Misja, wartości i cele Polskiego Stowarzyszenia Fundraisingu

Cele

Wartości

Misja

Cele

WSPIERANIErozwoju zawodowego oraz integracja środowiska fundraiserów w Polsce

PROMOCJAnajwyższych standardów etycznych w działalności fundraisingowej

EDUKACJAw zakresie fundraisingu

Polskie Stowarzyszenie Fundraisingu realizuje swe cele poprzez:– Organizację szkoleń, staży i konferencji.– Umożliwienie wymiany doświadczeń pomiędzy fundraiserami w Polsce i za granicą.– Promocję dobrych praktyk w zakresie fundraisingu i realizacji inicjatyw obywatelskich.– Działalność wspomagającą technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r.

Wartości

Nasze Stowarzyszenie jest oparte na wartościach:

SŁUŻBIE, OSOBISTYM ZAANGAŻOWANIU, WZAJEMNEJ POMOCY, UCZCIWOŚCI I SZACUNKU.

Zasady etyczne, jakimi się kierujemy wynikają z Międzynarodowej Deklaracji Zasad Etycznych w Fundraisingu z roku 2006, oraz Polskiej Deklaracji Etycznej Fundraisingu uchwalonej w Warszawie w roku 2011 podczas I Kongresu Etyki Fundraisingu.

Misja

EFEKTYWNE DZIAŁANIE DLA DOBRA WSPÓLNEGO

POPRZEZ WSPIERANIE ROZWOJU FUNDRAISINGU W POLSCE

Pragniemy, aby wszystkie polskie organizacje miały fundusze na wypełnianie swej misji i były stabilne finansowo dzięki profesjonalistom odpowiedzialnym za rozwijanie relacji z darczyńcami.

BRAK PIENIĘDZY NIE MOŻE BYĆ PRZESZKODĄ W CZYNIENIU DOBRA!

Misja

Efektywne działanie dla dobra wspólnego poprzez wspieranie rozwoju fundraisingu w Polsce.

Pragniemy, aby wszystkie polskie organizacje miały fundusze na wypełnianie swej misji i były stabilne finansowo dzięki profesjonalistom odpowiedzialnym za rozwijanie relacji z darczyńcami.

Brak pieniędzy nie może być przeszkodą w czynieniu dobra.

 

Wartości

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Członkostwo w EFA

Jesteśmy pierwszą w Polsce organizacją akredytowaną w European Fundraising Association (EFA).

Do tej pory PSF zorganizowało 12 edycji półrocznego kursu Certfied Fundraiser (CFR), którego 350 absolwentów jest posiadaczami międzynarodowego certyfikatu EFA.