Rekrutacja fundraisera

Dysponujemy bardzo dużym doświadczeniem w prowadzeniu procesu rekrutacji fundraiserów, a także doskonałą wiedzą na temat rynku fundraisingu w Polsce. Pomagamy w znalezieniu najlepszych ludzi na to stanowisko pracy. Pomagamy zredagować skuteczne ogłoszenie, wspieramy jego promocję, zapewniamy też współprowadzenie procesu rekrutacji a także doradztwo i mentoring wdrożeniowy nowego pracownika. 

DLA KOGO: Dla organizacji trzeciego sektora poszukujących możliwości zwiększenia swojej stabilności finansowej. 

SKŁADNIKI USŁUGI:

  • pomoc w redakcji ogłoszenia o rekrutacji;
  • publikacja ogłoszenia na stronie https://fundraising.org.pl/praca/ oraz na profilach i grupach FB odwiedzanych przez fundraiserów (łączny zasięg ok. 50 000 odbiorców miesięcznie),
  • ocena zgłoszeń kandydatów i ich selekcja;

przeprowadzenie pierwszego, telefonicznego etapu rekrutacji z wybranymi kandydatami, 

  • udział naszego przedstawiciela w rozmowach kwalifikacyjnych z kandydatami w trybie on-line;
  • pomoc doradcza w redakcji umowy z zatrudnioną osobą oraz w ustaleniu zakresu obowiązków;
  • 3 h mentoringu zdalnego dla nowo zatrudnionego fundraisera.

CZAS TRWANIA: Zależnie od oczekiwań klienta. Przeważnie jednak okres rekrutacji fundraisera wynosi jeden miesiąc.

CENA: 4000 zł brutto

OPCJA DODATKOWA:

  • 20% zniżki od opłaty za udział w 2-dniowym szkoleniu on-line dla fundraisera i wszystkich osób z delegującej go organizacji; 
  • 1000 zł zniżki od opłaty za udział w kursie zawodowych fundraiserów CFR. 
fundraising

Marcin Chmielowski
Dyrektor Polskiego Stowarzyszenia Fundraisingu
m.chmielowski@fundraising.org.pl
+48 698 154 988