Etyka

Nasze Stowarzyszenie jest oparte na następujących wartościach: SŁUŻBA, OSOBISTE ZAANGAŻOWANIE, WZAJEMNA POMOC, UCZCIWOŚĆ i SZACUNEK.

W roku 2007 PSF zostało przyjęte do Europejskiego Stowarzyszenia Fundraisingu (EFA) i zostało sygnatariuszem Międzynarodowej Deklaracji Zasad Etycznych w Fundraisingu, która została uchwalona i ogłoszona na spotkaniu w Noordwijkerhout (Holandia) przez zawodowe organizacje fundraiserów z 24 krajów.

Zasady etyczne PSF wynikają również z Polskiej Deklaracji Etycznej Fundraisingu – uchwalonej w Warszawie w roku 2011 podczas I Kongresu Etyki Fundraisingu.