Skip to main content

Etyka

Etyka w fundraisingu to bardzo ważny aspekt tego zawodu. Polskie Stowarzyszenie Fundraisingu opiera swoje standardy etyczne na Międzynarodowej Deklaracji Zasad Etycznych w Fundraisingu oraz Polskiej Deklaracji Etycznej Fundraisingu.

W roku 2007 PSF zostało przyjęte do Europejskiego Stowarzyszenia Fundraisingu (EFA) i zostało sygnatariuszem Międzynarodowej Deklaracji Zasad Etycznych w Fundraisingu, która została uchwalona i ogłoszona na spotkaniu w Noordwijkerhout (Holandia) przez zawodowe organizacje fundraiserów z 24 krajów.

 

POBIERZ

Polska Deklaracja Etycznej Fundraisingu została uchwalonej w Warszawie w roku 2011 podczas I Kongresu Etyki Fundraisingu.

Polska Deklaracja Etyczna Fundraisingu

POBIERZ

Masz pytanie natury etycznej? Zadaj je poprzez formularz:

Etyka formularz