Skip to main content

Szkoła Trenerów i Konsultantów Fundraisingu to bezpłatny kurs trenerski organizowany przez Polskie Stowarzyszenie Fundraisingu i finansowany przez Narodowy Instytut Wolności ze środków Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030.

Kurs rozpoczyna się 19 października i trwa do 11 grudnia 2020 r. Do Szkoły zapraszamy osoby, które chcą nauczyć się prowadzenia szkoleń, doradztwa i konsultingu, a mają już doświadczenie w prowadzeniu kampanii fundraisingowych lub są absolwentami/uczestnikami kursów fundraisingowych.

Co zapewniamy uczestnikom?

  • bezpłatny udział w szkoleniu
  • bezpłatne wyżywienie podczas sesji w Krakowie
  • udział w 12. Konferencji Fundraisingu w Warszawie
  • materiały szkoleniowe

Więcej informacji oraz zapisy: https://stf.fundraising.org.pl/