Kampania informacyjna „Be a fundraiser & do more”

Celem głównym kampanii „Be a fundraiser & do more” jest podniesienie świadomości polskiego społeczeństwa na temat zawodu fundraisera jako osoby, która – czyniąc dobro – realnie wpływa na zmiany w świecie. 

Zawód fundraisera w Polsce jest wciąż niedoceniony, choć niezmiernie potrzebny zarówno w instytucjach publicznych, szkołach, fundacjach oraz organizacjach pozarządowych, jak i w firmach komercyjnych. 

Praca fundraisera to rozwiązywanie ważnych problemów. Dzięki osobie, która zajmuje się pozyskiwaniem funduszy, wiele ludzi ma szansę na rozwój i poprawę warunków bytowych. To właśnie dzięki „pośrednikowi dobra” darczyńcy docierają do potrzebujących z pomocą. Fundraising jest więc zawodem dyplomacji społecznej, a fundraiser jest ambasadorem reprezentującym potrzebujących wobec darczyńców. 

Ta praca zmienia także życie fundraisera, zmienia jego samego. To nie tylko codzienna troska o potrzebujących, lecz przede wszystkim odkrywanie w sobie pokładów odwagi, sztuka budowania mostów między ludźmi, by chcieli sobie pomagać. To zawód, w którym praca z ludźmi i dla ludzi jest misją i stylem życia. 

Bo każdy w życiu może czynić więcej dobra, jeśli tylko postanowi być dobrym i zamieni tę decyzję w działanie.

„Be a fundraiser & do more”!