Kurs “Fundraising ma moc!”

Kurs “Fundraising ma moc!” spotkał się z ogromnym zainteresowaniem uczestników (pomimo skromnych działań promocyjnych, na 20 dostępnych miejsc zgłosiło się 151 osób). Pozwolił nie tylko na przyswojenie wiedzy o pozyskiwaniu funduszy, lecz również na przełamywanie psychicznych barier stojących przed fundraiserami. Dzięki szkoleniu i konsultacjom powstała grupa liderów przygotowana do pracy z darczyńcami. 

Warto podkreślić, że celem projektu “Fundraising ma moc!” nie było jedynie szkolenie poszczególnych organizacji, lecz tworzenie koalicji liderów trzeciego sektora, którzy będą wspólnie uczyć się zbierania pieniędzy, wymieniać doświadczenia i po prostu się przyjaźnić. 

Tysiące organizacji ma podobne problemy: za mało pieniędzy na działalność i jej rozwój, brak osoby przygotowanej do pracy z darczyńcami, słaby wizerunek i zasięgi, wieczne przeciążenie przez braki kadrowe. Fundraising może być sposobem na przezwyciężenie tej sytuacji, na wyjście z impasu. 

 

Kurs “Fundraising ma moc!” składał się z części online oraz stacjonarnej. Szkolenie online odbyło się 26 września i 5 października, a sesja stacjonarna w Krakowie 26 i 27 października 2023. 

Ten specjalny numer Magazynu Fundraising jest zapisem dokonań uczestników projektu, kroniką ich pierwszych kroków ku sprawnemu zarządzaniu i zamożnym organizacjom. Publikujemy te dobre przykłady, aby inspirowały i motywowały cały Trzeci Sektor.