Skip to main content

Misja, wartości i cele

nasza misja

nasze wartości

nasze cele

MISJA
Efektywne działanie dla dobra wspólnego poprzez wspieranie rozwoju fundraisingu w Polsce.
Pragniemy, aby wszystkie polskie organizacje miały fundusze na wypełnianie swej misji i były stabilne finansowo dzięki profesjonalistom odpowiedzialnym za rozwijanie relacji z darczyńcami.
Brak pieniędzy nie może być przeszkodą w czynieniu dobra.

WARTOŚCI
Nasze Stowarzyszenie jest oparte na wartościach: służbie, osobistym zaangażowaniu, wzajemnej pomocy, uczciwości i szacunku.
Zasady etyczne, jakimi się kierujemy wynikają z Międzynarodowej Deklaracji Zasad Etycznych w Fundraisingu z roku 2006, oraz Polskiej Deklaracji Etycznej Fundraisingu uchwalonej w warszawie w roku 2011 podczas I Kongresu Etyki Fundraisingu.

CELE
WSPIERANIE rozwoju zawodowego oraz integracja środowiska fundraiserów w Polsce
PROMOCJA najwyższych standardów etycznych w działalności fundraisingowej
EDUKACJA w zakresie fundraisingu

Polskie Stowarzyszenie Fundraisingu realizuje swe cele poprzez:
– Organizację szkoleń, staży i konferencji.
– Umożliwienie wymiany doświadczeń pomiędzy fundraiserami w Polsce i za granicą.
– Promocję dobrych praktyk w zakresie fundraisingu i realizacji inicjatyw obywatelskich.
– Działalność wspomagającą technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r.

Członkostwo w EFA

Jesteśmy pierwszą w Polsce organizacją akredytowaną w European Fundraising Association (EFA).

Do tej pory PSF zorganizowało 12 edycji półrocznego kursu Certfied Fundraiser (CFR), którego 350 absolwentów jest posiadaczami międzynarodowego certyfikatu EFA.

Misja
Efektywne działanie dla dobra wspólnego poprzez wspieranie rozwoju fundraisingu w Polsce.
Pragniemy, aby wszystkie polskie organizacje miały fundusze na wypełnianie swej misji i były stabilne finansowo dzięki profesjonalistom odpowiedzialnym za rozwijanie relacji z darczyńcami.
Brak pieniędzy nie może być przeszkodą w czynieniu dobra.

WARTOŚCI
Nasze Stowarzyszenie jest oparte na wartościach: służbie, osobistym zaangażowaniu, wzajemnej pomocy, uczciwości i szacunku.
Zasady etyczne, jakimi się kierujemy wynikają z Międzynarodowej Deklaracji Zasad Etycznych w Fundraisingu z roku 2006, oraz Polskiej Deklaracji Etycznej Fundraisingu uchwalonej w warszawie w roku 2011 podczas I Kongresu Etyki Fundraisingu.

CELE
WSPIERANIE rozwoju zawodowego oraz integracja środowiska fundraiserów w Polsce
PROMOCJA najwyższych standardów etycznych w działalności fundraisingowej
EDUKACJA w zakresie fundraisingu

Polskie Stowarzyszenie Fundraisingu realizuje swe cele poprzez:
– Organizację szkoleń, staży i konferencji.
– Umożliwienie wymiany doświadczeń pomiędzy fundraiserami w Polsce i za granicą.
– Promocję dobrych praktyk w zakresie fundraisingu i realizacji inicjatyw obywatelskich.
– Działalność wspomagającą technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r.

Bądź na bieżąco!

Zapisz się do naszego newslettera.
Powiadomimy Cię o nowych szkoleniach, promocjach, ciekawych wydarzeniach.