Misja, wartości i cele Polskiego Stowarzyszenia Fundraisingu


Misja

EFEKTYWNE DZIAŁANIE DLA DOBRA WSPÓLNEGO

POPRZEZ WSPIERANIE ROZWOJU FUNDRAISINGU W POLSCE

Pragniemy, aby wszystkie polskie organizacje miały fundusze na wypełnianie swej misji i były stabilne finansowo dzięki profesjonalistom odpowiedzialnym za rozwijanie relacji z darczyńcami.

BRAK PIENIĘDZY NIE MOŻE BYĆ PRZESZKODĄ W CZYNIENIU DOBRA!


Wartości

Nasze Stowarzyszenie jest oparte na wartościach:

SŁUŻBIE, OSOBISTYM ZAANGAŻOWANIU, WZAJEMNEJ POMOCY, UCZCIWOŚCI I SZACUNKU.

Zasady etyczne, jakimi się kierujemy wynikają z Międzynarodowej Deklaracji Zasad Etycznych w Fundraisingu z roku 2006, oraz Polskiej Deklaracji Etycznej Fundraisingu uchwalonej w Warszawie w roku 2011 podczas I Kongresu Etyki Fundraisingu.


Cele

WSPIERANIE
rozwoju zawodowego oraz integracja środowiska fundraiserów w Polsce

PROMOCJA
najwyższych standardów etycznych w działalności fundraisingowej

EDUKACJA
w zakresie fundraisingu

Polskie Stowarzyszenie Fundraisingu realizuje swe cele poprzez:
– Organizację szkoleń, staży i konferencji.
– Umożliwienie wymiany doświadczeń pomiędzy fundraiserami w Polsce i za granicą.
– Promocję dobrych praktyk w zakresie fundraisingu i realizacji inicjatyw obywatelskich.
– Działalność wspomagającą technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r.


Statut stowarzyszenia – pobierz TUTAJ


Członkostwo w EFA

Jesteśmy jedyną w Polsce organizacją akredytowaną w European Fundraising Association (EFA).

Do tej pory PSF zorganizowało 12 edycji półrocznego kursu Certfied Fundraiser (CFR), którego 350 absolwentów jest posiadaczami międzynarodowego certyfikatu EFA. Nabór uczestników do 13. edycji rozpocznie się na początku 2022 roku.