Skip to main content

Trenerzy Polskiego Stowarzyszenia Fundraisingu

Robert Kawałko

Prezes

Robert Kawałko

Prezes

Prezes oraz inicjator Polskiego Stowarzyszenia Fundraisingu. Były wiceprezes Europejskiego Stowarzyszenia Fundraisingu (EFA). Prezes i założyciel fundacji Polski Instytut Filantropii, twórca idei polskiej kampanii Dobry Testament oraz Kilometry Dobra.Trener fundraisingu, mentor, ekspert ds. zarządzania i PR. Absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz stypendysta Uniwersytetu Fryburskiego w Szwajcarii. Kierował działami marketingu kolejno w dwóch firmach z branży IT, a od 2001 jest fundraiserem organizacji pozarządowych.Prowadzi firmę doradczą specjalizującą się w PR, fundraisingu, szkoleniach i doradzaniu organizacjom. Współtworzył wiele kampanii dobroczynnych i doradzał przy ich wdrażaniu. Jest autorem licznych publikacji na temat fundraisingu i zarządzania organizacjami.

Jacek Broda

Jacek Broda

Fundraiser, od ponad 10 lat związany z organizacjami pozarządowymi. Dba o ich niezależność i stabilność finansową. Na co dzień odpowiada za nawiązywanie i podtrzymywanie trwałych relacji z darczyńcami, a także koordynuje i zarządza działaniami fundraisingowymi w Stowarzyszeniu Wikimedia Polska.

Magdalena Brzeska

Magdalena Brzeska

Od 17 lat związana z branżą marketingu precyzyjnego, specjalizuje się w obszarze baz danych do komunikacji marketingowej i fundraisingowej. Prezes zarządu Axcelo / driven by data oraz Polskiego Stowarzyszenia Marketingu SMB. Od 2004 r. wspiera fundacje przy pozyskiwaniu nowych darczyńców i zgłębianiu wiedzy o nich.

Karolina Kanar-Kossobudzka

Karolina Kanar-Kossobudzka

Certyfikowana trenerka PSF, od kilkunastu lat skutecznie łączy biznes z trzecim sektorem. Była fundraiserką w Centrum Nauki Kopernik, pracowała też m.in. w Fundacji Fundusz Współpracy, Fundacji Orange, Fundacji Aviva i Przestrzeni from Facebook. Obecnie jest ekspertką ds. CSR w Allegro. Przygotowywała i realizowała projekty edukacyjne, społeczne i kulturalne zarówno w Polsce, jak i za granicą, pozyskując środki finansowe na ich realizację, koordynując pracę zespołów projektowych oraz współpracę z różnymi partnerami społecznymi. Pasjonatka zarządzania projektami i narzędzi cyfrowych.

Paulina Kasperska

Absolwentka CFR3

Paulina Kasperska

Absolwentka CFR3

Certyfikowany trener fundraisingu, fundraiser, doradca organizacji pozarządowych, członek PSF od 2007. Specjalizuje się w profesjonalnym i etycznym pozyskiwaniu funduszy dla organizacji pozarządowych. Szkoli z technik marketingowych, komunikacyjnych, social media. Współautorka podręcznika Fundraising. Teoria i Praktyka, autorka publikacji branżowych.Obecnie pracuje na stanowisku koordynatora ds. fundraisingu indywidualnego w Fundacji DKMS.W latach poprzednich współpracowała jako fundraiser i doradca z Fundacją Hospicjum Onkologiczne św. Krzysztofa.Inicjatorka wdrożenia systemu CRM w organizacjach pozarządowych.

Dominika Langer-Gniłka

Członek Komisji Etyki

Dominika Langer-Gniłka

Członek Komisji Etyki

Dominika od 12 lat pracuje w Stowarzyszeniu Wiosna, gdzie odpowiada za stabilność finansową organizacji oraz pozyskiwanie funduszy na rozwój SZLACHETNEJ PACZKI i AKADEMII PRZYSZŁOŚCI. Posiada też kilkuletnie doświadczenie pracy w sektorze biznesowym, z którego odeszła w roku 2007, realizując życiowe marzenie rocznej podróży dookoła świata.Certyfikowany Marketer (CIM – Professional Diploma in Marketing), absolwentka Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie (Studia Europejskie). Ukończyła studia podyplomowe z Psychologii Biznesu (Akademia Leona Koźmińskiego) i Zarządzania Projektami (Wyższa Szkoła Europejska).Swój zawód traktuje jako misję, której zadaniem jest realizacja dobra i celu społecznego organizacji, by ten nie pozostał, jak mówi „w sferze marzeń”. Cechami, którymi według niej powinien odznaczać się fundraiser to otwartość na drugiego człowieka, umiejętność słuchania i dobra organizacja własnej pracy. Jak wskazuje – ciągła nauka i doskonalenie samego siebie pozwalają lepiej rozumieć darczyńców i zachęcać ich do zaangażowania, promowania idei czynienia dobra. Dominika zwraca uwagę, że kluczowe w pracy fundraisera jest myślenie długofalowe i „nie palenie za sobą mostów”. Podkreśla, że zawód fundraisera jest dla tych, którzy nie boją się brania odpowiedzialności i wierzą w misję swojej organizacji – ważne jest bycie autentycznym w tym, do czego się zaprasza. Możliwość spotykania i budowania relacji z darczyńcami, a także poszerzanie własnych horyzontów, to najpiękniejsze doznania z pracy w tym zawodzie. Za swój największy sukces uważa pozyskanie partnera strategicznego dla Akademii Przyszłości – firmy TK Maxx. Na pytanie o typowy dzień z życia fundraisera, odpowiada: „nie mam”, a satysfakcja i radość tych, którym dzięki zebranym środkom, pomogła Szlachetna Paczka oraz Akademia Przyszłości, to najpiękniejsze efekty jej pracy. Jak zaznacza – najważniejszy jest w życiu balans, gdyż łatwo wpaść w pracoholizm, dlatego w wolnym czasie wybiera aktywne spędzanie czasu z mężem i dziećmi – góry, rowery, żagle, podróże – to, co pozwala złapać dystans i „zejść na ziemię”.

Jerzy Mika

Jerzy Mika

Wykładowca i trener. Związany z organizacjami i instytucjami społecznymi od wielu lat. Redaktor podręcznika Fundraising. Teoria i praktyka. Współpracownik i organizator stowarzyszeń przedsiębiorców. Wdrażał kształcenie naprzemienne w środowisku przemysłowym oraz akademickim w Polsce.

Agata Papierz

Absolwentka CFR4

Agata Papierz

Absolwentka CFR4

Trener, certyfikowany fundraiser. Prelegentka w Open Doors Polska oraz współpracownik Caritas Archidiecezji Białostockiej, gdzie przez prawie 10 lat pozyskiwała środki na działalność oraz pełniła rolę rzecznika prasowego. Koordynatorka diecezjalna programu Caritas Laudato si, w którym w latach 2020/2021 zrealizowała kilkadziesiąt projektów ekologicznych w szkołach i parafiach. Przez trzy lata była menadżerem kampanii „Kilometry dobra”, dwukrotnie zdobyła dla swojej organizacji tytuł Mistrza Świata w Dobroci. Absolwentka Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie i Uniwersytetu w Białymstoku.

Wojciech Przybysz

Wojciech Przybysz

Fundraiser, trener i konsultant fundraisingu, streetworker. Na co dzień pracuje na rzecz dzieci i młodzieży z ulic i podwórek. Od 10 lat prowadzi Stowarzyszenie Dzieciom i Młodzieży WĘDKA im. każdego Człowieka. Jest Członkiem Rady Ekspertów przy Rzeczniku Praw Dziecka. Przez wiele lat pracownik korporacyjny i właściciel firmy geologicznej.Bazując na 10 latach pozyskiwania środków na działanie Stowarzyszenia, specjalizuje się w prowadzeniu szkoleń fundraisingowych dla organizacji pracujących na rzecz dzieci i młodzieży.Jest pomysłodawcą wielu autorskich programów, m.in.: TATO – być mężczyzną, 7DNI – debaty w duchu Porozumienia bez przemocy, 4NGO – sieciowanie 3 sektorów gospodarki, Dzieci Sieci, OK.NO, SzafoDzielnia i inne.Za swoją pracę wraz z zespołem uhonorowany m.in. nagrodami: Rodzynki z pozarządówki, Stalowy Anioł, Nagroda Marszałka i Zarządu Województwa, Toruński Anioł, Nagroda Prezydenta Torunia, Kryształowe Serce, nominowany do Osobowości Roku, ale najbardziej ceni sobie laurki od swoich podopiecznych z WĘDKI.Studiował na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie i Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu.Bliska jest mu maksyma: „Kto chce, ten szuka sposobów, kto nie chce, szuka powodów”.

Michał Sternicki

Michał Sternicki

Certyfikowany Trener Fundraisingu, fundraiser, muzyk, pedagog.Członek Polskiego Stowarzyszenia Fundraisingu, przewodniczący Komisji Etyki. Organizator szkoleń oraz Międzynarodowych Konferencji Fundraisingu. Absolwent Akademii Muzycznej w Krakowie. Pracował w Operze Krakowskiej jako skrzypek i fundraiser!Czynny instruktor ZHR oraz Członek Centrum Projektów Artystycznych. Od 2009 r. członek Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa (SKOZK).Obecnie zaangażowany w rozwój prywatnej edukacji. Entuzjasta szkoły w lesie, tutoringu, homeschoolingu, procesów personalizacji kształcenia i edukacji zróżnicowanej oraz fundraisingu dla edukacji.Szczęśliwy mąż i tato trójki dzieci. Gra w zespole kameralnym Cracovie Ensemble. Praktykuje kaligrafię historyczną, czyta – również komiksy, gotuje – również w kuchni.

Anna Szewczyk

Anna Szewczyk

Certyfikowany trener i konsultant fundraisingu, fundraiser w Fundacji POCIECHA. Socjoterapeuta. Posiada ponad 10-letnie doświadczenie w pisaniu i koordynowaniu projektów unijnych.W życiu zawodowym łączy potrzeby dzieci z ogromnym sercem Darczyńców.

Ilona Trojnar

Absolwentka CFR4

Ilona Trojnar

Absolwentka CFR4

Od 2005 r. zaangażowana w działalność społeczną, pozyskuje środki finansowe dla organizacji pozarządowych. Aktualnie ekspert w ramach projektu pt. „Szkoła Fundraiserów NGO w województwie lubelskim”, realizowanego ze środków Funduszu Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020 (Priorytet 4. Silne organizacje pozarządowe, Kierunek działania: 1. Zwiększanie kompetencji organizacji obywatelskich). Od 2017 r. jest Dyrektorem Programowym Caritas Diecezji Siedleckiej (CDS). Pracuje nad podniesieniem kompetencji i profesjonalizacją w zakresie zarządzania organizacją pozarządową, opracowuje programy wsparcia i zadnia publiczne, bierze czynny udział w zarządzaniu projektami, personelem i współpracą z wolontariuszami. Odpowiada za finansowanie bieżącej działalności, komunikację i efektywna współpracę pomiędzy pracownikami, troszczy się właściwe relacje z mediami oraz administracją publiczną. W 2019 roku prowadziła zajęcia nt. fundraisingu w ramach Działalności Mobilnego Centrum Wsparcia Zdrowia Psychicznego Dzieci i Młodzieży, będącego częścią projektu „Profilaktyka zdrowia psychicznego – myślimy pozytywnie. Prowadzenie działań na rzecz upowszechniania wiedzy na temat zdrowia psychicznego i jego uwarunkowań, kształtowanie przekonań, postaw, zachowań i stylu życia wspierającego zdrowie psychiczne, rozwijania umiejętności radzenia sobie w sytuacjach zagrażających zdrowiu psychicznemu, przeciwdziałanie seksualizacji dzieci i młodzieży – w szczególności przez prowadzenie działań informacyjnych i edukacyjnych” – moduły I, II i IV z Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016 – 2020 (dalej „Projekt”) na zlecenie Ministerstwa Edukacji Narodowej. W 2018 r. prowadziła warsztat „Jak pozyskiwać darczyńców- fundraising w praktyce” na Wydziale Zarządzania i Inżynierii Produkcji Politechniki Łódzkiej w ramach IV Forum Organizacji Młodzieżowych „Wspólnie Dla Przyszłości”.W latach 2013-2016 pełniła funkcje kierownika Biura Zarządu Caritas Diecezji Siedleckiej, Asystentki Dyrektora CDS, księgowej oraz koordynatora projektów. Realizowała programy z zakresu pomocy społecznej, edukacji, profilaktyki uzależnień, Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem i Pomocy Postpenitencjarnej. W latach 2013-2014 efektywnie koordynowała Centrum Wsparcia dla Organizacji Pozarządowych w Siedlcach. Od 2014 r. do 2016 r. była Z-ca Przewodniczącego Prezydium Krajowej Rady Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży (KSM) a następnie objęła stanowisko Przewodniczącego Prezydium Krajowej Rady KSM (2016-2018). W 2016 r. organizowała i prowadzenia Kongres Młodzieży Polonijnej. W latach 2015-2017 była sekretarzem Rady Organizacji Pozarządowych Miasta Siedlce i Powiatu Siedleckiego. Od 2005r do 2007 r. Sekretarz Zarządu Diecezjalnego KSM Diecezji Siedleckiej, a następie Prezes Zarządu Diecezjalnego KSM Diecezji Siedleckiej (2007- 2016).Posiada bogate doświadczenie w zarządzaniu organizacją pozarządową. Potrafi inspirować i motywować do działania dzieci i młodzież, pozyskiwać i rozliczać dotacje, zarządzać projektami lokalnymi i ogólnopolskimi, organizować i prowadzić szkolenia oraz obozy dla dzieci i młodzieży. Znakomicie radzi sobie z organizacją dużych imprez kulturalnych, festiwali i programów patriotycznych, edukacyjnych i profilaktycznych. Potrafi nawiązać i utrzymać współpracę z administracją publiczną, mediami, ośrodkami kultury, firmami i organizacjami pozarządowymi. Doskonale radzi sobie z administracją stron internetowych, przygotowywaniem materiałów informacyjnych i promocyjnych. Jest autorką wielu projektów wśród których znalazły się miedzy innymi te skierowane do dzieci i młodzieży, osób pokrzywdzonych przestępstwem oraz więźniów. Ukończyła m.in. następujące kursy i szkolenia:

Hanna Wesołowska-Starzec

Absolwentka CFR10

Hanna Wesołowska-Starzec

Absolwentka CFR10

Ekspert ds. komunikacji i PR, fundraiser, kierownik projektów, wykładowca uniwersytecki. Trener i konsultant Polskiego Stowarzyszenia Fundraisingu.Oprócz współpracy z PSF od 13 lat związana z Zakonem Maltańskim: kieruje działem Komunikacji i PR oraz zarządza ogólnopolskim projektem społecznym Opłatek Maltański w Fundacji Polskich Kawalerów Maltańskich w Krakowie.Doświadczenie trenerskie zdobywała w Shell Polska oraz American Express Bank w Wiedniu. Ukończyła studia na Wydziale Filozofii UPJPII oraz w Instytucie Socjologii UJ. Tytuł Doktora Nauk Humanistycznych otrzymała w 2013 roku. Studia podyplomowe w zakresie Zarządzania Ludźmi zrealizowała na AGH w Krakowie (specjalizacja CSR).Żona i mama 3 dzieci, zaangażowana w promowanie i etyczne pozyskiwanie funduszy na szczytne cele. Odznaczona Brązowym Krzyżem Zasługi oraz Srebrnym Medalem Pro Merito Melitensi.

Piotr Czubaty

Absolwent CFR11

Piotr Czubaty

Absolwent CFR11

Piotr Czubaty to trener i wykładowca, ekspert ds. zarządzania zgodnością w zakresie ochrony danych osobowych. Członek Stowarzyszenia Praktyków Ochrony Danych oraz Polskiego Stowarzyszenia Fundraisingu. Jako doradca zapraszany przez liczne organizacje pozarządowe oraz instytucje publiczne. Autor książki „RODO: obowiązki pracodawcy. Praktyczny poradnik ze wzorami” oraz licznych publikacji w prasie branżowej.

Marta Szymańska-Leszczyńska

Marta Szymańska-Leszczyńska

Kierownik Działu Pozyskiwania Funduszy w Muzeum Narodowym w Warszawie. Trenerka fundraisingu, członkini PSF od 2021 roku.

Łukasz Janiszewski

Łukasz Janiszewski

Certyfikowany trener i konsultant fundraisingu. Trener wspomagania oświaty. Ekonomista, inżynier budownictwa, pedagog. Od ponad 7 lat Prezes Fundacji Aktywnego Kształcenia i Rekreacji SALIX, zajmującą się edukacją i wypoczynkiem dzieci i młodzieży. Instruktor sportu strzeleckiego i pierwszej pomocy.

Olga Fiedorowicz

Olga Fiedorowicz

Wolontariat sprawił, że pokochała świat organizacji pozarządowych. Od ponad 10 lat skutecznie łączy biznes z NGO pozyskując finanse na szlachetne cele m.in. w SOS Wioskach Dziecięcych i Fundacji DKMS i Fundacji Dziecięca Fantazja. Obecnie jako Kierownik Działu Marketingu i Fundraisingu planuje kampanie, nadzoruje komunikację z darczyńcami regularnymi i sporadycznymi oraz szuka nowych możliwości pozyskania funduszy w Stowarzyszeniu SOS Wioski Dziecięce. Pro bono doradza osobom prywatnym jak skutecznie zebrać środki na leczenie.

Trenerzy współpracujący

Wojciech Szymczak

Wojciech Szymczak

Członek Stowarzyszenia Konsultantów i Trenerów Zarządzania MATRIK (Przewodniczący Sądu Koleżeńskiego). Lider Kursu Trenerów Zarządzania. Inicjator comiesięcznych spotkań Klubów Trenera MATRIK. Członek Kadry Szkoły Trenerów oraz Szkoły Konsultantów MATRIK.Współprowadzący w projektach w ramach Europejskich Funduszy Strukturalnych dot. rozwoju kompetencji trenerskich realizowanych przez SKiTZ MATRIK cyklicznie od 2005 r., gdzie prowadził moduły szkoleniowe dot. projektowania szkoleń, narzędzi coachingowych, projektowania case study, ćwiczeń i gier szkoleniowych oraz rozbudowany program superwizji i udzielania informacji zwrotnej dla uczestników projektu „Profesjonalny Trener Zarządzania MATRIK”.Prowadzi wewnętrzne kursy trenerów dla różnych stowarzyszeń, organizacji i korporacji dostosowując program i zagadnienia do potrzeb i specyfiki działania organizacji (przeprowadził ponad 2500 godzin szkoleń dla trenerów).Autor programów dla trenerów pracujących w zmianie (pracował w projekcie „Trener w zmianie – Pantha Rei”).Prowadzi autorskie programy z budowania poczucia własnej wartości, coachingu dla menedżerów, przywództwa, pracy zespołowej, komunikacji w organizacji, zarządczych kompetencji menedżerskich oraz z wykorzystania elementów protokołu dyplomatycznego w organizacji.Prowadzi zajęcia szkoleniowe dla urzędów administracji centralnej i samorządowej, agencji rządowych, organizacji pozarządowych, firm biznesowych oraz dla organizacji polonijnych z Australii, Danii, Francji, Kanady, Litwy, Niemiec, Szwecji, Ukrainy, USA, Wielkiej Brytanii.

Sylwia Rybak

Sylwia Rybak

Certyfikowany konsultant (First Certificate in Organizational Development Consulting (FCODC) oraz coach (Ericksson College Certificate).Od ponad 15 lat tworzy i prowadzi projekty rozwojowe dla firm i klientów indywidualnych. Specjalizuje się w tematyce związanej z odpornością psychiczną, rezyliencją i dobrostanem psychicznym. W tych obszarach prowadzi zarówno warsztaty jak i sesje indywidualne. Dodatkowo specjalizuje się projektach szkoleniowo-doradczych z zakresu komunikacji i pracy zespołowej. W latach 2012 -2014 była członkiem zarządu Stowarzyszenia Trenerów i Konsultantów Zarządzania MATRIK, a w latach 2002 – 2016 trenerem w Szkole Trenerów MATRIK. Od 2014 roku Business Development Partner brytyjskiej firmy consultingowej AQR International, zajmującej się m.in. rozwijaniem koncepcji odporności psychicznej. Licencjonowany użytkownik oraz Master Trainer narzędzi psychometrycznych MTQ48 (kwestionariusz diagnozujący odporność psychiczna) oraz ILM72 (kwestionariusz diagnozujący indywidualny styl przywództwa).Warsztaty i sesje indywidualne prowadzi w języku polskim i angielskim.

Piotr Pogon

Piotr Pogon

Fundraiser, animator sportowy i charytatywny na rzecz osób niepełnosprawnych, prelegent motywacyjny, maratończyk – biegacz charytatywny, triathlonista, konsultant społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR).W latach 1994-1995 współtworzył pierwszą w Polsce spółdzielnię mieszkaniową dla osób niepełnosprawnych „Wenus” w Krakowie. W latach 2004-2008 Kierownik zespołu: Fundraising & PR w Fundacji Anny Dymnej „Mimo Wszystko” w Krakowie. Pierwszy Dyrektor i Wiceprezes Fundacji Jaśka Meli.Do czerwca 2014 r. Wiceprezes Fundacji „Śmigła Życia” z siedzibą w Wieliczce. Fundator Fundacji Piotra Pogona „Drabina”. Pomysłodawca i koordynator ogólnopolskiej akcji stypendialnej dla dzieci żołnierzy polskich poległych w Iraku i Afganistanie realizowanej od czerwca 2014 przez Fundację Dorastaj z Nami, objętej patronatem honorowym Prezydenta RP.Zdobywca nagrody National Geographic „Traveler” w kategorii Wyczyn Roku 2011 za zdobycie wraz z niewidomym Łukaszem Żelechowskim najwyższego szczytu Ameryki Południowej Aconcagua (6962 m n.p.m.). Honorowy ambasador i uczestnik I etapu wyprawy rowerowej Rak’n’Rolling 5000 km na zwrotnik Raka, nagrodzonej w plebiscycie National Geographic „Traveler” w kategorii: Społeczna Inicjatywa Roku 2012. Nominowany do nagrody Laury Magellana w kategorii „Magellan Roku 2014”, jak również w plebiscycie Gazety Krakowskiej na Osobowość Roku 2016 w kategorii: „Działalność społeczna i charytatywna”. Laureat nagrody „Primus inter pares” w edycji 2017 r. przyznawanej przez firmę Ergo Pro. Laureat nagrody Hermesa w kat. „Osobowość Roku 2018” przyznawanej przez kapitułę „Kraków Bez Barier”.Ulubiony cytat: „Wyobraź sobie, że zawsze masz czas! Nie musisz jeść, nie musisz spać… Nie trzeba myśleć, nie trzeba się bać! Nie trzeba NIC, TYLKO TRZEBA MIEĆ CZAS”- Lech Janerka

Mirella Panek-Owsiańska

Mirella Panek-Owsiańska

Ekspertka CSR/ESG, komunikacji społecznej i fundraisingu. Wieloletnia prezeska Forum Odpowiedzialnego Biznesu, współautorka projektu Startupy Pozytywnego Wpływu, była rzeczniczka prasowa Amnesty International w Polsce, jedna z założycielek fundacji Kosmos dla Dziewczynek. Konsultantka i trenerka w wielu projektach związanych z fundraisingiem, innowacjami społecznymi i wpływem społecznym. Inicjatorka projektów dla kobiet, mentorka, blogerka, jurorka konkursów poświęconych komunikacji i społecznej odpowiedzialności biznesu, wykładowczyni akademicka. Wspiera organizacje społeczne w przygotowaniu strategii fundraisingowych, prowadzi warsztaty, szkolenie i konsultacje. Posiada długoletnie doświadczenie współpracy z biznesem, sektorem publicznym i NGO.

Krzysztof Marzec

Krzysztof Marzec

Kieruje agencją DevaGroup: Partnerem Google Premium, nadzorując pracę dla kilkuset klientów SEM. Doświadczony trener Google Ads (AdWords). Pracował z najlepszymi agencjami i domami mediowymi w Polsce. W przeszłości zarządzał działem SEO w Interia.pl.

Piotr Jurkowski

Piotr Jurkowski

Od 13 lat związany ze światem inwestycji i Private Banking. Pracował jako menedżer w renomowanych instytucjach finansowych, gdzie zajmował się obsługą klienta z sektora High Net Worth Individual. Zrealizował inwestycje kapitałowe o wartości ponad 600 mln złotych. Obecnie prowadzi własną firmę doradczą, skierowaną do sektora Private Equity. Doradza w transakcjach restrukturyzacji, fuzji i przejęć oraz w zarządzaniu majątkiem osób zamożnych.Doświadczony trener i praktyk z zakresu negocjacji i zarządzania sprzedażą. Współpracuje z Polskim Stowarzyszeniem Fundraisingu od 2010 roku.

Tomasz Chołast

Tomasz Chołast

Pomysłodawca i współzałożyciel serwisu zrzutka.pl. Założyciel agencji e-marketingowej Rocket Media oraz agencji interaktywnej Joy Intermedia. Współtworzył: Stowarzyszenie Startup Founders, którego był kilkuletnim prezesem oraz Agencję Joytown, odpowiedzialną za organizację kilkuset imprez masowych, koncertów i festiwali. Wprowadził na rynek indonezyjski polskie narzędzia Brand24 oraz Sotrender do monitoringu oraz analityki social mediów.Pełnił rolę Marketing Managera Unit4 Polska oraz Country Managera Stileo na rynku hiszpańskim i ukraińskim. Seryjny startupowiec mający na koncie następujące projekty e-commerce: Sendo – narzędzie do e-mail marketingu, DartTrax – system reklam na Facebooku, SmartFood – pierwsza w Polsce aplikacja t-commerce, hotspot.info.pl – wyszukiwarka hotspotów oraz sklep internetowy Opaska.pl.