Ludzie PSF

Zarząd

Robert Kawałko

Prezes

Inez Jaworska

Wiceprezes, Absolwentka CFR11

Małgorzata Nowicka

Wiceprezes

Michał Twardosz

Wiceprezes, Absolwent CFR11

Ireneusz Dzieszko

Wiceprezes

Robert Kawałko

Prezes

Prezes oraz inicjator Polskiego Stowarzyszenia Fundraisingu. Były wiceprezes Europejskiego Stowarzyszenia Fundraisingu (EFA).  Prezes i założyciel fundacji Polski Instytut Filantropii, twórca idei polskiej kampanii Dobry Testament oraz Kilometry Dobra.Trener fundraisingu, mentor, ekspert ds. zarządzania i PR. Absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz stypendysta Uniwersytetu Fryburskiego w Szwajcarii. Kierował działami marketingu kolejno w dwóch firmach z branży IT, a od 2001 jest fundraiserem organizacji pozarządowych.Prowadzi firmę doradczą specjalizującą się w PR, fundraisingu, szkoleniach i doradzaniu organizacjom. Współtworzył wiele kampanii dobroczynnych i doradzał przy ich wdrażaniu. Jest autorem licznych publikacji na temat fundraisingu i zarządzania organizacjami.

Inez Jaworska

Wiceprezes, Absolwentka CFR11

Fundraiserka i psycholog, absolwentka zawodowego kursu fundraisera CFR11. W Polskiej Akcji Humanitarnej odpowiada kontakty z kluczowymi darczyńcami oraz współtworzenie kampanii fundraisingowo-marketingowych, a także kampanii 1%.

Małgorzata Nowicka

Wiceprezes

Prezes Zarządu Fundacji Instytut Edukacji Pozytywnej. Absolwentka Uniwersytetu Bostońskiego i Uniwersytetu Adama Mickiewicza, ekspert w zakresie komunikacji społecznej i rozwoju edukacji, pedagog z wieloletnim doświadczeniem. Trenerka i nauczycielka psychologii, przedsiębiorczości i kultury w placówkach edukacyjnych, a także trener i coach z wieloletnim doświadczeniem w zarządzaniu, motywowaniu i wdrażaniu innowacji społecznych.

Michał Twardosz

Wiceprezes, Absolwent CFR11

Michał Twardosz to absolwent Stosunków Międzynarodowych w Instytucie Politologii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Wiceprezes zarządu Fundacji Projekt PL i Polskiego Stowarzyszenia Fundraisingu. Członek Polsko-Czeskiego Towarzystwa Naukowego i Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych. Uczestnik kursów amerykańskiego Columbia University, posiada Certificate for Essentials of Program Strategy and Evaluation wydany przez Stanford Center on Philanthropy and Civil Society. Zawodowo fundraiser, edukator i aktywny wolontariusz, który od wielu lat zaangażowany jest w rozwój trzeciego sektora w Polsce. Współpracuje, doradza, a także pomaga w wielu organizacjach pozarządowych, m.in. Ogólnopolskiemu Portalowi DomyDziecka.org. Jest stałym współpracownikiem kilku miesięczników, na łamach których popularyzuje idee filantropii i fundraisingu. W przeszłości związany zawodowo z branżą wydawniczą i startupem FaceUp. W czasie wolnym licencjonowany skoczek spadochronowy metodą static line.

Ireneusz Dzieszko

Wiceprezes

Dziennikarz i vloger. Obecnie realizuje autorski projekt "Wolne Podkarpacie".

Komisja Rewizyjna

Joanna Raczyńska

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej / Absolwentka CFR10

Kamil Nawirski

Członek Komisji Rewizyjnej

Monika Zielińska

Członek Komisji Rewizyjnej

Joanna Raczyńska

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej / Absolwentka CFR10

Joanna od 6 lat jest wiceprezeską Fundacji Lęborskie Hospicjum Stacjonarne. Czynnie uczestniczy w cudownym przedsięwzięciu jakim jest budowa najpiękniejszego, stacjonarnego hospicjum w Pogorzelicach. Jest również certyfikowaną fundraiserką, trenerką i konsultantką fundraisingu.Od 7 lat Joanna zawodowo jest menagerką placówek bankowych. Skutecznie rozwija innych. Dodaje im skrzydeł, by mogli polecieć tam, dokąd chcą i osiągać wyznaczone cele. Kształci leaderów, jest mentorem dla menagerów. W czym czuje się najbardziej skuteczna? Otóż w zarządzaniu zespołem i organizacją oraz zarządzaniu kryzysowym. Pracuje z ludźmi na ich zasobach.

Kamil Nawirski

Członek Komisji Rewizyjnej

Sekretarz Stowarzyszenia Absolwentów Politechniki Wrocławskiej.Kamil jest związany z działalnością społeczną przy Politechnice Wrocławskiej i doradza innym uczelniom. Opiekuje się darczyńcami, którzy fundują stypendia, pomaga firmą we współpracy ze studentami.Przez lata odpowiedzialny za program stypendialny dla studentów z niepełnosprawnością. Od 2017 r. jest opiekunem akcji Nocne Listowanie, w trakcie której uczestnicy piszą odręczne listy z prośbą, o wsparcie funduszu stypendialnego;Koordynator spotkań, konferencji i wydarzeń m.in.: Forum Inżynierów Przyszłości, Festiwal Przedsiębiorczości PWrUP, Piwo Organizacji Studenckich; szkoleniowiec, konsultant i mentor dla studentów zaangażowanych w kołach naukowych, organizacjach i samorządów studenckich.

Monika Zielińska

Członek Komisji Rewizyjnej

Z lubelskim Bractwem Miłosierdzia związana od 2014 roku, funkcję Prezesa Zarządu pełni od 2019 roku. Skończyła studia na Wydziale Ekonomicznym na Kierunku Finanse i Rachunkowość UMCS w Lublinie oraz Studia Wyższe na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie. Od dnia nominowania na Prezesa Zarządu cały czas podnosi swoje kompetencje managerskie – ukończyła Podyplomowe Studia Menadżerskie i MBA w zakresie zarządzania przedsiębiorstwem społecznym, które realizowane były na Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu i  12-miesięczny program edukacyjny Liga NGOs realizowany przez Fundację Życie z Funduszu Sprawiedliwości. Prowadzi również biuro rachunkowe. W Bractwie Miłosierdzia  jest dla ludzi – wysłucha każdego, kto zmaga się z trudną sytuacją i zawsze robi wszystko, by nie pozostawić osoby potrzebujacej bez pomocy. Nie ma dla niej rzeczy niemożliwych, a przywracanie godności ludziom to dla niej najwyższa wartość. Jest członkinią PSF od 2021 roku.

Komisja Etyki

Emilia Walczewska

Przewodnicząca Komisji Etyki / Absolwentka CFR1

Bohdan Aniszczyk

Członek Komisji Etyki

Dominika Langer-Gniłka

Członek Komisji Etyki

Emilia Walczewska

Przewodnicząca Komisji Etyki / Absolwentka CFR1

Absolwentka kursu CFR1, certyfikowana fundraiserka. Kieruje biurem Krakowskiego Oddziału Stowarzyszenia Architektów Rzeczypospolitej Polskiej. Jest organizatorką Konkursu Stypendium Twórcze SARP Oddział Kraków imienia profesora Bohdana Lisowskiego, które miało już 10 edycji.

Bohdan Aniszczyk

Członek Komisji Etyki

Bohdan Aniszczyk umiejętnie połączył karierę fundraisera i menadżera trzeciego sektora z działalnością naukową i publiczną. Był przewodniczącym Rady Miejskiej Wrocławia. Pełnił funkcję przewodniczącego zarządu głównego Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta, został również wielokrotnie odznaczony za swoje wysiłki i starania na rzecz osób ubogich i chorych. Jednocześnie rozwijał on swoją karierę naukową — jako matematyk, który habilitację z tej dziedziny uzyskał w Polskiej Akademii Nauk.

Dominika Langer-Gniłka

Członek Komisji Etyki

Dominika od 12 lat pracuje w Stowarzyszeniu Wiosna, gdzie odpowiada za stabilność finansową organizacji oraz pozyskiwanie funduszy na rozwój SZLACHETNEJ PACZKI i AKADEMII PRZYSZŁOŚCI. Posiada też kilkuletnie doświadczenie pracy w sektorze biznesowym, z którego odeszła w roku 2007, realizując życiowe marzenie rocznej podróży dookoła świata.Certyfikowany Marketer (CIM – Professional Diploma in Marketing), absolwentka Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie (Studia Europejskie). Ukończyła studia podyplomowe z Psychologii Biznesu (Akademia Leona Koźmińskiego) i  Zarządzania Projektami (Wyższa Szkoła Europejska).Swój zawód traktuje jako misję, której zadaniem jest realizacja dobra i celu społecznego organizacji,  by ten nie pozostał,  jak mówi „w sferze marzeń”. Cechami, którymi według niej powinien odznaczać się fundraiser to otwartość na drugiego człowieka, umiejętność słuchania i dobra organizacja własnej pracy. Jak wskazuje – ciągła nauka i doskonalenie samego siebie pozwalają lepiej rozumieć darczyńców i zachęcać ich do zaangażowania,  promowania idei czynienia dobra. Dominika zwraca uwagę, że kluczowe w pracy fundraisera jest myślenie długofalowe i „nie palenie za sobą mostów”. Podkreśla, że zawód fundraisera jest dla tych, którzy nie boją się brania odpowiedzialności i wierzą w misję swojej organizacji – ważne jest bycie autentycznym w tym, do czego się zaprasza. Możliwość spotykania i budowania relacji z darczyńcami, a także poszerzanie własnych horyzontów, to najpiękniejsze doznania z pracy w tym zawodzie. Za swój największy sukces uważa pozyskanie partnera strategicznego dla Akademii Przyszłości – firmy TK Maxx. Na pytanie o typowy dzień z życia fundraisera, odpowiada: „nie mam”, a satysfakcja i radość tych, którym dzięki zebranym środkom, pomogła Szlachetna Paczka oraz Akademia Przyszłości,  to najpiękniejsze efekty jej pracy. Jak zaznacza – najważniejszy jest w życiu balans, gdyż łatwo wpaść w pracoholizm, dlatego w wolnym czasie wybiera aktywne spędzanie czasu z mężem i dziećmi – góry, rowery, żagle, podróże  – to, co pozwala złapać dystans i „zejść na ziemię”.

Pracownicy

Marcin Chmielowski

Dyrektor

Łukasz Pachoń

Specjalista ds. administracji

Marcin Chmielowski

Dyrektor

Doktor filozofii, politolog, organizator inicjatyw pozarządowych. Szkoleniowiec i wykładowca. Z trzecim sektorem związany od ponad dekady, realizuje projekty związane z edukacją i promocją idei, także przy użyciu takich form przekazu jak film dokumentalny. Absolwent Atlas Leadership Academy organizowanej przez ATLAS Network.

Łukasz Pachoń

Specjalista ds. administracji

Absolwent administracji publicznej, opiekuje się księgowością i bieżącymi sprawami administracyjnymi PSF.