Skip to main content

Kapitał Żelazny dla NGO

Kapitał żelazny to popularny na całym świecie sposób na zapewnienie finansowego bezpieczeństwa i środków na rozwój. Pieniądze gromadzone w ramach kapitału żelaznego są inwestowane w bezpieczne instrumenty, takie jak obligacje skarbu państwa, metale szlachetne albo nieruchomości. Wypracowany w ten sposób zysk wraca do organizacji i przeznaczany jest na realizację celów statutowych.

W procesie budowy kapitału żelaznego niezbędne jest merytoryczne wsparcie ekspertów znających temat. Oferujemy pomoc w opracowaniu poszczególnych dokumentów, szkoleniu kadry oraz kompleksową obsługę i wspólne przejście przez cały proces budowy kapitału żelaznego.

DLA KOGO:

 • Dla organizacji, która planuje utworzyć kapitał żelazny;
 • Dla organizacji, która już posiada kapitał żelazny, ale chce zwiększyć jego efektywność;
 • Dla prezesów i managerów instytucji trzeciego sektora, którzy chcą zapewnić swojej organizacji finansową stabilność;
 • Dla koordynatorów, fundraiserów i osób odpowiedzialnych za budowę kapitału żelaznego w organizacji;
 • Dla beneficjentów programu PROO 2a.

Nasza propozycja ma budowę modułową pozwalającą na łatwe dostosowanie naszego wsparcia do Państwa potrzeb.

OFERUJEMY:

Moduł I 

 1. Opracowanie studium wykonalności kapitału żelaznego;

Moduł II 

 1. Opracowanie dokumentów administracyjnych niezbędnych w procesie budowy kapitału żelaznego;
 2. Opracowanie strategii zarządzania kapitałem żelaznym;
 3. Opracowanie koncepcji powstania  i dokumentów wewnętrznych organów pomocniczych, np. Rady Kapitału Żelaznego lub Rady Darczyńców;
 4. Opracowanie polityki inwestycyjnej kapitału żelaznego;

Moduł III

 1. Doradztwo;
 2. Mentoring;
 3. Kompleksowe wdrożenie kapitału żelaznego w organizacji:
  1. szkolenie dla pracowników, członków i aktywnych wolontariuszy dot. idei kapitału żelaznego;
  2. szkolenie dla fundraisera/fundraiserów dot. “major donors”;
  3. opracowanie polityki organizacji wobec kapitału żelaznego;
  4. opracowanie ścieżki postępowania zespołu ds. kapitału żelaznego.

CENA:

Moduł I – 15 000 zł

Moduł II – 20 000 zł

Moduł III – 20 000 zł

W przypadku wyboru wszystkich trzech modułów przez jedną organizację cena wynosi 45 000 zł

Bądź na bieżąco!

Zapisz się do naszego newslettera.
Powiadomimy Cię o nowych szkoleniach, promocjach, ciekawych wydarzeniach.