Skip to main content

Podczas Walnego Zebrania naszego Stowarzyszenia, które odbyło się 21 maja, wybrane zostały nowe władze statutowe na VII kadencję. Władze PSF-u składają się z:

 • Zarządu, który odpowiada za kierowanie działalnością statutową organizacji, w tym m.in. za opracowywanie strategii rozwoju, pozyskiwanie funduszy na działalność stowarzyszenia oraz promowanie fundraisingu w Polsce; 
 • Komisji Rewizyjnej, która nadzoruje prawidłowość działania zarządu i komisji etyki, a także bada sprawozdania finansowe stowarzyszenia;
 • Komisji Etyki, która  czuwa nad przestrzeganiem przez członków stowarzyszenia kodeksu etyki fundraisingu.

Członkowie Stowarzyszenia zdecydowali, że Robert Kawałko z Krakowa ponownie zostanie wybrany na Prezesa Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Fundraisingu. Wiceprezesami zostali: Jan Łada (Otwock), Maciej Topczewski (Łódź), Agata Wiencis (Poznań).

Komisja Rewizyjna:

 • Kamil Nawirski (Wrocław)
 • Joanna Raczyńska (Lębork)
 • Monika Zielińska (Lublin)

Komisja Etyki:

 • Alena Androsik (Lublin)
 • Katarzyna Konefał (Wrocław)
 • Dominika Langer-Gniłka (Kraków)
 • Maya Olszewska (Kraków)
 • Emilia Walczewska (Kraków)

Nowym władzom gratulujemy i życzymy owocnej pracy!

Jednocześnie dziękujemy ustępującym władzom za dotychczasowe zaangażowanie.

Wszystkich członków zapraszamy do współdziałania.
Niedługo podamy listę projektów, w które możecie się zaangażować!