Skip to main content

LUDZIE PSF

Zarząd

Robert Kawałko

Prezes

Robert Kawałko

Prezes

Prezes oraz inicjator Polskiego Stowarzyszenia Fundraisingu. Były wiceprezes Europejskiego Stowarzyszenia Fundraisingu (EFA). Prezes i założyciel fundacji Polski Instytut Filantropii, twórca idei polskiej kampanii Dobry Testament oraz Kilometry Dobra.Trener fundraisingu, mentor, ekspert ds. zarządzania i PR. Absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz stypendysta Uniwersytetu Fryburskiego w Szwajcarii. Kierował działami marketingu kolejno w dwóch firmach z branży IT, a od 2001 jest fundraiserem organizacji pozarządowych.Prowadzi firmę doradczą specjalizującą się w PR, fundraisingu, szkoleniach i doradzaniu organizacjom. Współtworzył wiele kampanii dobroczynnych i doradzał przy ich wdrażaniu. Jest autorem licznych publikacji na temat fundraisingu i zarządzania organizacjami.

Agnieszka Wołodko

Wiceprezes

Agnieszka Wołodko

Wiceprezes

Pierwszy fundraiser w pogotowiu ratunkowym w Polsce. Posiada doświadczenie w projektach fundraisingowych, pozyskiwaniu środków zewnętrznych i organizowaniu akcji charytatywnych. Ma ponad 11-letnie doświadczenie w pracy w branży farmaceutycznej oraz we współpracy z instytucjami medycznymi. Współorganizatorka Pierwszego Europejskiego Forum Ratownictwa Medycznego. Panelistka podczas wydarzeń z zakresu ochrony zdrowia. Inicjatorka Akcji „Wspieram Pogotowie” oraz współorganizatorka pierwszej w Polsce akcji „Wolontariat w Pogotowiu”. Ratowniczka KPP. Z wykształcenia kulturoznawca. Prywatnie mama dwójki dzieci i miłośniczka wycieczek górskich. Absolwentka kursu CFR13, certyfikowany fundraiser, członkini PSF od roku 2022.

Jerzy Mika

Wiceprezes

Jerzy Mika

Wiceprezes

Wykładowca i trener. Związany z organizacjami i instytucjami społecznymi od wielu lat. Redaktor podręcznika Fundraising. Teoria i praktyka. Współpracownik i organizator stowarzyszeń przedsiębiorców. Wdrażał kształcenie naprzemienne w środowisku przemysłowym oraz akademickim w Polsce.

Komisja Rewizyjna

Joanna Raczyńska

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej / Absolwentka CFR10

Joanna Raczyńska

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej / Absolwentka CFR10

Joanna od 6 lat jest wiceprezeską Fundacji Lęborskie Hospicjum Stacjonarne. Czynnie uczestniczy w cudownym przedsięwzięciu jakim jest budowa najpiękniejszego, stacjonarnego hospicjum w Pogorzelicach. Jest również certyfikowaną fundraiserką, trenerką i konsultantką fundraisingu.Od 7 lat Joanna zawodowo jest menagerką placówek bankowych. Skutecznie rozwija innych. Dodaje im skrzydeł, by mogli polecieć tam, dokąd chcą i osiągać wyznaczone cele. Kształci leaderów, jest mentorem dla menagerów. W czym czuje się najbardziej skuteczna? Otóż w zarządzaniu zespołem i organizacją oraz zarządzaniu kryzysowym. Pracuje z ludźmi na ich zasobach.

Kamil Nawirski

Członek Komisji Rewizyjnej

Kamil Nawirski

Członek Komisji Rewizyjnej

Sekretarz Stowarzyszenia Absolwentów Politechniki Wrocławskiej.Kamil jest związany z działalnością społeczną przy Politechnice Wrocławskiej i doradza innym uczelniom. Opiekuje się darczyńcami, którzy fundują stypendia, pomaga firmą we współpracy ze studentami.Przez lata odpowiedzialny za program stypendialny dla studentów z niepełnosprawnością. Od 2017 r. jest opiekunem akcji Nocne Listowanie, w trakcie której uczestnicy piszą odręczne listy z prośbą, o wsparcie funduszu stypendialnego;Koordynator spotkań, konferencji i wydarzeń m.in.: Forum Inżynierów Przyszłości, Festiwal Przedsiębiorczości PWrUP, Piwo Organizacji Studenckich; szkoleniowiec, konsultant i mentor dla studentów zaangażowanych w kołach naukowych, organizacjach i samorządów studenckich.

Monika Zielińska

Członkini Komisji Rewizyjnej

Monika Zielińska

Członkini Komisji Rewizyjnej

Z lubelskim Bractwem Miłosierdzia związana od 2014 roku, funkcję Prezesa Zarządu pełni od 2019 roku. Skończyła studia na Wydziale Ekonomicznym na Kierunku Finanse i Rachunkowość UMCS w Lublinie oraz Studia Wyższe na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie. Od dnia nominowania na Prezesa Zarządu cały czas podnosi swoje kompetencje managerskie – ukończyła Podyplomowe Studia Menadżerskie i MBA w zakresie zarządzania przedsiębiorstwem społecznym, które realizowane były na Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu i 12-miesięczny program edukacyjny Liga NGOs realizowany przez Fundację Życie z Funduszu Sprawiedliwości. Prowadzi również biuro rachunkowe. W Bractwie Miłosierdzia jest dla ludzi – wysłucha każdego, kto zmaga się z trudną sytuacją i zawsze robi wszystko, by nie pozostawić osoby potrzebujacej bez pomocy. Nie ma dla niej rzeczy niemożliwych, a przywracanie godności ludziom to dla niej najwyższa wartość. Jest członkinią PSF od 2021 roku.

Komisja Etyki

Emilia Walczewska

Przewodnicząca Komisji Etyki / Absolwentka CFR1

Emilia Walczewska

Przewodnicząca Komisji Etyki / Absolwentka CFR1

Absolwentka kursu CFR1, certyfikowana fundraiserka. Kieruje biurem Krakowskiego Oddziału Stowarzyszenia Architektów Rzeczypospolitej Polskiej. Jest organizatorką Konkursu Stypendium Twórcze SARP Oddział Kraków imienia profesora Bohdana Lisowskiego, które miało już 10 edycji.

Bohdan Aniszczyk

Członek Komisji Etyki

Bohdan Aniszczyk

Członek Komisji Etyki

Bohdan Aniszczyk umiejętnie połączył karierę fundraisera i menadżera trzeciego sektora z działalnością naukową i publiczną. Był przewodniczącym Rady Miejskiej Wrocławia. Pełnił funkcję przewodniczącego zarządu głównego Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta, został również wielokrotnie odznaczony za swoje wysiłki i starania na rzecz osób ubogich i chorych. Jednocześnie rozwijał on swoją karierę naukową — jako matematyk, który habilitację z tej dziedziny uzyskał w Polskiej Akademii Nauk.

Dominika Langer-Gniłka

Członek Komisji Etyki

Dominika Langer-Gniłka

Członek Komisji Etyki

Dominika od 12 lat pracuje w Stowarzyszeniu Wiosna, gdzie odpowiada za stabilność finansową organizacji oraz pozyskiwanie funduszy na rozwój SZLACHETNEJ PACZKI i AKADEMII PRZYSZŁOŚCI. Posiada też kilkuletnie doświadczenie pracy w sektorze biznesowym, z którego odeszła w roku 2007, realizując życiowe marzenie rocznej podróży dookoła świata.Certyfikowany Marketer (CIM – Professional Diploma in Marketing), absolwentka Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie (Studia Europejskie). Ukończyła studia podyplomowe z Psychologii Biznesu (Akademia Leona Koźmińskiego) i Zarządzania Projektami (Wyższa Szkoła Europejska).Swój zawód traktuje jako misję, której zadaniem jest realizacja dobra i celu społecznego organizacji, by ten nie pozostał, jak mówi „w sferze marzeń”. Cechami, którymi według niej powinien odznaczać się fundraiser to otwartość na drugiego człowieka, umiejętność słuchania i dobra organizacja własnej pracy. Jak wskazuje – ciągła nauka i doskonalenie samego siebie pozwalają lepiej rozumieć darczyńców i zachęcać ich do zaangażowania, promowania idei czynienia dobra. Dominika zwraca uwagę, że kluczowe w pracy fundraisera jest myślenie długofalowe i „nie palenie za sobą mostów”. Podkreśla, że zawód fundraisera jest dla tych, którzy nie boją się brania odpowiedzialności i wierzą w misję swojej organizacji – ważne jest bycie autentycznym w tym, do czego się zaprasza. Możliwość spotykania i budowania relacji z darczyńcami, a także poszerzanie własnych horyzontów, to najpiękniejsze doznania z pracy w tym zawodzie. Za swój największy sukces uważa pozyskanie partnera strategicznego dla Akademii Przyszłości – firmy TK Maxx. Na pytanie o typowy dzień z życia fundraisera, odpowiada: „nie mam”, a satysfakcja i radość tych, którym dzięki zebranym środkom, pomogła Szlachetna Paczka oraz Akademia Przyszłości, to najpiękniejsze efekty jej pracy. Jak zaznacza – najważniejszy jest w życiu balans, gdyż łatwo wpaść w pracoholizm, dlatego w wolnym czasie wybiera aktywne spędzanie czasu z mężem i dziećmi – góry, rowery, żagle, podróże – to, co pozwala złapać dystans i „zejść na ziemię”.

Pracownicy

Agnieszka Jendrzejczak

Specjalista ds. administracji

Agnieszka Jendrzejczak

Specjalista ds. administracji

Wieloletni pracownik III sektora w zakresie administracji, koordynacji programów. Specjalizuje się kompleksową organizacją procesów back office.

Rafał Kiciński

Manager ds. komunikacji

Rafał Kiciński

Manager ds. komunikacji

Specjalizuje się w wizualizowaniu wariantów działania marek podczas budowy efektywnych modeli biznesowych. Obmyśla strategię foresight’ową wyróżniającą firmę na tle konkurencji oraz przewiduje wahania na rynkach lokalnych i globalnych. Prowadzi niepowtarzalną narrację marek tak, aby były bardziej lubiane i zauważalne przez odbiorców.

Kamila Makarewicz

Specjalista ds. komunikacji

Kamila Makarewicz

Specjalista ds. komunikacji

Lubi wyzwania i stawia na rozwój. Jest grafikiem z pięcioletnim doświadczeniem, zdobytym podczas studiów i pracy. Specjalizuje się w projektowaniu graficznym, fotografii i budowaniu wizerunku marek. Aktywnie uczestniczy w różnych wydarzeniach, łącząc swoją kreatywność i wiedzę z efektywną współpracą. Rozwija się w obszarach public relations, ucząc się nowoczesnych strategii marketingowych.

Beata Motyka

Manager ds. sprzedaży i marketingu

Beata Motyka

Manager ds. sprzedaży i marketingu