenie o wartościach narodowych i ogólnoludzkich poprzez upowszechnianie sztuki światowej i polskiej, zwłaszcza ośrodka krakowskiego, oraz poprzez działania muzealne obejmujące kolekcje i dzieła o wartości naukowej, historycznej i artystycznej, powstałe jako rezultat przekonań tych, których łączy poczucie przynależności lub uznanie dla kultury polskiej - bez względu na miejsce zamieszkania, narodowość czy wyznanie.

Strona internetowa

https://mnk.pl/

Fundacja Kraj do Życia

Celem fundacji jest działalność skierowana na pomoc charytatywną osobom fizycznym oraz prawnym w społecznych istotnych obszarach - okazanie pomocy i wsparcia na rzecz osób prześladowanych na terytorium białorusi oraz poza jej granicami. 

Stowarzyszenie LAS

Powołaniu Stowarzyszenia przyświecała idea zintegrowania ludzi tworzących lokalną społeczność i przełamania stereotypów mówiących o jej bierności i marazmie. Chcieliśmy realizować nasze pasje oraz zainteresowania, spędzać czas w aktywny sposób, w dobrym towarzystwie i prezentować naszą działalność innym ludziom. Naszym celem było także zaakcentowanie tej formy działalności społecznej jako płaszczyzny do współpracy z innymi organizacjami pozarządowymi i jednostkami samorządu terytorialnego.

Fundacja RSC

RSC jako fundacja chce pomóc zarówno osobom które poważnie rozważają założenie rodziny na fundamencie sakramentalnego związku małżeńskiego jak i również wszystkim tym którzy są w związkach małżeńskich i chcą te związki pielęgnować, a bardzo często naprawiać czy odbudować.

Strona internetowa

http://www.fundacjarsc.pl/

Fundacja Stocznia

Od ponad 13 lat tworzymy i wspieramy skuteczne rozwiązania dla problemów społecznych, włączamy obywateli i obywatelki w decydowanie o sprawach publicznych oraz pomagamy organizacjom i samorządom planować i realizować działania społeczne.

Strona internetowa

https://stocznia.org.pl/

Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Diecezji Tarnowskiej

Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży jest przestrzenią dla młodych ludzi, których wspólnym celem jest dążenie do prawdziwego spotkania żywego Boga. KSM zrzesza młodych ludzi między 16. a 30. rokiem życia, którzy pragną od życia czegoś więcej – nie chcą tylko i wyłącznie przejść przez życie wegetując w nim, lecz pragną zmieniać otaczającą ich rzeczywistość, dzięki ciągłemu kształtowaniu swojej młodości i dążeniu do najlepszej wersji samego siebie.

Fundacja A.R.T.

Fundacja A.R.T. od 2008 roku pomaga osobom doświadczającym przemocy. Z ponad 20.000 godzin wsparcia specjalistów: psychologa, psychologa dziecięcego, pedagoga, terapeuty, prawnika, skorzystało około 1000 potrzebujących ( dane na 2020 r.). Nie dokonalibyśmy tego bez zaangażowania naszych darczyńców i wolontariuszy.Nasze działania to również wsparcie dzieci, młodzieży, rodzin, seniorów w zmianie swojej sytuacji życiowej poprzez edukację, integrację, rozwijanie zainteresowań i kompetencji. Przez 12 lat funkcjonowania Fundacji A.R.T., powstały inicjatywy takie jak:

Strona internetowa

https://fundacjaart.pl/

Fundacja DKMS

Fundacja DKMS to międzynarodowa organizacja non-profit zajmująca się walką z nowotworami krwi i innymi chorobami układu krwiotwórczego.Naszą misją jest znalezienie Dawcy dla każdego Pacjenta na świecie potrzebującego przeszczepienia komórek macierzystych szpiku.Fundacja DKMS działa w Polsce od 2008 roku jako niezależna organizacja non-profit. Posiada status Organizacji Pożytku Publicznego oraz Ośrodka Dawców Szpiku w oparciu o decyzję Ministra Zdrowia. W ciągu ponad 14 lat Fundacja zarejestrowała w Polsce ponad 1 800 000 potencjalnych Dawców.

Strona internetowa

https://www.dkms.pl/

Fundacja Mętlik w Głowie

Wiemy jak ważne jest zdrowie psychiczne. Jest to zadbanie o  dobrostan fizyczny, psychiczny i społeczny człowieka, co daje zdolność do rozwoju i samorealizacji. Zależy nam aby poprzez edukację dbać o profilaktykę zdrowia psychicznego. Dlatego stawiamy na Twój dobrostan, przywracamy wiarę w siebie, wspieramy w dążeniu do samoakceptacji i osiągnięcia stabilizacji psychicznej. Miażdżymy stereotypy, uprzedzenia i z góry narzucane standardy. Z naszą pomocą i przy profesjonalnym wsparciu ekspertów Fundacji Mętlik w Głowie, uda Ci się zamienić swój wewnętrzny chaos na działanie.

Fundacja Skarbowości JPII

W 1978 roku, gdy rozpoczął się Pontyfikat św. Jana Pawła II mieliśmy po kilkanaście lat. Idee i nauczanie św. Jana Pawła II zdefiniowały całe nasze życie. Patron Fundacji prosił, aby pomnikami ku Jego pamięci były realne działania na rzecz najsłabszych i potrzebujących, dlatego z pasją tworzymy i realizujemy autorskie projekty inspirowane nauczaniem i ideami Wielkiego Polaka.Od ponad 18 lat dostarczamy satysfakcji z pomagania dbając w sposób szczególny o naszych Darczyńców, bo to dzięki nim możemy systemowo i w sposób ciągły wspierać naszych Podopiecznych: osoby ciężko, nieuleczalnie chore i ich Rodziny oraz pokrzywdzonych przez los.

Fundacja Sal Terrae

Sal Terrae, czyli sól ziemi.Wy jesteście solą ziemi powiedział Jezus do tych, którzy chcieli Go słuchać i za Nim iść.Do czego służy sól? W niewielkiej ilości dodaje potrawie smaku. Natomiast gdy trzeba zachować coś od zepsucia, nie wystarczy odrobiny…Celem naszej Fundacji Sal Terrae jest stworzenie środowiska, które nie tylko przechowuje skarby Kościoła Katolickiego, ale stara się o jak najszerszą ich obecność w świadomości wiernych. Pragniemy, aby dwutysięczna Tradycja Kościoła zajęła należne sobie miejsce, stając się głównym punktem odniesienia w życiu prywatnym i społecznym. Chcemy, aby mądrość przez wieki przechowywana przez Kościół nie została utracona z powodu powszechnej sekularyzacji, ale stała się motywacją do odbudowy społeczeństwa prawdziwie katolickiego.

Strona internetowa

https://salterrae.pl/

Stowarzyszenie WIOSNA

Tworzymy i doskonalimy systemy pomnażania dobra – oparte o ideę miłości wzajemnej, wolności i wiary w potencjał drugiego człowieka.

Strona internetowa

https://www.wiosna.org.pl/

Caritas

Caritas Polska jest duszpasterską instytucją charytatywną Kościoła katolickiego i największą organizacją społeczno-charytatywną w Polsce, która niesie profesjonalną, wielowymiarową pomoc osobom wykluczonym, ubogim, idącym przez życie z różnego rodzaju deficytami. Caritas Polska, będąc ich głosem i rzecznikiem, odwołuje się do wyraźnie zdefiniowanych wartości ewangelicznych, które wyznaczają kryteria oceny rzeczywistości społecznej i odpowiednie zasady działania: zasadę dobra wspólnego, pomocniczości, solidarności i miłości społecznej.

Strona internetowa

https://caritas.pl/

The Bridge

Naszą wizją jest... "Odporne, współczujące społeczności, w których ludzie dobrze prosperują w bezpiecznych domach "

Fundacja „Podaruj uśmiech”

Fundacja „Podaruj Uśmiech” jest organizacją pożytku publicznego, która działa na rzecz niepełnosprawnych dzieci. Wspieramy naszych podopiecznych w drodze do normalności, by mogli choć na chwilę zapomnieć o swojej niepełnosprawności i powrócić do życia wśród rówieśników. Aby jednak prawidłowo funkcjonować i rozwijać się, potrzebują oni odpowiedniego sprzętu, operacji, czy też rehabilitacji. Fundacja „Podaruj Uśmiech” pomaga dzieciom zrealizować te marzenia i tym samym przywrócić uśmiechy na ich twarzach. Robimy to poprzez łączenie tych, którzy potrzebują pomocy, z tymi, którzy mogą jej udzielić. Fundacja ściśle współpracuje z Fundacją na Rzecz Osób Niewidomych i Niepełnosprawnych „Pomóż i Ty„.

Fundacja Kromka Chleba

Fundacja Kromka Chleba, założona w 2003 roku, skupia się na pomocy ludziom w trudnych sytuacjach życiowych. Do inicjatyw przez nich organizowanych, mających na celu pomoc bezdomnym, samotnym, starym i nieuleczalnie chorym, należą różnorodne projekty społeczne, takie jak: łazienka dla bezdomnych, Uniwersytet Trzeciego Wieku czy hospicjum dla nieuleczalnie chorych. Największą satysfakcją płynącą z działań Fundacji jest przekonanie, że każde przedsięwzięcie przynosi chwilową ulgę, pomoc i nadzieję dla potrzebujących.

Fundacja Projekt PL

Jesteśmy think-tankiem skupiającym liderów społecznych oraz przedsiębiorców wrażliwych na stosunki społeczne panujące w Polsce. W oparciu o Katolicką Naukę Społeczną chcemy budować środowisko osób, które czują się odpowiedzialne za swój kraj. Nasza działalność skupia się na dwóch filarach: odpowiedzialności przedsiębiorców oraz roli rodziny w budowaniu polskiej gospodarki rynkowej, która powinna pozostać wrażliwa na relacje społeczne zarówno na poziomie rodziny, jak i szerzej rozumianych relacji międzyludzkich. Wierzymy, że tylko współpraca między pracodawcami i pracobiorcami może zapewnić trwały i zrównoważony rozwój społeczny. Jego kluczowym filarem jest natomiast rodzina – podstawowa jednostka społeczna, będąca gwarantem i warunkiem sine qua non procesu budowy społeczeństwa obywatelskiego w naszym kraju.

Strona internetowa

https://projektpl.org/

Stowarzyszenie Otwarte Kaszuby

Stowarzyszenie Otwarte Kaszuby działa na rzecz rozwoju regionu od 2017 roku.Od pierwszych chwil napaści na Ukrainę intensywnie angażujemy się też w pomoc osobom dotkniętym wojną. Uruchomiliśmy Centrum Wsparcia Uchodźców, które bez wsparcia naszych Darczyńców nie miałoby szans działać.

Strona internetowa

https://otwartekaszuby.pl/

OSP Głogoczów | OSP Olszowice

Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Olszowicach (KSRG). W przyszłości Fundacja małe WIELKIE Olszowice. Jednostka włączona do Krajowego Systemy Ratowniczo-Gaśniczego w roku 2004, wchodzi w skład Kompanii Gaśniczej WAWEL stanowiącej część Małopolskiej Brygady Odwodowej.

Fundacja Lęborskie Hospicjum Stacjonarne

Niesiemy pomoc osobom w zaawansowanym stadium choroby nowotworowej. Towarzyszymy, wspieramy i pomagamy przeżyć ostatnie chwile OTULAJĄC PŁASZCZEM GODNOŚCI. Chorym i Ich Rodzinom DAJEMY WYTCHNIENIE.

Data Protection Center Sp. z o. o.

DATA PROTECTION CENTER: to specjalistyczny ośrodek wspierania firm i jednostek publicznych przy wdrażaniu procedur wewnętrznych dostosowujących podmioty do wymogów RODO.

Compassion in World Farming Polska

Compassion Polska jest częścią międzynarodowej organizacji Compassion in World Farming, której misją jest zakończenie przemysłowego chowu zwierząt.Działają na rzecz systemu produkcji żywności, który będzie dbał o dobro zwierząt, szanował środowisko i zdrowie ludzi, a także będzie uczciwie oznakowany. Walczą o zmiany prawne, prowadzą śledztwa i publikują ich wyniki, pokazując, jak traktowane są zwierzęta hodowlane. Wizją Compassion jest świat, w którym zwierzęta takie jak króliki, świnie, krowy czy kury nie będą zamykane w klatkach, świat, gdzie wszystkie zwierzęta będą traktowane ze współczuciem, hodowane z dostępem do słońca i trawy, z uwzględnieniem ich naturalnych zachowań i potrzeb społecznych.Fundacja powstała ponad 50 lat temu w Wielkiej Brytanii i działa obecnie w 13 krajach w Europie i na świecie.

Fundacja Skrzydła dla Edukacji

Fundacja Skrzydła dla Edukacji powołana została w maju 2010 r. przez grupę sześciu małżeństw chcących stworzyć przyjazne środowisko do wzrastania dla dzieci i całych rodzin. Podstawowym zadaniem fundacji jest wspieranie rodziców w edukacji i wychowaniu dzieci i młodzieży. Cel ten realizujemy prowadząc Szkołę Podstawową, oraz Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną SKRZYDŁA. Corocznie organizujemy również wypoczynek wakacyjny „Skrzydlate Wakacje” oraz akcję charytatywną „Lubelski Wyścig Kaczek”. Wszystkie te działania określiliśmy jako  „Projekt SKRZYDŁA”. Projekt ten ma charakter otwarty, zapraszamy więc do udziału w nim wszystkich zainteresowanych.

Polska Fundacja Kultury i Rozwoju

Nasza Fundacja została założona w 2017 roku, aby krzewić kulturę, sztukę i naukę na każdej płaszczyźnie naszego codziennego życia.

Organizując rozmaite wydarzenia artystyczne, naukowe,edukacyjne i społeczne, pragniemy wspólnie pielęgnować naszą narodową tradycję i dziedzictwo w skali całego kraju ale także w regionach, tzw. małych ojczyznach.

Nasze działania ukierunkowane są przede wszystkim na ułatwianie dostępu do kultury i oświaty.

Strona internetowa

http://kulturairozwoj.org/

Fundacja „Pora na Seniora”

Zbudowaliśmy Fundację „Pora na Seniora”, aby odmienić życie osób starszych. Z pomocą młodych pokoleń aktywizujemy osoby, które doświadczyły alienacji oraz wykluczenia społecznego. Chcemy być katalizatorem tworzenia nowej rzeczywistości, w której wiek przestaje być ograniczeniem, a okres senioralny staje się pięknym czasem. Oddajmy wspólnie naszym Seniorom ich utracony czas!

Muzeum Narodowe w Warszawie jest jednym z najstarszych muzeów sztuki w Polsce. Powstało w 1862 roku jako Muzeum Sztuk Pięknych, ale jego siedzibę zbudowano dopiero w latach 1927–1938. Gmach w stylu modernistycznym zaprojektował Tadeusz Tołwiński.Dziś zbiory Muzeum liczą około 830 tysięcy dzieł sztuki polskiej i światowej, od antyku do współczesności. Obejmują malarstwo, rzeźbę, rysunki oraz ryciny, fotografie, numizmaty, a także przedmioty sztuki użytkowej i wzornictwo.O naszej kolekcji z każdym dniem dowiadujemy się więcej, dzięki projektom badawczym, naukowym i konserwatorskim prowadzonym przez muzealny zespół.

Strona internetowa

https://www.mnw.art.pl/

Hospicjum im. Lady Ryder of Warsaw w Zielonej Górze

Działalność Stowarzyszenia oparta jest na Statucie Organizacyjnym i dotyczy głównie niesienia pomocy medycznej, społecznej, wsparcia duchowego, działalności wolontaryjnej kierowanej do ludzi chorych onkologicznie i ich rodzin, opiekunów.Obejmuje rocznie swą opieką ok. 80 chorych z miasta i okolic Zielonej Góry.Posługa w naszym Stowarzyszeniu ,,Hospicjum Domowe” jest wyłącznie na zasadach wolontariatu. Obecnie na rzecz chorych działa 27 wolontariuszy.Fakt, że chory czeka na naszą obecność, że nie wolno nam zawieść jego zaufania, jest dla nas najbardziej zobowiązujący, skłaniający do zaangażowania naszych sił i serca. Wierność chorym jest największą wartością naszego wolontariatu. Hospicjum domowe

Fundacja followMe

Fundacja followMe – jesteśmy po to by pomóc lokalnej społeczności. Celem fundacji jest wspieranie rozwoju osobistego, aktywizacja zawodowa, inspirowanie i motywowanie do kreatywnego działania. Mając świadomość tego, że wspólnie możemy zdziałać więcej, dążymy do integracji ludzi o wielkich sercach. Chcemy w sposób realny wpływać na rzeczywistość i zmieniać świat na lepszy. Ty też możesz wpłynąć na otaczającą Cię rzeczywistość zapraszam Iwona Paszkiewicz-Prezes Zarządu Fundacji.

Strona internetowa

https://followme.edu.pl/

Fundacja Służby Rodzinie Nadzieja

Misją Fundacji jest wspieranie rodzin i wszystkich inicjatyw, które służą rodzinie. Działa na rzecz samotnych, bezdomnych matek, dzieci z ubogich i trudnych środowisk, pomagamy rodzinom w rozwiązywaniu ich problemów wychowawczych, prawnych, itp. W Centrum Służby Rodzinie funkcjonuje wiele dzieł, które otoczone są opieką: Archidiecezjalny Ośrodek Adopcyjny; Dom Samotnej Matki; który jest jednym z najnowocześniejszych i największych obiektów tego typu w Polsce; Szkoła Rodzicielstwa im. Włodzimierza Fijałkowskiego, która działa u nas od 18 lat; Fundusz Ochrony Macierzyństwa, którego akt powołania podpisał św. Jan Paweł II podczas swojej pielgrzymki do Łodzi czy świetlica środowiskowa dla dzieci z ubogich i trudnych środowisk.

Związek Centralny Dzieła Kolpinga w Polsce

Dzieło Kolpinga to międzynarodowa wspólnota, którą łączy postać jej założyciela i patrona bł. ks. Adolpha Kolpinga oraz głoszona przez niego idea niesienia pomocy potrzebującym. Organizacja powstała 170 lat temu, a dziś ogarnia ponad 60 krajów i gromadzi blisko 400 tysięcy zaangażowanych osób na całym świecie.W Polsce jesteśmy obecni już od 30 lat, aktywnie działając na rzecz lokalnych środowisk, a w szczególności osób najbardziej potrzebujących wsparcia – bezrobotnych, dzieci, młodzieży i seniorów.

Strona internetowa

https://kolping.pl/

Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi

Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi, założone przez bł. Matkę Elżbietę Różę Czacką, wspiera niewidomych od ponad 100 lat, oferując kompleksową opiekę przez przedszkola, szkoły podstawowe, zawodowe, technika, liceum, szkołę policealną, muzyczną oraz internaty. Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Laskach przygotowuje ponad 250 niewidomych i słabowidzących dzieci z całej Polski do samodzielnego życia, oferując rehabilitację wzroku, naukę orientacji przestrzennej, rehabilitację ruchową, hipoterapię i muzykoterapię. Placówki w Rabce i Sobieszewie również zapewniają wsparcie edukacyjne i rehabilitacyjne, a dział tyflologii zajmuje się problemami związanymi z utratą wzroku poprzez interdyscyplinarne podejście naukowe.

Strona internetowa

https://laski.edu.pl

Stowarzyszenie „Radzymińskie Forum”

Organizacja Pożytku Publicznego OPP od 1 czerwca 2009 r.

Fundacja Wkra Możliwości

Pamiętając o tym, że życie bez pasji prowadzi do problemów, rozwijają pasję i talenty mieszkańców swojego regionu. W tym celu zapewniają szereg możliwości poznania różnych zainteresowań: poprzez organizację warsztatów, zajęć edukacyjnych, klubów, wycieczek, itp., a także pokazujemy, jak realizować swoje pasje w praktyce. Dają poczucie sprawczości i wyrównują szanse na poznawanie swojego potencjału, by móc z niego korzystać.

Strona internetowa

https://wkramozliwosci.pl

Fundacja Przestrzeń Aktywności Rozwoju i Kreatywności

Podstawowym jej celem jest działalność pożytku publicznego na rzecz rozwoju kultury, społeczeństwa obywatelskiego, integracji społecznej (obywatelskiej, kulturowej) poprzez rozwój aktywności i twórczej kreatywności różnych grup społecznych. Spektrum zainteresowań Fundacji jest bardzo szerokie: od podtrzymywania tradycji narodowej, świadomości obywatelskiej, kulturowej i ochrony dziedzictwa kulturowego przez wszelkie działania artystyczne oraz stymulowanie i wspieranie innowacji społecznych i twórczych, do ochrony środowiska, krajobrazu, a także rozwoju kultury fizycznej, rekreacji i promowania zdrowego stylu życia.

Strona internetowa

http://www.park.info.pl/

PAH

Niesiemy pomoc cierpiącym w wyniku konfliktów zbrojnych i katastrof naturalnych. Działamy z poszanowaniem zasad humanitaryzmu, bezstronności, neutralności i Niezależności.

Strona internetowa

https://www.pah.org.pl/

Fundacja Instytut Nowoczesnej Edukacji

Fundacja Instytut Nowoczesnej Edukacji jest organem prowadzącym dla ośrodka doskonalenia nauczycieli, który zajmuje się organizacją szkoleń dla nauczycieli

Smart Managment

Fundacja Ogrody Edukacyjne

Fundacja Ogrody Edukacyjne jest kontynuacją projektów Anny Wysockiej-Gazdy mających na celu rozwój społeczności lokalnych i wspierania ich inicjatyw, w szczególności tworzenia przestrzeni społecznych, czyli m. in. obszarów zieleni przystosowanych do prowadzenia zajęć edukacyjnych i integracyjnych (tzw. Ogrodów Edukacyjnych) oraz współpracy międzysektorowej w szczególności w obszarze CSR (Społecznej Odpowiedzialności Biznesu).

Collegium Intermarium

Collegium Intermarium opiera się na solidnych wartościach cywilizacji zachodniej, możliwości prowadzenia rzetelnych badań i zdobywania przez studentów najwyższych kwalifikacji. Misją Uczelni jest też kształcenie elit regionu Międzymorza.

Ogólnopolskie Stowarzyszenie „Z Muzyką do Ludzi”

Celem Z muzyką do ludzi jest rozpowszechnianie, popularyzowanie i uwrażliwianie na muzykę klasyczną, ze szczególnym uwzględnieniem takich miejsc i społeczności, gdzie dostęp do kultury jest ograniczony i w związku z tym aktywność kulturalna jest tam niewielka.

Fundacja Międzynarodowe Centrum Pomocy Psychologicznej

Prowadzi szkolenia z zakresu komunikacji międzykulturowej. Wspiera pracodawców w sprawach związanych z legalizacją pracy i pobytu cudzoziemców. Prowadzi kurs języka polskiego dla cudzoziemców.

Tato.net

Razem odkrywamy ojcostwo.Wierzymy, że ojcostwa można i trzeba się uczyć, dlatego: organizujemy unikalne WarszTaty o ojcostwie, inspirujemy działalność ojcowskich klubów, budzimy świadomość i dostarczamy wiedzę

Instytut Rozwoju Zrównoważonego

Jesteśmy grupą kreatywnych osób, którym na sercu leży pomyślność Pomorza Środkowego. Tu mieszkamy, tu jest nasz dom i wiemy, że nikt go za nas nie urządzi. Wierzymy, że idea rozwoju zrównoważonego jest właściwą alternatywą dla naszego społeczeństwa, naszej gospodarki i środowiska naturalnego.

Strona internetowa

https://irzkoszalin.pl/

Fundacja im. Doktora Piotra Janaszka PODAJ DALEJ

Otwieramy nowe możliwości dla rodzin osób niepełnosprawnych. Budujemy świat bez barier przybliżając tematykę niepełnosprawności podczas zajęć z dziećmi i młodzieżą. Rozwijamy idee wolontariatu. Dzielimy się specjalistyczną wiedzą z osobami pracującymi z niepełnosprawnymi. Leczymy uśmiechem wzorem naszego Patrona.

Strona internetowa

https://podajdalej.org.pl/

KAMIENICA 1 – Fundacja na rzecz rozwoju sztuki i promocji zdrowia

Misje i wizję organizacji możemy zamknąć jednym zdaniem: „Uczymy, bawimy, pomagamy żyć aktywnie z pasją i z uśmiechem”.Uczymy, organizując zajęcia edukacyjne dla dzieci, młodzieży i dorosłych.Bawimy, kreując niecodzienne i różnorodne wydarzenia.Pomagamy, wykorzystując wieloletnie doświadczenie w fundraisingu.

Strona internetowa

https://kamienica1.pl/

Stowarzyszenie na Rzecz Osób Przewlekle Chorych i Dzieci Niepełnosprawnych- NASZ DOM

Stowarzyszenie powstało z inicjatywy osób których wyróżnia chęć pomocy osobom niepełnosprawnym i przewlekle chorym. Zauważyli, iż w środowisku w którym mieszkają nie ma instytucji, która zajęłaby się ich wsparciem, a jeśli potrzeba pomocą. W 2001 r. stowarzyszenie zostało zarejestrowane i oficjalnie zaczęło działać w środowisku.Od 2008 r. posiada status organizacji pożytku publicznego i jest uprawnione do otrzymywania 1 % podatku dochodowego, za co z góry dziękujemy.Za główny cel członkowie wyznaczyli utworzenie ośrodka dla osób niepełnosprawnych, do czego konsekwentnie zmierzają. W ramach prowadzonej działalności statutowej podopieczni spotykają się na zajęciach „Świetlicy terapeutycznej”, oraz w „Klubie seniora”. Organizowane są spotkania i wyjazdy integracyjne. Przeprowadzane są corocznie profilaktyczne badania medyczne.

Towarzystwo Biblijne w Polsce

Towarzystwo Biblijne w Polsce jest chrześcijańską organizacją międzywyznaniową, zajmującą się tłumaczeniem, wydawaniem i rozpowszechnianiem Pisma Świętego. Mottem jej działalności są słowa Jezusa zapisane w Ewangelii według św. Mateusza: „Niebo i ziemia przeminą, ale Moje słowa nie przeminą” (Mt 24,35), zaś symbolem postać siewcy z trzynastego rozdziału tej samej Ewangelii.

Strona internetowa

http://tb.org.pl/

Fundacja Diversum

Poprzez uświadamianie i edukację inspirujemy do zmiany postrzegania osób z niepełnosprawnościami. Przełamujemy stereotypy i uczymy różnorodności. Sprawiamy, że ludzie stają się otwarci.

Instytut Edukacji Pozytywnej

Od 2014 roku wkładamy całą naszą energię i zaangażowanie we wdrażanie zmian na każdym etapie systemu edukacyjnego funkcjonującego w Polsce.

Wspieramy szkoły, przedszkola, wyższe uczelnie, społeczności lokalne, ośrodki szkolno-wychowawcze, placówki opiekuńcze i... znając nas na tym nie koniec. Fundacja "Instytut Edukacji Pozytywnej" powstała po, aby zmieniać myślenie o edukacji dzieci, młodzieży i dorosłych.

Strona internetowa

https://instytutep.pl/

Wikimedia Foundation

Wikimedia Foundation, oficjalnie Wikimedia Foundation Inc. – organizacja typu non-profit z siedzibą w San Francisco, zarządzająca serwisami internetowymi typu wiki o wolnej treści. Należy do ruchu społecznego Wikimedia. Jest właścicielem serwerów i znaków towarowych projektów Wikimedia (Wikipedii oraz jej „projektów siostrzanych”). Została założona przez Jimmy’ego Walesa w 2003 w celu finansowania projektów Wikimedia[1].

Strona internetowa

https://opp.wikimedia.pl/

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Zamościu

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną zwanym dalej Stowarzyszeniem jest organizacją pozarządową, niedochodową i samopomocową. Reprezentuje interesy, wypowiada się i działa na rzecz i w imieniu osób z niepełnosprawnością intelektualną w Polsce, ich rodzin i opiekunów prawnych.Stowarzyszenie jest kontynuatorem działalności założonego w roku 1963 Komitetu Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski przy Towarzystwie Przyjaciół Dzieci oraz kół terenowych, przemianowanego od 1984 roku na Krajowy Komitet Pomocy Osobom z Upośledzeniem Umysłowym. Dotyczy to w szczególności kontynuowania członkostwa Komitetu Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski (od 1970 r.) w Międzynarodowej Lidze Stowarzyszeń na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym. Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym działa na podstawie prawa o stowarzyszeniach, zgodnie z porządkiem prawnym i Konstytucją RP.

Stowarzyszenie BLISKO

Wielu z nas marzy o lepszym świecie dla naszych dzieci, ale czy to coś zmienia? Kilka legnickich mam przeszła od wizji do czynu. Chcąc środowiska opartego na budowaniu relacji po prostu je stworzyła. Tak w 2014 roku powstała grupa „Legnickie mamy bliskości”, a stąd już było blisko do powołania stowarzyszenia. Grupa, a potem stowarzyszenie, podjęła szereg działań, żeby zmienić siebie i „własne podwórko”.

Fundacja Podniebny Uśmiech

Fundacja działa w głównej mierze na rzecz osób niepełnosprawnych, organizując loty balonem z dostosowanym koszem. Ten terapeutyczny sposób spędzania czasu pomaga złagodzić stres, poprawić samopoczucie i poczucie wolności. Loty stanowią także formę terapii zajęciowej, rozwijając nowe umiejętności i zwiększając autonomię podopiecznych. Fundacja, przez nietypowe podejście, nie tylko oferuje praktyczne wsparcie, ale także podnosi jakość życia poprzez wyjątkowe doświadczenia balonowych przygód, które inspirują i dostarczają radości innym.

UNICEF Polska

Podobnie jak inne kraje wysokorozwinięte, UNICEF skupia obecnie swoją działalność w Polsce na promowaniu i ochronie praw dziecka oraz zbieraniu funduszy na rzecz pomocy dzieciom w najbardziej potrzebujących regionach świata.

Stowarzyszenie Wędka im. Każdego Człowieka

Wędka im. każdego Człowieka to:
 • grupa przyjaciół szukających człowieka w każdym człowieku,
 • inicjatywa, której celem jest poprzez bycie z dziećmi i młodzieżą docieranie do całych rodzin i wspieranie ich dawaniem wędki, a nie ryby,
 • łowienie ludzi na przynętę, jaką jest pasja każdego z nas,
 • poszukiwanie mocnych stron każdego ze złowionych,
 • angażowanie złowionych w liczne akcje, festyny, turnieje będące inspiracją do walki z bezradnością, niską samooceną i roszczeniowym podejściem do życia

Strona internetowa

https://wedka.org/

Stowarzyszenie Sportowe Sport Team

Nasze Stowarzyszenie działa od 2017 r. i od samego początku zajmujemy się sportem, promocją aktywnego spędzania wolnego czasu. Dlaczego sport? Spotkaliśmy się pewnego dnia i zaczęliśmy rozmawiać o tym, co jest dla nas ważne. Okazało się, że podobnie patrzymy na świat i dzielimy te same pasje – sport w każdym wydaniu. Pasja, a właściwie „Łączy nas wspólna pasja” to motto, które towarzyszy nam w działalności. Staramy się zapewnić naszej lokalnej społeczności różnorodne formy aktywnego spędzania wolnego czasu.

Pogotowie Ratunkowe w Jeleniej Górze

Pogotowie Ratunkowe w Jeleniej Górze jest zakładem leczniczym prowadzonym w formie samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej. Swoją działalność rozpoczęło w 1949 roku. W 1984 utworzono Wojewódzką Stację Pogotowia Ratunkowego, która jest podstawą działającego obecnie Pogotowia Ratunkowego w Jeleniej Górze.

Fundacja Inspira

Fundacja Inspira utworzona została w maju 2022 roku i powstała w odpowiedzi na rosnące zapotrzebowanie na wsparcie w dziedzinie ochrony zdrowia psychicznego. Jej misją jest promowanie holistycznego modelu zdrowia, kształtowanie umiejętności osobistych podopiecznych w radzeniu sobie z trudnościami oraz budowanie lepszej jakości życia. Od samego początku działalności fundacyjnej prowadzone są różnorodne formy wsparcia, takie jak poradnictwo psychologiczne, pedagogiczne, działania psychoedukacyjne oraz społeczne inicjatywy. W prawidłowe funkcjonowanie działań zaangażowani są zarówno doświadczeni specjaliści, posiadający wieloletnie doświadczenie zawodowe, jak i wolontariusze, w tym studenci i absolwenci psychologii oraz pedagogiki. Fundacja stawia sobie za cel nie tylko oferowanie konkretnego wsparcia, ale również wspieranie podopiecznych w rozwijaniu umiejętności samodzielnego radzenia sobie w przyszłości.

Strona internetowa

https://fundacjainspira.pl

Fundacja Rozwoju Społecznego Uskrzydlamy

Działalność pomocowa Fundacji Uskrzydlamy obejmuje wiele obszarów życia społecznego, takich jak: edukacja, kultura i sport, rekreacja oraz wypoczynek. W sposób szczególny chce działać na rzecz dzieci, wspierać ich rozwój, talenty i pasje, ale również pomagać tym dzieciom, które zostały pozbawione miłości swoich rodziców i tym, którym grozi wykluczenie społeczne, by starać się je wyrwać z tego zaklętego kręgu, w którym znalazły się bez swojej winy. Dla Fundacji Uskrzydlamy w centrum jest człowiek i jego potrzeby, dlatego jest zawsze blisko ludzi, chcąc jak sama nazwa mówi – „uskrzydlać”.

Fundacja Pomost

Fundacja Pomost powstała w 2012 roku z inicjatywy Edwarda Szeligi, byłego więźnia.

Dzięki swoim działaniom Fundacja wprowadza potrzebną zmianę społeczną.

Zresocjalizowani więźniowie to oszczędność dla urzędów i bezpieczeństwo dla mieszkańców.

Fundacja funkcjonuje dzięki wsparciu osób prywatnych i instytucji publicznych.

Pomagam.pl

Pomagam.pl to największy i najpopularniejszy w Polsce serwis do tworzenia internetowych zbiórek pieniężnych. Dzięki Pomagam.pl w łatwy i bezpieczny sposób zbierzesz pieniądze na dowolny cel, np. pokrycie kosztów leczenia, wsparcie znajomych i rodziny w ciężkich chwilach, realizację projektów społecznych, kulturalnych i biznesowych albo spełnianie marzeń.

Strona internetowa

https://pomagam.pl/

Polski Instytut Filantropii

Misją Fundacji jest budowanie kultury filantropii w Polsce i wzmacnianie solidarności między ludźmi poprzez działania filantropijne i edukacyjne. Działamy po to, aby:
 • Obudzić potencjał Polaków jako darczyńców i współtwórców inicjatyw obywatelskich i charytatywnych;
 • Zbudować wizerunek Polski w świecie jako kraju ludzi hojnych i zaangażowanych;
 • Podnieść zaufanie darczyńców do NGO-sów poprzez konsekwentne stosowanie standardów etycznych w zarządzaniu pieniędzmi;
 • Wesprzeć rozwój wartościowych organizacji i stworzyć dla nich nowe źródła finansowania działalności;
 • Poprawić warunki pracy i jakość zarządzania w organizacjach pozarządowych;
 • Zbudować między polskimi organizacjami atmosferę przyjaznej współpracy dla wspólnego dobra;
 • Wzmocnić relacje międzynarodowe poprzez współpracę z organizacjami, które wspierają filantropię na świecie.

Strona internetowa

https://pif.org.pl

Fundacja Pomocy Humanitarnej Redemptoris Missio

"Pomagamy chorym w miejscach, o których świat wolałby zapomnieć... Wspieramy Misjonarzy, którzy ratują ich życie!"

Bractwo Miłosierdzia im. św. Brata Alberta w Lublinie

Celem Bractwa jest przywracanie osobom i rodzinom: w kryzysie bezdomności, ubogim, bezrobotnym, chorym, w podeszłym wieku, uzależnionym, niepełnosprawnym oraz ich rodzinom, dzieciom i młodzieży, samotnym matkom, godności osoby ludzkiej oraz pomoc w powrocie do społeczeństwa w tym pełnieniu ról społecznych i wyrównywaniu szans tych osób i ich rodzin.

Stowarzyszenie Otwarte Kaszuby

Stowarzyszenie Otwarte Kaszuby działa na rzecz rozwoju regionu od 2017 roku. Dzięki zaangażowaniu w sprawy społeczne otrzymało status Organizacji Pożytku Publicznego. Tworzy ją zgrana grupa społeczników działających na rzecz własnego regionu.

Strona internetowa

https://otwartekaszuby.pl/

Stowarzyszenie Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich PISOP

Od 2000 r. tworzymy niezależne Stowarzyszenie. Wierzymy w znaczenie i siłę inicjatyw mieszkańców, organizacji pozarządowych i przedsiębiorstw społecznych. Wspieramy je na każdym etapie działania poprzez poradnictwo, informacje, szkolenia oraz innowacyjne rozwiązania. Współpracujemy z urzędami, firmami i uczelniami. Kierujemy się zasadami uczciwości i partnerstwa. Napędzamy do społecznego działania!

Strona internetowa

https://pisop.org.pl/

Fundacja Rozpal Nadzieję

Fundacja Rozpal Nadzieję, założona w 2022 roku przez Zgromadzenie Sióstr Świętej Elżbiety w Poznaniu, ma na celu wspieranie działań dobroczynnych na obszarze całej Prowincji Poznańskiej. Inicjatywę tę podjęto we współpracy z osobami świeckimi, z silnej potrzeby serca, aby skuteczniej przynosić nadzieję na lepsze jutro wszystkim potrzebującym, zarówno w aspekcie pomocy materialnej, jak i duchowej. Celem Fundacji Rozpal Nadzieję jest udzielanie wsparcia osobom w każdym wieku, które znalazły się w trudnej sytuacji wymagającej stałej lub doraźnej pomocy, zwłaszcza ze strony sektora pozarządowego. Fundacja stanowi istotne uzupełnienie pomocy publicznej oferowanej na szczeblu państwowym i samorządowym, mając na uwadze różnorodność sytuacji, w jakich znajdują się ludzie potrzebujący.

Strona internetowa

https://rozpalnadzieje.pl/

Fundacja Aktywnego Kształcenia i Rekreacji SALIX

Fundacja Dzieciom „Zdążyć z Pomocą”

Przewodnią ideą Programu ,,Zdążyć z Pomocą” jest ratowanie zagrożonego życia dzieci, przywracanie im zdrowia, wspieranie ich edukacji, niesienie pomocy w trudnych warunkach materialnych. Fundacja Dzieciom „Zdążyć z Pomocą” jest organizacją pożytku publicznego, działającą od 1998 roku. Inicjatorem Programu „Zdążyć z Pomocą” był prof. Zbigniew Religa, który pozostaje naszym Patronem. Mecenat honorowy Fundacji objęli: Beata Tyszkiewicz i fundator Stanisław Kowalski.

Strona internetowa

https://dzieciom.pl/

Fundacja Psi Los

Fundacja Psi Los powstała w 2011 roku, aby nieść wszechstronną pomoc bezdomnym i pokrzywdzonym zwierzętom. Realizuje swoje cele poprzez wspieranie schronisk i przytulisk, organizowanie zbiórek darów, propagowanie odpowiedzialnego oraz humanitarnego stosunku do zwierząt.

Strona internetowa

https://psilos.org/

ESPAR 50+

Europejskie Stowarzyszenie Promocji Aktywności Ruchowej 50+

Od 2006 r. jako Europejskie Stowarzyszenie Promocji Aktywności Ruchowej 50+ (ESPAR 50+) na terenie całej Polski zachęcamy przedstawicieli generacji 50+ do zajęć fizycznych, zadań umysłowych, współtworzenia aktywności, jednym słowem do życia na pełnych obrotach z radością i uśmiechem, z korzyścią dla własnego zdrowia.

Od 2017 roku funkcjonujemy jako organizacja pożytku publicznego. Liczymy 31 członków. Jesteśmy stowarzyszeniem kultury fizycznej. Działamy charytatywnie z zakresu profilaktyki gerontologicznej poprzez ochronę i promocję zdrowia, upowszechnianie kultury fizycznej, nauki, edukacji, oświaty, a także promocję wolontariatu, zmierzającą do poprawy jakości życia ludzi dorosłych i starszych.

Strona internetowa

https://www.espar-50.org/

Fundacja Centaurus

Jest międzynarodową organizacją non profit, która koncentruje swoje działania i projekty wkoło dobroczynności wobec zwierząt w wielu aspektach. Stado prawie 1500 ocalonych koni, ponad 200 osiołków, kilkaset psów i kotów, liczne zwierzęta gospodarskie i domowe to zasługa ponad 600 000 Darczyńców z całego świata, którzy zaangażowali się w działalność naszej organizacji

Strona internetowa

https://centaurus.org.pl/

Blog Kasa na Kulturę,Infoexpres

Strona internetowa

https://kasanakulture.pl/

Fundacja „Na Ratunek Dzieciom z Chorobą Nowotworową”

Fundacja „Na Ratunek Dzieciom z Chorobą Nowotworową” to organizacja pożytku publicznego, działająca od 30 lat na rzecz małych pacjentów Kliniki Transplantacji Szpiku, Onkologii i Hematologii Dziecięcej Przylądek Nadziei. Każdego roku pomaga 2000 dzieci z całej Polski, które leczą się we wrocławskim szpitalu.

Strona internetowa

https://naratunek.org/

Fundacja Auxilium

Naszą misją jest wspieranie starań Podopiecznych, w codziennej walce o zdrowie i sprawność. Pomagamy finansowo i merytorycznie.

Stowarzyszenie LGD „Partnerstwo Drawy z Liderem Wałeckim”

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo Drawy z Liderem Wałeckim” działa nieustannie od 2006 r., zmieniając swój obszar działania i nazwę (z obszaru powiatu szczecineckiego i drawskiego na obszar powiatu wałeckiego - bez miasta Wałcz i drawskiego oraz obszar gminy Drawno), realizując i wdrażając na swoim obszarze Program Obszarów Wiejskich, a od 2015 r. również Program Operacyjny „Rybactwo i Morze”. Ponadto od 2008 r. realizujemy Program „Działaj Lokalnie” z Polsko-Amerykańską Fundacją Wolności. Obecnie obszar LGD stanowi 10 gmin (Czaplinek, Drawsko Pomorskie, Złocieniec, Kalisz Pomorski, Wierzchowo, Człopa, Mirosławiec, Wałcz, Tuczno, Drawno) i 2 powiaty (drawski i wałecki).

Fundacja Polskich Kawalerów Maltańskich w Krakowie

Fundacja „Pro Aperte”

Celem Fundacji jest objęcie opieką terapeutyczną osoby z niepełnosprawnością z obszaru całej Polski i poza jej granicami oraz pomoc w zakresie ochrony zdrowia, edukacji, wychowania, integracji, a także propagowanie fachowej wiedzy na temat zaburzeń i trudności z jakimi codziennie zmagają się zarówno osoby z niepełnosprawnością, jak i ich najbliżsi.

Strona internetowa

https://www.proaperte.pl

Fundacja Instytut Psychologii Stresu

Głównym celem Instytutu Psychologii Stresu jest ochrona i promocja szeroko pojmowanego zdrowia, edukacja zdrowotna dostosowana do potrzeb różnych grup. Instytut prowadzi badania związane z najbardziej skutecznymi metodami obniżania poziomu stresu oraz działania nad nowelizacją ustawy w kierunku przestrzegania norm stresu w pracy. 

Potrzebujesz pomocy w procesie rekrutacji? Skontaktuj się z nami.

Karolina Gołąb
Specjalista ds. szkoleń
k.golab@fundraising.org.pl

+48 698 150 342
+48 12 423 80 07

fundraising

Polskie Stowarzyszenie Fundraisingu
ul. Szewska 20/4
31-009 Kraków
szkolenia@fundraising.org.pl
+48 12 423 80 07

Obserwuj nas w mediach społecznościowych.