Skip to main content

Zostań członkiem

FORMULARZ DLA CZŁONKÓW INDYWIDUALNYCH

Formularz zgłoszeniowy - członkostwo indywidualne
 *
 *
Zgoda *
Zgoda *
Klauzula Informacyjna

Informujemy, że:

1. Administratorem danych osobowych zawartych w Deklaracji Członkowskiej jest Polskie Stowarzyszenie Fundraisingu z siedzibą w Krakowie 31-009 przy ul. Szewskiej 20/4. Z administratorem można skontaktować się poprzez adres email: psf@fundraising.org.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora.

2. Podane dane będą przetwarzane w celach związanych z członkostwem w Polskim Stowarzyszeniem Fundraisingu, jak również w celach archiwalnych, informacyjnych, dowodowych, oraz marketingu i promocji własnych produktów i usług. Przetwarzanie danych jest niezbędne do realizacji zadań Polskiego Stowarzyszenia Fundraisingu. Podstawę prawną przetwarzania danych stanowi art. 6 RODO.

3. Administrator zobowiązany jest do udzielenia dostępu do treści danych złożonych w deklaracji. Osobie, która złożyła deklarację członkowską przysługuje także prawo do sprostowania tych danych, ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, ich przenoszenia, wniesienia sprzeciwu, do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem do ich przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

4. Osobie, która złożyła deklarację członkowską, przysługuje również prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego ochronę danych osobowych.

5. W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z administratorem danych lub z inspektorem ochrony danych. Dane kontaktowe wskazane są wyżej.

6. Podanie danych osobowych w związku z członkostwem jest dobrowolne, ale konieczne dla ich przetwarzania.

Klauzule zgody:
Zgoda na przetwarzanie danych *
Zgoda na przesyłanie informacji *
Podanie zostanie rozpatrzone przez Zarząd i Komisję Etyki PSF – o decyzji Kandydat zostanie powiadomiony w ciągu 7 dni od najbliższego posiedzenia Zarządu.