Historia PSF

NASZE SUKCESY

1. Włączenie Polski do międzynarodowej wspólnoty fundraiserów i reprezentowanie jej w świecie.

2. Wypromowanie w Polsce terminu „fundraising”, który po 14 latach naszych działań stał się powszechnie znany i występuje nawet w dokumentach rządowych.

3. Wprowadzenie zawodu fundraisera na urzędową listę zawodów wykonywanych w Polsce (występuje pod nazwą „specjalista ds. pozyskiwania funduszy”).

4. Zorganizowanie w latach 2007-2020 12 Międzynarodowych Konferencji Fundraisingu, w których wzięło udział około 1700 osób.

5. Wydanie Podręcznika Fundraisingu w nakładzie 1500 egz. oraz publikacja licznych artykułów w Magazynie Fundraising.

6. Zorganizowanie 9 edycji półrocznego kursu Certfied Fundraiser (CFR), którego 300 absolwentów jest posiadaczami międzynarodowego certyfikatu EFA (jesteśmy jedyną w Polsce organizacją akredytowaną w EFA).

7. Przeszkolenie ponad 6000 osób na kursach trwających od 1 do 3 dni.

8. Udzielenie ponad 3000 godzin konsultacji z zakresu fundraisingu organizacjom pozarządowym.

9. Wypracowanie autorskiej, bardzo wysoko ocenianej metody kształcenia fundraiserów, inspirowanej wiedzą z całego świata zaadaptowaną do polskich realiów.

10. Realizacja kilkudziesięciu projektów edukacyjnych o wartości ponad 4 mln zł.

11. Wkład w rozwój fundraisingu w kilkunastu krajach świata – dzięki dzieleniu się doświadczeniem i partnerskim relacjom z narodowymi organizacjami fundraiserów.

NASZA HISTORIA

Inspiracją do powstania Polskiego Stowarzyszenia Fundraisingu był udział Roberta Kawałko i Marty Foryś (inicjatorów powstania PSF) – na I Hemisferycznym Kongresie Fundraisingu w Mexico City w roku 2005. Tam zostały nawiązane relacje z liderami największych organizacji fundraiserów z całego świata i tam zapadła decyzja o powołaniu PSF, co stało się faktem 28.01.2006 roku.

Od samego początku istnienia Stowarzyszenie było silnie związane z międzynarodowym środowiskiem fundraiserów, dzięki czemu uzyskaliśmy dostęp do najlepszej wiedzy z obszaru fundraisingu oraz działalności trzeciego sektora w innych krajach.

Jesienią 2006 roku odbyła się w Krakowie I Międzynarodowa Konferencja Fundraisingu w Polsce, na którą zaprosiliśmy wykładowców z USA, Wielkiej Brytanii i Niemiec, i w której wzięło udział ponad 120 uczestników. Konferencja ta miała do dzisiaj 12 edycji, w których łącznie uczestniczyło ponad 1400 osób, ucząc się od ekspertów z Francji, Szwajcarii, Japonii, Argentyny czy Norwegii.

W roku 2007 PSF zostało przyjęte do Europejskiego Stowarzyszenia Fundraisingu (EFA – www.efa-net.eu) i zostało sygnatariuszem Międzynarodowej Deklaracji Zasad Etycznych w Fundraisingu, która została uchwalona i ogłoszona na spotkaniu w Noordwijkerhout (Holandia) przez zawodowe organizacje fundraiserów z 24 krajów.

Prezes PSF został też wybrany w roku 2009 wiceprezesem EFA i był nim aż do roku 2015.

W roku 2008 uruchomiliśmy pierwszą Szkołę Trenerów Fundraisingu w Kamieniu Śląskim. Był to bardzo udany projekt. Kurs ukończyło 16 absolwentów, z których połowa jest do dziś aktywnymi trenerami. Kolejna edycja odbyła się w 2020 roku i również okazała się sukcesem.

W ciągu 15 lat swojego istnienia PSF zrealizowało liczne projekty dofinansowane m.in. z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich, Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich oraz programów unijnych, regionalnych i samorządowych, o łącznej wartości ponad 4 mln zł.

W latach 2013-14 braliśmy udział w projekcie wdrażania fundraisingu na Węgrzech, jako partnerzy organizacji z Austrii, Czech i Węgier, w ramach programu Leonardo da Vinci.

Liczba członków PSF w roku 2014 osiągnęła poziom 300 osób.

Ważnym momentem było wydanie w roku 2016 podręcznika „Fundraising – teoria i praktyka”. Książka ta zawiera instrukcje wdrażania fundraisingu, listę metod zbierania pieniędzy oraz case studies opisane przez autorów, którzy je realizowali.

PSF wydało 4 numery Magazynu Fundraising, który upowszechnia dokonania polskich fundraiserów. Wydaliśmy też polski przekład bestselleru Marka Pitmana pt. „Proś odważnie”.

Nadal rozwijamy relacje międzynarodowe z fundraiserami. Nasi członkowie regularnie bywają na konferencjach zagranicznych: w Holandii, na Słowacji, w Wielkiej Brytanii czy w USA, zaś wykładowcy z PSF występowali z wykładami m.in. w Izraelu, Gruzji, Japonii, na Słowacji, Węgrzech i w Czechach. Współpraca ta zaowocowała również przeniesieniem niektórych pomysłów zagranicznych na grunt polski – np. w roku 2015 dzięki inspiracjom z 16 krajów, PSF zainaugurował polską kampanię testamentową „Dobry Testament”, która zachęca Polaków do pisania testamentów i sporządzania przy tej okazji zapisów testamentowych dla organizacji społecznych.

W PSF narodziła się też kampania „Kilometry Dobra”, która jest obecnie prowadzona przez Polski Instytut Filantropii – fundację wyrosłą z PSF, której misją jest kształtowanie postaw filantropijnych
w społeczeństwie.

Członkowie PSF działają lokalnie pod szyldem Klubów Fundraisera, spotykają się one nieregularnie i wymieniają doświadczenia nabyte w działaniu. Służy to integracji środowiska oraz rozwojowi zawodowemu. Aktywnym klubem jest obecnie klub poznański.

Rok 2019 przyniósł bardzo ważne rozszerzenie zasięgu działań PSF: w partnerstwie z Fundacją Instytut Edukacji Pozytywnej przeprowadziliśmy wstępne szkolenia fundraisingowe dla 300 dyrektorów, nauczycieli i przedstawicieli rad rodziców z ponad 200 szkół podstawowych i średnich w całej Polsce. Trenerzy PSF zostali przyjęci w wielu szkołach z entuzjazmem i obecnie trwają prace nad systemowym wdrożeniem praktyk fundraisingowych w szkołach, we współpracy z Ministerstwem Edukacji Narodowej.

20 listopada 2020 roku odbyła się 12. Międzynarodowa Konferencja Fundraisingu. Wydarzenie, które odbyło się online, okazało się wielkim sukcesem. Przed ekranami komputerów zgromadziło się około trzystu uczestników. Wśród prelegentów znaleźli się specjaliści z Polski, Izraela, Kanady i USA. W 2020 roku reaktywowaliśmy Zawodowy Kurs Fundraisera CFR. Planujemy, aby w 2021 roku odbyły się dwie edycje tego kursu.