Walne Zebranie Członków i wybory władz na 5. kadencję

Zarząd PSF zwołuje Walne Zebranie Członków PSF na 5 czerwca 2020 roku. Zebranie odbędzie się w formie online.

Celem Walnego Zebrania jest podsumowanie działalności w latach 2017-2019 oraz wybór nowych władz Stowarzyszenia.

Prosimy o monitorowanie strony PSF. Wszelkie pytania prosimy kierować na adres psf@fundraising.org.pl.

Zarząd PSF