Historia PSF

NASZE SUKCESY

1. Włączenie Polski do międzynarodowej wspólnoty fundraiserów i reprezentowanie jej w świecie.

2. Wypromowanie w Polsce terminu „fundraising”, który po 14 latach naszych działań stał się powszechnie znany i występuje nawet w dokumentach rządowych.

3. Wprowadzenie zawodu fundraisera na urzędową listę zawodów wykonywanych w Polsce (występuje pod nazwą „specjalista ds. pozyskiwania funduszy”).

4. Zorganizowanie w latach 2007-2015 11 dorocznych Międzynarodowych Konferencji Fundraisingu, w których wzięło udział 1400 osób.

5. Wydanie Podręcznika Fundraisingu w nakładzie 1500 egz. oraz publikacja licznych artykułów w Magazynie Fundraising.

6. Zorganizowanie 9 edycji półrocznego kursu Certfied Fundraiser (CFR), którego 300 absolwentów jest posiadaczami międzynarodowego certyfikatu EFA (jesteśmy jedyną w Polsce organizacją akredytowaną w EFA).

7. Przeszkolenie ponad 6000 osób na kursach trwających od 1 do 3 dni.

8. Udzielenie ponad 3000 godzin konsultacji z zakresu fundraisingu organizacjom pozarządowym.

9. Wypracowanie autorskiej, bardzo wysoko ocenianej metody kształcenia fundraiserów, inspirowanej wiedzą z całego świata zaadaptowaną do polskich realiów.

10. Realizacja kilkudziesięciu projektów edukacyjnych o wartości ponad 4 mln zł.

11. Wkład w rozwój fundraisingu w kilkunastu krajach świata – dzięki dzieleniu się doświadczeniem i partnerskim relacjom z narodowymi organizacjami fundraiserów.

NASZA HISTORIA

Inspiracją do powstania Polskiego Stowarzyszenia Fundraisingu był udział Roberta Kawałko i Marty Foryś (inicjatorów powstania PSF) – na I Hemisferycznym Kongresie Fundraisingu w Mexico City w roku 2005. Tam zostały nawiązane relacje z liderami największych organizacji fundraiserów z całego świata i tam zapadła decyzja o powołaniu PSF, co stało się faktem 28.01.2006 roku.

Od samego początku istnienia Stowarzyszenie było silnie związane z międzynarodowym środowiskiem fundraiserów, dzięki czemu uzyskaliśmy dostęp do najlepszej wiedzy z obszaru fundraisingu oraz działalności trzeciego sektora w innych krajach.

Jesienią 2006 roku odbyła się w Krakowie I Międzynarodowa Konferencja Fundraisingu w Polsce, na którą zaprosiliśmy wykładowców z USA, Wielkiej Brytanii i Niemiec, i w której wzięło udział ponad 120 uczestników. Konferencja ta miała do dzisiaj 11 edycji, uczestniczyło w nich łącznie ponad 1400 osób ucząc się od ekspertów m.in. z Francji, Szwajcarii, Japonii, Argentyny czy Norwegii.

W roku 2007 PSF zostało przyjęte do Europejskiego Stowarzyszenia Fundraisingu (EFA – www.efa-net.eu) i zostało sygnatariuszem Międzynarodowej Deklaracji Zasad Etycznych w Fundraisingu, która została uchwalona i ogłoszona na spotkaniu w Noordwijkerhout (Holandia) przez zawodowe organizacje fundraiserów z 24 krajów.

Prezes PSF został też wybrany w roku 2009 wiceprezesem EFA i był nim aż do roku 2015.

W roku 2008 uruchomiliśmy pierwszą Szkołę Trenerów Fundraisingu w Kamieniu Śląskim. Był to bardzo udany projekt, kurs ukończyło 16 absolwentów, z których połowa jest do dziś aktywnymi trenerami.

W ciągu 14 lat swojego istnienia PSF zrealizowało liczne projekty dofinansowane m.in. z FIO, programów unijnych, regionalnych i dotacji samorządów, o łącznej wartości ponad 4 mln zł.

W latach 2013-14 braliśmy udział w projekcie wdrażania fundraisingu na Węgrzech, jako partnerzy organizacji z Austrii, Czech i Węgier, w ramach programu Leonardo da Vinci.

Liczba członków PSF w roku 2014 osiągnęła poziom 300.

Ważnym momentem było wydanie w roku 2016 podręcznika „Fundraising – teoria i praktyka”. Książka ta zawiera instrukcje wdrażania fundraisingu, listę metod zbierania pieniędzy oraz case studies opisane przez autorów, którzy je realizowali.

PSF wydało 4 numery Magazynu Fundraising, który upowszechnia dokonania polskich fundraiserów. Wydaliśmy też polski przekład bestselleru Marka Pitmana „Proś odważnie”.

Rozwijamy nadal relacje międzynarodowe z fundraiserami. Nasi członkowie regularnie bywają na konferencjach zagranicznych : w Holandii, na Słowacji, w Wielkiej Brytanii czy w USA, zaś wykładowcy z PSF występowali z wykładami m.in. w Izraelu, Gruzji, Japonii, na Słowacji, Węgrzech i w Czechach. Współpraca ta zaowocowała również przeniesieniem niektórych pomysłów zagranicznych na grunt polski – np. w roku 2015 dzięki inspiracjom z 16 krajów PSF zainaugurował polską kampanię testamentową „Dobry Testament”, która zachęca Polaków do pisania testamentów i sporządzania przy tej okazji zapisów testamentowych dla organizacji społecznych.

W PSF narodziła się też kampania „Kilometry Dobra”, która jest obecnie prowadzona przez Polski Instytut Filantropii – fundację wyrosłą z PSF, której misją jest kształtowanie postaw filantropijnych
w społeczeństwie.

Członkowie PSF działają lokalnie pod szyldem Klubów Fundraisera, spotykają się one nieregularnie i wymieniają doświadczenia nabyte w działaniu. Służy to integracji środowiska oraz rozwojowi zawodowemu. Aktywnym klubem jest obecnie klub poznański.

Rok 2019 przyniósł bardzo ważne rozszerzenie zasięgu działań PSF: w partnerstwie z Fundacją Instytut Edukacji Pozytywnej przeprowadziliśmy wstępne szkolenia fundraisingowe dla 300 dyrektorów, nauczycieli i przedstawicieli rad rodziców z ponad 200 szkół podstawowych i średnich w całej Polsce. Trenerzy PSF zostali przyjęci w wielu szkołach z entuzjazmem i obecnie trwają prace nad systemowym wdrożeniem praktyk fundraisingowych w szkołach, we współpracy z Ministerstwem Edukacji Narodowej.

Od lutego 2020 roku trwają przygotowania i rekrutacja do 10. edycji kursu Certified Fund Raiser (CFR), który rozpocznie się w maju, oraz do jesiennej konferencji, którą przygotowujemy dla 150 uczestników.