Skip to main content

🔊 Stowarzyszenie Otwarte Klatki poszukuje trzech osób do obszaru fundraisingu: dwóch na stanowisko specjalistów oraz jednej na stanowisko managera.

▶️ Jeśli wśród Twoich zainteresowań lub doświadczeń znajduje się marketing, koordynacja projektów, budowanie relacji z klientami lub public relations, to prawdopodobnie odnajdziesz się na stanowisku specjalisty, a jeśli dodatkowo masz doświadczenie w koordynacji zespołu – to możesz mieć predyspozycje na stanowisko managera.

Dołączając do zespołu fundraisingowego i pokażesz innym, jak mogą zaangażować się w pomoc zwierzętom i dołączyć do wspólnej walki o ich przyszłość. 💪

👉 Co zyskujesz, pracując w Otwartych Klatkach?
● Przejrzyście ustalone wynagrodzenie — otrzymasz wynagrodzenie za swój aktywizm.
Gwarantujemy umowę o pracę. Nasze stawki nie są negocjowalne. Nasz model wynagrodzeń oparty jest na transparentnym algorytmie. Każda pensja jest wyliczana
indywidualnie.
● Pracę z misją — pomagasz budować lepszy świat dla zwierząt.
● Czas — masz mniej ograniczeń czasowych działając dla zwierząt na pełen etat w porównaniu z działaniem w swoim wolnym czasie.
● Wysoką elastyczność — pracujesz zdalnie, z domu i samodzielnie rozliczasz się ze swojego czasu i obowiązków.
● Zaufanie — masz dużą dowolność w działaniu, ponieważ bierzesz na siebie odpowiedzialność za organizację – ufamy, że zatrudnione osoby będą robić to, co dla
niej najlepsze.
● Autonomię — doświadczysz wolności i niezależności w podejmowaniu decyzji.
● Transparentność — masz wgląd w pracę oraz decyzje innych, tak samo, jak osoby budujące organizację mają wgląd w twoją pracę.
● Szczerą kulturę pracy — będziesz wiedzieć, co robią twoi koledzy i koleżanki i co tak
naprawdę myślą.
● Wiedzę — poznasz i otrzymasz wsparcie od osób, które od wielu lat walczą o zwierzęta.
● Możliwość rozwoju — będziesz się uczyć każdego dnia i będziemy zachęcać Cię do testowania swoich umiejętności.
● Zdolność do wpływania na organizację — będziesz otwarcie wyrażać swoje zdanie i w ten sposób wpływać na to, jaką organizacją jesteśmy.
● Śmiech — będziesz mieć okazję i przestrzeń, żeby się odprężyć i wyluzować – wiemy, że aktywizm może być czasami przytłaczający, dlatego ważne jest dla nas, aby to
zrównoważyć odpowiednią atmosferą w organizacji.

🔍 Czego od Ciebie wymagamy?
● Głębokiego przekonania do misji Otwartych Klatek.
● Znajomości języka angielskiego w mowie i piśmie w stopniu komunikatywnym. Działamy w ramach międzynarodowej organizacji Anima International oraz w światowym ruchu prozwierzęcym, gdzie komunikujemy się po angielsku.
● Umiejętności samodzielnego rozwiązywania problemów. W fundraisingu stale testujemy nowe rozwiązania i narzędzia. Z tego powodu szukamy osób, które na własną rękę będą zgłębiać istotne dla nas zagadnienia, tak by zrozumieć je i rozwiązać trudności pojawiające się podczas codziennej pracy.
● Gotowości do pracy zespołowej. Traktujemy Otwarte Klatki jako jeden sprawnie działający organizm. Sporo współpracujemy międzyzespołowo. Wymaga to umiejętności
komunikacyjnych, wysokiego poczucia odpowiedzialności, stawiania dobra organizacjimponad swoje ego oraz “my” ponad “ja”.
● Umiejętności analizy danych na podstawowym poziomie (lub chęci rozwijania się w tym obszarze). Dane, zarówno ilościowe, jak i jakościowe, to dla nas jedno z
najważniejszych źródeł informacji, pozwalające lepiej rozumieć świat. Nie zawsze mamy dane liczbowe, na których możemy opierać działania, bo spora część naszej pracy opiera się także na intuicji, ale każdorazowo dążymy do tego, aby nasze działania poparte były logicznymi argumentami.
● Dużej elastyczności czasowej. Tak jak oferujemy dużą elastyczność w zakresie godzin pracy, tak samo potrzebujemy Twojej elastyczności. Musi odpowiadać Ci gotowość do
pracy w normalnym wymiarze (40 godzin / tydzień), z czego część może odbywać się w niestandardowych godzinach, aby dostosować się do różnic w strefach czasowych, godzin działania wolontaryjnych aktywistów i niespodziewanych wydarzeń.
● Wysokiej etyki pracy. Jesteśmy nastawieni na działanie — aktywizm jest naszą pasją i jedną z głównych motywacji w życiu. Aby pasować do naszej kultury, musisz być osobą,
która jest proaktywna i lubi pracę.
● “Growth mindset”. Nikt nie wie, jak naprawić świat, więc potrzebujemy osób, które chcą się nieustająco rozwijać. Ciągle staramy się być lepsi w naszym aktywizmie, ale
także jako ludzie.
● Dopasowania do kultury częstego feedbacku. Musisz odnajdywać się w kulturze
skoncentrowanej na bezpieczeństwie psychologicznym poprzez ciągłe dawanie i otrzymywanie szczerych i bezpośrednich informacji zwrotnych, jak również reagowania,
gdy coś nie jest w porządku.
● Pragmatycznego myślenia o konsekwencjach działań. Zmiana, o jaką walczymy to maraton, a nie sprint i dlatego zawsze myślimy o bezpośrednich i pośrednich oraz
krótko i długofalowych efektach naszych działań.
● Umiejętności rozumowania i komunikowania swojego myślenia. Podejście oparte na dowodach, intelektualna pokora i umiejętność dzielenia się swoim rozumowaniem z
innymi to cechy niezbędne do działania w naszej organizacji.
● Dużej asertywności i kierowania się wartościami Otwartych Klatek. Twoja praca będzie polegać na rozwiązywaniu konfliktów, reagowaniu, gdy ktoś zachowuje się nie w
porządku oraz dbaniu o wewnętrzną harmonię w organizacji. Musisz charakteryzować się wysokim przywiązaniem do wartości i zasad, by nie zamiatać problemów pod dywan.

🔍 Na stanowisku managerskim dodatkowo:
● Umiejętności liderskich. Nieodzowną cechą dobrego lidera są wysokie umiejętności interpersonalne, komunikacyjne i koordynacyjne. To dzięki tym cechom będziesz
prowadzić zorganizowany i zmotywowany zespół. Zdolności do organizacji pracy, planowania oraz budowania relacji są niezbędne, aby skutecznie pracować na tym
stanowisku.
● Myślenia strategicznego i wizjonerstwa. Jako leader zespołu i tego obszaru będziesz
odpowiadać za pracę członków Twojego zespołu, a także za przyszłość organizacji. Kierując się dobrem organizacji będziesz planować strategię działań fundraisingowych i
wyznaczać kierunek rozwoju jednego z fundamentalnych obszarów w Otwartych Klatkach.

👉 Co będziesz robić na stanowisku specjalisty?
● Korzystać z narzędzi digital marketingu – widoczność organizacji jest ważna, ponieważ to dzięki zaangażowaniu społeczeństwa jesteśmy w stanie torować drogę do
wyzwolenia zwierząt. Fundraising w Otwartych Klatkach realizujemy przede wszystkim online. W tym celu będziesz prowadzić kampanie i projekty fundraisingowe, tworzyć
treści do social mediów i aktywnie współpracować z zespołami rozwoju i marketingu.
● Koordynować projekty fundraisingowe – w ciągu roku realizujemy kilka projektów dedykowanych fundraisingowi, takich jak np. kampania 1.5%, zbiórki online. W takim działaniu niezbędna jest osoba, która odpowiada za plan i czuwa nad projektem. Koordynator projektu dba o organizację pracy zespołu, harmonogram działań, podział
obowiązków i wskazywanie priorytetów.
● Pracować z danymi (praca z systemem CRM – customer relationship management) – korzystamy z baz danych, które gromadzą informacje o naszych darczyńcach, obserwujących i finansach (Google Spreadsheets, Salesforce). Będziesz
analizować zaangażowanie odbiorców i dbać o ich stałą aktywizację.
● Tworzyć treści oparte o język fundraisingowy – prośby kierowane do naszych odbiorców skupiają się na podkreślaniu kluczowej roli darczyńcy, wyrażaniu wdzięczności i budowaniu w czytelniku emocjonalnej więzi z problemem hodowli
przemysłowej zwierząt.
● Dbać o relacje z darczyńcami – zależy nam, aby każda osoba, która zaufała Otwartym Klatkom, przekazując darowiznę, wiedziała o tym, jak ważna jest jej/jego rola.
Pozostajemy w stałym kontakcie z naszymi darczyńcami poprzez maile, telefony, wysyłkę newsletterów, biuletynów i podziękowań.
● Aktywnie myśleć o strategii pozyskiwania darczyńców – prośby i apele kierowane do osób, którym zależy na zwierzętach, mają wiele wymiarów. Realizujemy je na wiele
sposobów i przy użyciu różnych narzędzi dotarcia. Będziesz aktywnie zastanawiać się nad tym, jak ulepszać nasze działania, strategię komunikacji fundraisingowej i stale
optymalizować narzędzia pod realizację celów.
● Budować i pogłębiać relacje z partnerami biznesowymi – idea filantropii staje się coraz bardziej popularna, a świat biznesu coraz chętniej angażuje się w działania
charytatywne. Społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR) to obszar, który daje organizacjom możliwości nawiązywania długofalowych relacji. Będziesz inicjować
kontakt z firmami w celu zaangażowania partnerów biznesowych w działania na rzecz
zwierząt.

👉 Co będziesz robić na stanowisku managerskim?
● Wyznaczać kierunek i strategię działań fundraisingowych – jako manager(-ka) fundraisingu będziesz stale przyglądać się działaniom zespołu “z lotu ptaka” i nakierowywać zespół na odpowiedni kierunek. Będziesz odpowiedzialny/a za realizację
celów strategicznych i priorytetów fundraisingu względem misji organizacji.
● Koordynować pracę zespołu fundraisingowego – mimo że wszyscy w Otwartych Klatkach pracują autonomicznie, to obowiązkiem koordynatora jest dbanie o członków
zespołu i sprawną realizację kluczowych celów. Twoją odpowiedzialnością będzie stanowienie wsparcia dla każdego z teamu, pomoc w organizacji pracy, rozwiązywanie
problemów, dbanie o jakości pracy, a także motywowanie do samorozwoju.
● Stale poszerzać swoją wiedzę i doświadczenie – fundraising w Polsce wciąż się rozwija. Regularnie możemy obserwować nowe narzędzia, trendy czy projekty fundraisingowe płynące z innych organizacji w Polsce, ale także na świecie, a Twoim
obowiązkiem będzie śledzenie tych zmian i ich implementacja.
● Promować wiedzę o fundraisingu (wewnątrz organizacji oraz na zewnątrz) – fundraising jest fundamentem działań całej organizacji, a Twoim zadaniem będzie szerzenie tej wiedzy. Będziesz także reprezentować Otwarte Klatki na zewnątrz: dzieląc się swoją wiedzą ekspercką podczas różnych konferencji, zdobywając nowe kontakty i
inspirując się działaniami innych ekspertów z dziedziny fundraisingu.
● Koordynować projekty fundraisingowe – w ciągu roku realizujemy kilka projektów dedykowanych fundraisingowi, takich jak np. kampania 1.5%, zbiórki online. W takim działaniu niezbędna jest osoba, która odpowiada za plan i czuwa nad projektem. Koordynator projektu dba o organizację pracy zespołu, harmonogram działań, podział obowiązków i wskazywanie priorytetów.
● Korzystać z narzędzi digital marketingu i je ewaluować – widoczność organizacji jest ważna, ponieważ to dzięki zaangażowaniu społeczeństwa jesteśmy w stanie torować
drogę do wyzwolenia zwierząt. W tym celu będziesz prowadzić wielokanałowe kampanie i projekty fundraisingowe, a także podważać dotychczasowe rozwiązania w celu ich
ulepszenia.
● Pracować z danymi (praca z systemem CRM – customer relationship management) – korzystamy z baz danych, które gromadzą informacje o naszych darczyńcach, obserwujących i finansach (Google Spreadsheets, Salesforce). Będziesz
analizować zaangażowanie odbiorców i dbać o ich stałą aktywizację.

💻 Praca zdalna
🏠 Wymagane zamieszkanie na terenie Polski
⏳ Pełen etat
📝 Umowa o pracę

⏱️ Zgłoszenia będą przyjmowane do 19 maja 2024

Zapraszamy do zapoznania się z dodatkowymi szczegółami ofert i procesu rekrutacyjnego oraz do wypełnienia formularza rekrutacyjnego na naszej stronie internetowej:
🌐 https://www.otwarteklatki.pl/oferta-pracy-specjalista-fundraising-2024
🌐 https://www.otwarteklatki.pl/oferta-pracy-manager-fundraising-2024