CFR 10 – Zawodowy Kurs Fundraiserów 2020

Od roku 2010 odbyło się 9 edycji kursu CFR (Certified FundRaiser), a w czerwcu 2020 rozpoczynamy szkolenie CFR10.

Kurs odbędzie się w formie on line w gronie znakomitych trenerów i wykładowców, praktyków, certyfikowanych fundraiserów.

Zgodnie ze standardem kształcenia opracowanym przez Europejskie Stowarzyszenie Fundraisingu (EFA), tematyka zajęć kursowych obejmuje 6 zasadniczych obszarów edukacyjnych:

 • FUNDRAISER I JEGO ŚRODOWISKO
 • ZARZĄDZANIE W FUNDRAISINGU
 • STRATEGIA I PLANOWANIE
 • METODYKA
 • KOMUNIKACJA I BUDOWANIE RELACJI
 • ETYKA PRACY I PRZEPISY PRAWNE

Część teoretyczna, obejmująca 100 godzin dydaktycznych, składa się z 8 części podzielonych na dwie jednodniowe i trzy dwudniowe sesje online.

Każdy z uczestników otrzymuje 20 godzin indywidualnych konsultacji z wyznaczonym trenerem/coachem.

Część praktyczna to 200 godzin przeznaczonych na autorską kampanię fundraisingową realizowaną równolegle w ciągu 5 miesięcy trwania kursu, konsultowaną z wyznaczonym trenerem/coachem. Oznacza to, że równolegle do programu edukacyjnego jest realizowany program praktyczny polegający na samodzielnym opracowaniu i przeprowadzeniu kampanii fundraisingowej i zebraniu pieniędzy dla swojej organizacji.

Europejski Certyfikat EFA:
Jesteśmy jedyną w Polsce organizacją akredytowaną w European Fundraising Association. Po kursie CFR organizowanym przez Polskie Stowarzyszenie Fundraisingu uczestnik otrzymuje certyfikat CFR EFA.

Trenerzy prowadzący to certyfikowani, aktywni fundraiserzy oraz wykładowcy szkół wyższych.

Terminy: 22 czerwca – 4 listopada 2020.
Harmonogram sesji:

 • SESJA I
  22-23.06.2020
 • SESJA II
  14-15.07.2020
 • SESJA III
  11-12.08.2020
 • SESJA IV
  8-9.09.2020
 • SESJA V
  22-23.09.2020
 • SESJA VI
  6-7.10.2020
 • SESJA VII
  22-23.10.2020
 • SESJA VIII
  3-4.11.2020

Syllabus dostępny dla osób zainteresowanych.

Koszt kursu to 6000 zł.

Kontakt:
szkolenia@fundraising.org.pl
+48 604660480
+48 601053501

W kontekście malejącego finansowania publicznego pozyskiwanie funduszy jest nie tylko zbiorem metod i narzędzi operacyjnych, ale także niezbędnym ogniwem w strategii tych organizacji i ich rozwoju.

Serdecznie zapraszamy na kurs, który kształci profesjonalistów.
Liczba miejsc ograniczona! Przy zapisie ważna jest kolejność zgłoszeń. 

Zapraszamy i czekamy na Państwa!

Instagram.jpg