Skip to main content

Historia PSF

POCZĄTKI PSF

Inspiracją do powstania Polskiego Stowarzyszenia Fundraisingu był I Hemisferyczny Kongres Fundraisingu w Mexico City w 2005 r. Wzięli w nim udział Robert Kawałko i Marta Foryś, późniejsi inicjatorzy powstania PSF. Na kongresie zostały nawiązane relacje z liderami największych organizacji fundraiserów z całego świata i tam zapadła decyzja o powołaniu do życia PSF, które założyliśmy 28.01.2006 roku.

Od początku swojego istnienia Stowarzyszenie jest silnie związane z międzynarodowym środowiskiem fundraiserów, co umożliwia dostęp do najlepszych źródeł wiedzy o fundraisingu i działalności trzeciego sektora w innych krajach.

W pierwszych latach otrzymaliśmy dużą pomoc od naszych kolegów z Association of Fundraising Professionals z USA, z którymi do dziś łączą nas partnerskie relacje. Naszą mentorką była w tamtych czasach Paulette Maehara, ówczesna prezeska AFP.

Jesienią 2006 roku odbyła się w Krakowie I Międzynarodowa Konferencja Fundraisingu w Polsce, na którą zaprosiliśmy wykładowców z USA, Wielkiej Brytanii i Niemiec, i w której wzięło udział ponad 120 uczestników. Konferencja ta miała do dzisiaj 12 edycji, w których łącznie uczestniczyło ponad 1400 osób, które uczyły się od ekspertów z USA i Kanady, Francji, Szwajcarii, Japonii, Argentyny czy Norwegii.

W roku 2006 PSF zostało przyjęte do Europejskiego Stowarzyszenia Fundraisingu i zostało sygnatariuszem Międzynarodowej Deklaracji Zasad Etycznych w Fundraisingu, która została uchwalona i ogłoszona na spotkaniu w Noordwijkerhout (Holandia) przez zawodowe organizacje fundraiserów z 24 krajów.

Również w roku 2009 Prezes PSF został wybrany wiceprezesem EFA i był nim aż do roku 2015.

W roku 2008 uruchomiliśmy pierwszą Szkołę Trenerów Fundraisingu w Kamieniu Śląskim. Kurs ukończyło 16 absolwentów, z których część jest do dziś aktywnymi trenerami. Kolejna edycja Szkoły odbyła się w 2020 roku i zaowocowała zwiększeniem zespołu o 15 trenerów.

PROMOCJA I ROZWÓJ FUNDRAISINGU W POLSCE

Na przestrzeni 16 lat istnienia PSF zrealizowało wiele projektów o łącznej wartości ponad 7 mln zł, dofinansowanych m.in. z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich, Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich oraz programów unijnych, regionalnych i samorządowych, dzięki czemu większość naszych absolwentów mogła wziąć udział w szkoleniach i skorzystać z konsultacji bezpłatnie.

Liczba członków PSF w roku 2014 przekroczyła 300.

Ważnym momentem było wydanie w roku 2016 podręcznika „Fundraising – teoria i praktyka”. Książka ta zawiera instrukcje wdrażania fundraisingu, listę metod zbierania pieniędzy oraz case studies opisane przez autorów, którzy je realizowali.

PSF wydało 4 numery Magazynu Fundraising, który upowszechnia dokonania polskich fundraiserów. Wydaliśmy też polski przekład bestselleru Marka Pitmana pt. „Proś odważnie”.

W PSF narodziły się też kampanie dobroczynne „Kilometry Dobra” i „Dobry Testament„, które są obecnie prowadzone przez Polski Instytut Filantropii – fundację wyrosłą z PSF, mającą za misję kształtowanie postaw filantropijnych w społeczeństwie.

Rok 2019 przyniósł bardzo ważne rozszerzenie zasięgu działań PSF: w partnerstwie z Fundacją Instytut Edukacji Pozytywnej przeprowadziliśmy wstępne szkolenia fundraisingowe dla 300 dyrektorów, nauczycieli i przedstawicieli rad rodziców z 250 szkół podstawowych i średnich w całej Polsce. Trenerzy PSF zostali przyjęci w wielu szkołach z entuzjazmem. Obecnie trwają prace nad systemowym wdrożeniem praktyk fundraisingowych w szkołach, we współpracy z Ministerstwem Edukacji Narodowej.

W 2020 roku reaktywowaliśmy Zawodowy Kurs Fundraisera CFR, który jest 5-miesięcznym szkoleniem zawodowym, opartym na standardach międzynarodowych. Ponadto, regularnie organizujemy dwudniowe szkolenia z podstaw fundraisingu.

 

WSPÓŁPRACA ZAGRANICZNA

Członkowie PSF dbają o rozwój relacji z fundraiserami z innych krajów. Nasi członkowie regularnie bywają na konferencjach zagranicznych: w Holandii, na Słowacji, w Wielkiej Brytanii czy w USA, zaś wykładowcy PSF występowali z wykładami m.in. w Izraelu, Gruzji, Japonii, na Słowacji, Węgrzech i w Czechach. Współpraca ta zaowocowała również przeniesieniem niektórych pomysłów zagranicznych na grunt polski.

W 2015 roku, dzięki inspiracjom zaczerpniętym z 16 krajów, PSF zainaugurował polską kampanię testamentową „Dobry Testament”, która zachęca Polaków do pisania testamentów i sporządzania przy tej okazji zapisów testamentowych dla organizacji społecznych.

W latach 2013-14, w ramach programu Leonardo da Vinci, braliśmy udział w projekcie wdrażania fundraisingu na Węgrzech, jako partnerzy organizacji z Austrii, Czech i Węgier.

20 listopada 2020 roku odbyła się 12. Międzynarodowa Konferencja Fundraisingu. Wydarzenie, które odbyło się w trybie online zgromadziło przed ekranami komputerów ponad trzystu uczestników. Wśród prelegentów znaleźli się specjaliści z Polski, Kanady i USA.

 

NASZE SUKCESY

1. Włączenie Polski do międzynarodowej wspólnoty fundraiserów i reprezentowanie jej w świecie.

2. Wypromowanie w Polsce terminu „fundraising”, który po 16 latach naszych działań stał się powszechnie znany i występuje nawet w dokumentach rządowych.

3. Wprowadzenie zawodu fundraisera na urzędową listę zawodów wykonywanych w Polsce – jest wpisany pod nazwą „specjalista ds. pozyskiwania funduszy/fundraiser„.

4. Zorganizowanie w latach 2007-2021 trzynastu Międzynarodowych Konferencji Fundraisingu, w których wzięło udział ponad 1400 osób.

5. Wydanie podręcznika do fundraisingu w nakładzie 1500 egz. oraz publikacja licznych artykułów w Magazynie Fundraising.

6. Zorganizowanie 12 edycji półrocznego kursu Certfied Fundraiser (CFR), którego większość z 360 absolwentów jest posiadaczami międzynarodowego certyfikatu EFA (jesteśmy jedyną w Polsce organizacją akredytowaną w EFA).

7. Przeszkolenie ponad 8000 osób na kursach trwających od 1 do 3 dni.

8. Udzielenie ponad 4500 godzin konsultacji z zakresu fundraisingu organizacjom pozarządowym.

9. Wypracowanie autorskiej, bardzo wysoko ocenianej metody kształcenia fundraiserów, inspirowanej wiedzą z całego świata zaadaptowaną do polskich realiów.

10. Realizacja kilkudziesięciu projektów edukacyjnych o wartości ponad 7 mln zł.

11. Wkład w rozwój fundraisingu w kilkunastu krajach świata – dzięki dzieleniu się doświadczeniem i partnerskim relacjom z narodowymi organizacjami fundraiserów.