Fundraiserzy – liderzy NGO

BEZPŁATNE szkolenie „Fundraiserzy – liderzy NGO” polega na podniesieniu kompetencji 24 liderów inicjatyw i organizacji obywatelskich poprzez wsparcie doradczo-szkoleniowego w zakresie fundraisingu. Celem jest stworzenie koalicji liderów, którzy będą wspólnie pracować, zdobywać wiedzę i animować lokalne środowiska, angażując i aktywizując ich otoczenie, w tym środowiska biznesowe i samorządy lokalne oraz regionalne.
Wszystkie szczegółowe informacje znajdują się na https://fio.fundraising.org.pl/
Gdzie i kiedy będą odbywać się szkolenia?
30.09 – 2.10.2020 r. – I sesja szkoleniowa – Warszawa
27-28.10.2020 r. – II sesja szkoleniowa – Warszawa
Kto może wziąć udział?
Uczestnikami będą 2-osobowe reprezentacje organizacji lub inicjatyw lokalnych. Grupa będzie składać się z 24 liderów, którzy mają potencjał wystarczający do przyjęcia i wdrożenia wiedzy z zakresu fundraisingu.
Jakie są zasady uczestnictwa?
Kryterium uczestnictwa w szkoleniu jest wzięcie udziału w konkursie na najlepszy plan wdrożenia wiedzy fundraisingowej. Przed zakwalifikowaniem plany będą oceniane pod kątem wykonalności, wpływu na rozwój społeczności lokalnej, zaangażowanie wolontariatu i budowanie partnerstw z biznesem i samorządem. Plan należy przesłać do 7 dni po rejestracji uczestnictwa. Szablon planu wdrożeniowego ułatwi zawarcie najważniejszych elementów.

Rekrutacja
Jeśli chcesz zaangażować się w fundraising w praktyce, czyli poprzez wiedzę i doświadczenie, pracując w zespole pod kierunkiem mentora, zrealizować kampanię zbierania funduszy dla swojej organizacji, to szkolenie jest właśnie dla Ciebie!
Warunkiem kwalifikacji jest stworzenie planu wdrożenia wiedzy fundraisingowej. Plan powinien być realny do wykonania. Warto skupić się na wpływie rozwoju społeczności lokalnej, zaangażowanie wolontariatu i budowaniu partnerstwa z biznesem i samorządem. W pisaniu planu wdrożeniowego pomoże szablon. Plan należy przesłać do 7 dni po rejestracji na adres: szkolenia@fundraising.org.pl
Rekrutacja na szkolenie trwa do 14.09.2020 r.

Szczegóły na: https://fio.fundraising.org.pl/