15. Międzynarodowa Konferencja Fundraisingu

15. Międzynarodowa Konferencja Fundraisingu

Hasło tegorocznej konferencji to „Smart Fundraising” – będziemy poszukiwać sposobów na niższe koszty i większe przychody, na sprawniejszą organizację pracy i lepsze godzenie jej z życiem prywatnym. Najważniejsze będzie jednak to, co jest „smart” w oczach naszych darczyńców. Wspaniałym dowodem szacunku do naszej pracy jest fakt, że tegoroczna konferencja odbywa się w salach Allegro, które zaprosiło nas do siebie, a także pokryło część kosztów organizacji wydarzenia.

Konferencja odbędzie się w czwartek 16 listopada w godz. 9:00 do 17:00 w Warszawie, w salach konferencyjnych Allegro, skąd będzie prowadzona transmisja na żywo.

Program konferencji dostępny na stronie:
15kf.fundraising.org.pl

Zapisz się za pomocą formularza:
15kf.fundraising.org.pl/formularz-zapisu