Dominika Langer-Gniłka

Prelegent

Dyrektor działu współpracy i rozwoju, wiceprezes zarządu Stowarzyszenia WIOSNA, organizatora Szlachetnej Paczki i Akademii Przyszłości. Odpowiada za stabilność finansową organizacji, pozyskiwanie funduszy na rozwój programów społecznych oraz współpracę z kluczowymi partnerami biznesowymi.