O nas


Misja

EFEKTYWNE DZIAŁANIE DLA DOBRA WSPÓLNEGO

POPRZEZ WSPIERANIE ROZWOJU FUNDRAISINGU W POLSCE

Pragniemy, aby wszystkie polskie organizacje miały fundusze na wypełnianie swej misji i były stabilne finansowo dzięki profesjonalistom odpowiedzialnym za rozwijanie relacji z darczyńcami.

BRAK PIENIĘDZY NIE MOŻE BYĆ PRZESZKODĄ W CZYNIENIU DOBRA!


Wartości

Nasze Stowarzyszenie jest oparte na wartościach:

SŁUŻBIE, OSOBISTYM ZAANGAŻOWANIU, WZAJEMNEJ POMOCY, UCZCIWOŚCI I SZACUNKU.

Zasady etyczne, jakimi się kierujemy wynikają z Międzynarodowej Deklaracji Zasad Etycznych w Fundraisingu z roku 2006, oraz Polskiej Deklaracji Etycznej Fundraisingu uchwalonej w Warszawie w roku 2011 podczas I Kongresu Etyki Fundraisingu.


Cele

WSPIERANIE
rozwoju zawodowego oraz integracja środowiska fundraiserów w Polsce

PROMOCJA
najwyższych standardów etycznych w działalności fundraisingowej

EDUKACJA
w zakresie fundraisingu

Polskie Stowarzyszenie Fundraisingu realizuje swe cele poprzez:
– Organizację szkoleń, staży i konferencji.
– Umożliwienie wymiany doświadczeń pomiędzy fundraiserami w Polsce i za granicą.
– Promocję dobrych praktyk w zakresie fundraisingu i realizacji inicjatyw obywatelskich.
– Działalność wspomagającą technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r.


Statut stowarzyszenia – pobierz TUTAJ


Członkostwo w EFA

W roku 2007 PSF zostało przyjęte do Europejskiego Stowarzyszenia Fundraisingu (EFA) i zostało sygnatariuszem Międzynarodowej Deklaracji Zasad Etycznych w Fundraisingu, która została uchwalona i ogłoszona na spotkaniu w Noordwijkerhout (Holandia) przez zawodowe organizacje fundraiserów z 24 krajów.

Jesteśmy jedyną w Polsce organizacją akredytowaną w European Fundraising Association (EFA).

www.efa-net.eu

Do tej pory PSF zorganizowało 9 edycji półrocznego kursu Certfied Fundraiser (CFR), którego 300 absolwentów jest posiadaczami międzynarodowego certyfikatu EFA. 10. edycja kursu odbędzie się w zależności od sytuacji w kraju i na świecie.